บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 21 พฤษภาคม 2565

ชาวไทยเบย์แอเรีย ได้รับบุญกันทั่วหน้า ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นนครซานฟรานซิสโก ได้รายงานว่าเมื่อในที่ 16 พฤษภาคม 2565 คณะอุบาสก อุบาสิกา วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก วัดพุทธประทีป เมอร์เสด วัดพุทธประทีป ริโน รัฐเนวาดา นำโดย พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาส พระครูประโชติพุทธิคุณ หัวหน้าสงฆ์วัดพุทธประทีป เมอร์เสด นำคณะอุบาสกอุบาสิกา และลูกศิษย์ยานุศิษยานุศิษย์ เช่น คุณจรรยา พล้าโน๊ต คุณขิม คุณคอนสวรรค์ คุณปุ้ยและคุณพ่อ คุณครูสาม จากเฟรสโน มีคุณไหม และเพื่อนๆ อีกสิบกว่าคน จากนครลอสแอนเจลิส คุณเดียร์ และลูกสาว คุณสลิ่ม คุณนุช คุณโย และคณะอีก 1 คันรถใหญ่ นัดหมายเจอกันถวายภัตตาหาร พระคุณเจ้าที่เข้าอบรมบาลีก่อนสอบ ซึ่งแต่ละคนได้นำอาหารมาพระจำนวนมาก เช่น ขนมจีนน้ำยาป่า แกงไตปลา หมูทอด ข้าวเหนียว ส้มตำจากเมอร์เสด น้ำพริกผักสด แหนมทอด ผัดหมี่โคราช ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวต้มหมูสับ น้ำพริกตาแดง แกงไตปลา ขนมลอดช่อง สูตรซานฟรานฯ ลูกศิษย์วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ขนมไข่หงส์ ขนมนานาชนิด น้ำลำใย ที่คุณเดียร์ นำมาถวายและสิ่งของที่บรรทุกรถมาแน่นขนัด พร้อมรับบุญกลับบ้านอย่างเต็มที่พระคุณเจ้าก็เลือกฉันตามอัชฌาสัย ภัตตาหารที่นำมาถวายพระเตรียมไว้ 50-80 รูป แต่เนื่องจากวันนั้น พระคุณได้เดินทางกลับไปอารามของตนเองจำนวนมาก เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา จึงเหลือพระคุณเจ้าเพียงแค่ 20 กว่ารูปเท่านั้น หลังจากที่พระคุณเจ้ากระทำภัตตากิจเรียบร้อยแล้ว เป็นหน้าที่ของลูกศิษย์วัดที่จะได้ทานกันต่อไป สังเกตว่าอาหารที่ พระครูวรสิทธิวิเทศ บอกให้ลูกศิษย์นำมาในครั้งนี้น่าจะเลี้ยงพระได้ 80 รูป อย่างสบายๆ ยังเหลืออีกมากมาย น่าชื่นใจและน่าอนุโมทนา ท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ ท่านมีลูกศิษย์มาก เป็นพระนักพัฒนา มีทัศนวิสัยกว้างไกล เป็นที่รู้จักในวงการของพระธรรมทูตพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย หลังจากทำบุญถวายภัตตาหารพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้ว รับศีลรับพรได้ร่วมกันสนทนากัน เยี่ยมชมห้องเรียน ประโยค 3 โดยมีพระมหาดุสิต ญาณภูสิโต เปรียญธรรม 9 ประโยค จากวัดไทยลอสแอนเจลิส ทำหน้าที่เป็นครูสอน ท่านได้ถวายการต้อนรับ พระครูวรสิทธิวิเทศ สนทนาพูดคุยกันเล็กน้อย และร่วมกันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนจะลากันกลับสู่อารามตนเองที่นครซานฟรานซิสโก คาดว่าคงจะดึกกันพอสมควร ส่วนทีมงานข่าวก็ถือโอกาสกราบลาทุก ๆ ท่าน กลับไปทำหน้าที่ของครอบครัวต่อไป