ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรัง



ท่องไปในซานฟรานฯ 11 กรกฎาคม 2558

พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคย สำหรับฉบับนี้ นายรุงรังจะพาไปพบกับเรื่องราวของชาวซานฟรานฯ ในหลายๆ แง่มุมครับ