บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบ



บอกข่าวซานฟรานฯ 2 กุมภาพันธ์ 2556

วันนี้นายดาบจะพาไปดูภาพบรรยากาศต่างๆ ในซานฟรานซิสโกกันครับ