เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

เป็นที่ทราบกันดี นอกจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โปรดการเสด็จเยี่ยมเยียนพสกนิกรตามท้องถิ่นต่างๆ อย่างไม่ถือพระองค์ หรือทรงเป็นกันเองกับพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พระองค์ยังมีพระราชอารมณ์ขันอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึง...

มีอยู่ครั้งหนึ่ง เล่ากันว่า ด้วยพระบุญญาธิการและพระบารมีในพระองค์มีมากล้น จนบางครั้งผู้ที่ได้เข้าเฝ้าฯใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ไม่อาจระงับอากัปกิริยาตื่นเต้น ประหม่า ยามที่ต้องกราบบังคมทูล แม้จะได้ซักซ้อมมาแล้วเป็นอย่างดีหลายเที่ยวก็ตาม แต่พอถึงเวลาจริงก็เกิดความผิดพลาดขึ้นจนได้

เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน มีนายทหารระดับสูงผู้หนึ่ง ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานว่า

“ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลตรีภูมิพลอดุลยเดช ขอพระราชทานพระบรม ราชานุญาต กราบบังคมทูลรายงาน...”

เมื่อทรงได้ยินเช่นนั้น ทรงแย้มพระสรวลเล็กน้อย และตรัสอย่างมีพระอารมณ์ดีว่า

“เออ ดี เราชื่อเดียวกัน...”

อีกครั้งหนึ่ง...มีช่างเข้าไปทำฝ้าเพดานในวัง ขณะที่ช่างผู้นั้นกำลังยืนบนบันไดพับ โดยที่ส่วนหัวของเขาหลบอยู่ใต้ฝ้า มีผู้ช่วยช่างอีกคนคอยจับยึดบันไดพับไว้อย่างมั่นคง ไม่ให้เลื่อนไปมาอยู่ด้านล่าง

พอดีในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯยังบริเวณดังกล่าว...เมื่อผู้ช่วยช่างที่อยู่ด้านล่างเห็นพระองค์ จึงรีบปล่อยมือจากบันได แล้วก้มลงกราบโดยสัญชาตญาณ...ขณะที่ช่างซึ่งกำลังทำฝ้าเพดานอยู่ด้านบน มองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นที่ด้านล่าง จึงร้องบอกไปว่า

“เฮ้ยๆ จับดีๆหน่อยสิ อย่าให้แกว่ง”

ด้วยความที่ไม่ถือพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเข้าไปจับบันไดให้ช่างผู้นั้นแทน ทันใดนั้นเอง ช่างผู้นั้นจึงได้บอกกับผู้ช่วยของเขาว่า

“เออ ดีๆ เสร็จจากงานนี้จะให้เป็นช่างจริง” (สงสัยผู้ช่วยช่าง น่าจะเพิ่งทำงาน ยังไม่ผ่านโปร)

หลังจากที่ช่างผู้นั้นทำฝ้าเพดานเสร็จ เมื่อเขาก้าวลงจากบันได...พอเห็นว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นผู้จับบันไดให้ เท่านั้นเอง...ถึงกับเข่าอ่อน...แทบจะร่วงลงมาจากบันได เขารีบลงมาก้มกราบพระองค์

แต่แทนที่พระองค์จะถือสา พระองค์ตรัสว่า

“แหมดีนะ ที่ชมว่าใช้ได้ แถมยังจะปรับตำแหน่งให้เป็นช่างอีกด้วย”

สมเป็นราชันย์แห่งพระราชา ขวัญใจชาวประชาอย่างแท้จริง ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย พระพุทธเจ้าข้า.