ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรัง



ท่องไปในซานฟรานฯ 14 กันยายน 2556

ในรอบสัปดาห์นี้ นายรุงรังจะชวนเพื่อนๆ ไปชมหลายหลายบรรยากาศในซานฟรานกับครับ