บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 18 กันยายน 2564

วันนี้ข่าวสังคมซานฟราน ได้นำท่านเยี่ยมวัดไทย ที่เมอร์เสด วัดแห่งนี้ได้ก่อร่างสร้างวัดตั้งแต่ปี 2008 โดยความเห็นส่วนรวมของคนไทยในระแวกนั้น มีหลายเมืองติดต่อกัน เช่นเมือง โมเดสโต้ เมืองเมอร์เสด เมืองไวสะเลีย รวมไปเมืองเล็ก เมืองน้อยอีกหลายเมืองต่อกันไป เช่นเมืองลิวิ่งตัน เมเทนก้า เมืองแอ๊ดวอเตอร์เป็นต้น แต่ละเมืองมีประชาชนชาวไทยและชาวลาว ชาวม้งชาวเมี้ยน ชาวเม็กซิกัน ชาวไทยใหญ่ เป็นต้น กระจัดกระจายไปอยู่ตามเมืองต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว เป็นจำนวนไม่น้อยนับหมื่นคนหรือหลายพันครอบครัว คนไทยที่ริเริ่มอยากจะให้มีวัดไทยเกิดขึ้น เนื่องจากวัดไวสะเลีย ซึ่งอยู่ห่างนี้ไปประมาณ 2 ชั่วโมง ได้ยุบลง มีปัญหาหลายอย่าง ผู้ก่อสร้างคือ พระอาจารย์ประยูร ได้ลาสิกขา ยังไม่มีผู้สืบทอดเจตนารมณ์ ปล่อยให้วัดอยู่ในความดูแล ของพระธรรมทูตบางรูปสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจนกระทั่งเกิดฉกชิงขายวัดจนมีเรื่องราวถึงโรงถึงศาล สร้างความสับสนในหมู่ของพระธรรมทูตไม่มีรูปใดอยากจะไปอยู่ มีปัญหามากมาย และวัดได้ถูกขายไปในที่สุด เรื่องราววัดไวสะเลีย ได้เงียบไป หลายปี จนกระทั่ง คุณอาคม อำภารมย์ ชาวไทยพุทธเมือง Atwater และคณะ ได้กราบอาราธนา พระครูวรสิทธิวิเทศ หรือ พระมหาสิทธิพร เมธงฺกโร เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การดำเนินการสร้างวัดร่วมกับพี่น้องชาวพุทธเมืองแถวนั้น ได้รับการสนับสนุน ชาวไทย ชาวลาว ชาวม้ง เป็นอย่างดี วัดได้เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ จนถึงทุกวันนี้ มีการสับเปลี่ยนการบริหาร หรือเจ้าอาวาส มาหลายรูป ปัจจุบัน มีพระครูประโชติพุทธิคุณ หรือท่านเสธ เป็นหัวหน้าสงฆ์ ทำหน้าที่แทนพระครูวรสิทธิวิเทศ วัดพุทธประทีป เมอร์เสด มีเนื้อที่ 1.9 เอเคอร์ หรือประมาณ 4 ไร่กว่าๆ มี บ้าน 2 หลัง บ้านหลังที่ 1 มีอายุ 105 ปี ไม่สามารถพักอาศัยได้ หลังคาผุพังหมดรอการซ่อมแซมให้อยู่สภาพเดิมตา กฎเกณฑ์ของเทศบาลเมืองเมอร์เสด บ้านหลังที่ 2 เป็นอาคารโมบิลโฮมขนาด 3 ห้องนอน ห้องน้ำ หลายมีการต่อเติมห้องน้ำชายหญิง ห้องพระประธาน บรรจุคนได้ประมาณ 100-150 คน รถสามารถจะจอดรอบวัดได้ประมาณ 100 คัน ตามปกติจะมีผู้เดินทางมาทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์หลายสิบช่วงเข้าพรรษามีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา จำนวน 2 คือ พระครูประโชติพุทธิคุณ และ พระภูริปญโญ ภิกขุ ขณะนี้ทางวัดกำลังปรับปรุงทำความสะอาดทั้งภายในวัด และบริเวณภายนอกวัดให้สะอาด ร่มเย็น เป็นสุข สถานที่ตั้งวัด เลขที่ 586 Breez St. Merced CA 95340 ท่านผู้ใดผ่านไปทางนั้น อย่าลืมแวะไปกราบพระสนทนาธรรม ทำบุญวันเกิด ได้ทุกเวลา โอกาสหน้าพบกันใหม่ ฉบับนี้ขอลาก่อน