เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 23 มีนาคม 2562

เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ฯ โดยรองกงสุลใหญ่ โกศล สถิตธรรมจิตร ได้แจ้งผลการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ของที่เลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ ลอสแองเจลิส

มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่สถานกงสุลใหญ่ 5,668 คน และได้ส่งกลับมาที่สถานกงสุลใหญ่แล้ว และได้ส่งกลับไปยังประเทศไทยทั้งหมด 5,043 คนคิดเป็นร้อยละ 88.97 ของจำนวนผู้ลงทะเบียนฯ

ส่วนมีผู้ที่ร้องเรียนมาว่ายังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง โดยมีความเข้าใจว่ายังใช้ทะเบียนเดิมอยู่ ซึ่งปัญหานี้ทางสถานกงสุลฯ ก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่า จริงๆแล้วสิทธิของผู้ร้องเรียนยังอยู่ ไม่ได้หายไป สาเหตุที่ต้องลงทะเบียนรอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เพื่อที่ว่าทางรัฐบาล จะได้คัดชื่อผู้ที่ออกจากเต็นท์หน้าปากซอยบ้านที่ประเทศไทยและส่งบัตรเลือกตั้งมาที่อเมริกา ถ้าไม่ลงทะเบียนวันที่ 24 มีนาคม ชื่อก็อยู่เต็นท์หน้าบ้านในประเทศไทย ซึ่งคนไทยที่มาอยู่ในประเทศนี้ คงไม่สะดวกถ้าไม่ลงทะเบียนก็จะไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง

ฉะนั้นทุกๆครั้งที่มีการเลือกตั้งจะต้อง ส่งบัตรเลือกตั้งมาที่อเมริกาตาม ถ้าไม่ลงทะเบียนวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 นี้ชื่อของผู้ที่มาอยู่ในอเมริกา ก็จะอยู่ที่เดิมคืออยู่ที่เต็นท์หน้าบ้านในประเทศไทย และจะไม่ได้รับเอกสารบัตรชื่อที่อยู่ในอเมริกา

เพราะฉะนั้น ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างแดน จะต้องรักษาสิทธิของตนเอง ด้วยการไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

และมีทางที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารอีกทางคือทาง LINE @ Consulate.LA

ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แบ่งการส่งของบัตรเลือกตั้ง พร้อมบัตรเลือกตั้งกลับประเทศไทย ทางถุงเมล์การทูตพิเศษ เพื่อไปนับคะแนนเลือกตั้งแต่และเขต ออกเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกจำนวน 4,838 ซอง มีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 และรอบที่สองจำนวน 188 ซองได้ถึงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

พรุ่งนี้แล้ววันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ชาวไทยทั้งในและนอกประเทศก็จะได้รู้กันว่าประเทศไทยจะอยู่กับ "ลุงตู่"ต่อไป หรือ จะอยู่กับ "ประชาธิปไตย กันแน่