เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
16 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่องที่แถลง

1. การจัดงานธารน้ำใจช่วยชุมชนครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 มีนาคม 2556 ณ Arcadia Community Ctr. 375 Campus Dr. Arcadia, Ca 91066 และมอบรายได้สุทธิ ให้โรงเรียนบ้านมาบแฟบ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นทุนในการปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมของโรงเรียน

2. การจัดทัวร์ไปงานไทย-ลาวนิวเยียร์ของ สมาคมไทย – ลาว ลาสเวกัสในวันที่ 27-28 เมษายน 2556 และการจัดงาน ไทย - ลาว ไนท์ และการประกวดมิสซิส 40 ยังแจ๋ว ในวันที่ 27 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 19.00 น. ถึง 01.00 น. ณ ห้องบัลลูม โรงแรม แคนเนอรี่ นอร์ท ลาสเวกัส (สถานที่จัดงาน ไทย – ลาว นิวเยียร์) และเพื่อเป็นการส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย จะมอบรายได้สุทธิจากการจัดงานไทย-ลาว นิวเยียร์ไนท์ให้สมาคมไทยลาสเวกัสเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานไทย-ลาว นิวเยียร์ครั้งนี้

ผลงานปี 2555 มูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริการ่วมกับกลุ่มคนรักเสียงเพลงสุนทราภรณ์ ได้ร่วมกันจัดงานหาทุน 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ในงานธารน้ำใจช่วยชุมชนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 มีรายได้สุทธิทั้งสิ้น 6.236 เหรียญ ได้มอบรายได้ทั้งสิ้นให้ศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชนลอสแอลเจลิสโดยคุณนงเยาว์ วรานนท์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการประชาชนของศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชนฯ

ครั้งที่ 3 งานเริงลีลาศและร้องเพลงอมตะการกุศล เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 มีรายได้สุทธิทั้งสิ้น 4.500 เหรียญ ได้มอบรายได้ทั้งสิ้นให้วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ซึ่งในการจัดงานแต่ละครั้งมวลสมาชิกธารน้ำใจฯ ได้แสดงออกถึงความเสียสละและความสามัคคีเพื่อประโยชน์ของชุมชนไทยในต่างแดนจนงานได้รับความสำเร็จด้วยดี


จึงเรียนมายังท่านบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของชุมชนไทยช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง


ขอแสดงความนับถือ
นายสมชาย ไทยทัน
อดีตนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้
ประธานมูลนิธิธารน้ำใจฯ และฝ่ายประสานงานฯ