ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรัง



ท่องไปในซานฟรานฯ 21 กุมภาพันธุ์ 2558

พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคย สำหรับฉบับนี้ นายรุงรังจะพาไปพบกับเรื่องราวของชาวซานฟรานฯ ในหลายๆ แง่มุมครับ