ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรัง



ท่องไปในซานฟรานฯ 22 พฤศจิกายน 2557

พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคย สำหรับฉบับนี้ นายรุงรังจะพาไปพบกับเรื่องราวของชาวซานฟรานฯ ในหลายๆ แง่มุมครับ