บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 18 พฤศจิกายน 2566

งานทอดกฐินสามัคคีที่ฮาวาย เกาะฮาวาย ทีมงานข่าวท้องถิ่น ฮาวาย แจ้งว่า ที่วัดธรรมวิหาร ฮาวาย ได้จัดให้มีการทำบุทอดกฐินสามัคคีขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ทางทีมข่าวท้องถิ่นนครซานฟรานซิสโก ได้รับการแจ้งข่าว จาก ดร. พระครูศรีพุทธิปัญญาวิเทศ หรือหลวงตาฮาวาย หรือพระมหาสุเทพ อาภากโร ทางลูกศิษย์วัดพร้อมใจกันจัดงานทอดกฐินสามัคคี ขอเดินทางมาร่วมงานด้วยจะได้กระจายข่าวไปเกาะฮาวายพร้อมกันกราบอาราธนา พระครูวาสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก พระอธิการบุญมา วรปญโญ เดินทางไปงานกฐินด้วย เมื่อทราบข่าวเช่นนั้น ทีมงานข่าวไม่รีรอช้าขอลางานชั่วคราว เพื่ิอติดตาม ท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ จะได้กระจายบอกข่าวพุทธศาสนิกชนบนเกาะฮาวายจะได้เดินทางมาร่วมงานด้วย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 พระครูวรสิทธิวิเทศและคณะได้เดินทางมาถึง ฮอนนูลูลู เวลา 13.05 น เวลาท้องถิ่นฮาวาย ท่านสีลานนฺโท ภิกขุ พร้อมกับลูกที่ได้รับมอบหมายจากจากท่านเจ้าอาวาส เข้าถวายการต้อนรับที่สนามบินเกาะฮอนนูลูลู พาขึ้นรถ ออกจากสนามบิน เข้าชมบรรยากาศรอบสนามบิน มุ่งไปทางเซ้าส์เกาะฮาวาย จนมาถึงวัดธรรมวิหาร ฮาวาย ใช้เวลา เดินทางจาดสนามบินไปถึงวัดประมาณ 35 นาที ท่านพระครูศรีพุทธิปัญญาวิเทศหรือท่านอาจารย์สุเทพ ออกมาถวายการต้อนรับ พระครวรสิทธิวิเทศ และคณะ สมควรแก่เวลาเข้าสู่ห้องรับรองในบริเวณวัดธรรมวิหาร ฮาวายรุ่งเช้า คณะกลุ่มลูกศิษย์ซานฟราน ที่ย้ายมาอยู่ฮาวายประกอบอาชีพส่วนตัวทราบข่าว พระอาจารย์มาต่างตระเตรียมอาหารนานาชนิด น้อมนำมาถวายเป็นจำนวนมาก เช่น คุณก้อยและครอบครัว คุณทรงศรี และครอบครัว คุณเอมี และครอบครัว ยกทีมกันมา เราลูกศิษย์ติดตามพระอาจารย์พลอยอิ่มท้องไปด้วย หลังจากร่วมกันถวายภัตตาหารแล้ว ได้สนทนากับพระอาจารย์ นานจะมีโอกาสเดินมาทางมาฮาวายสักครั้งหนึ่งต่างดีใจกราบพระอาจารย์เดินทางมาบ่อยๆ จะดีมากจะได้ลูกศิษย์ที่ฮาวายเพิ่มขึ้นแน่นอน และได้ช่วยกันตระเตรียมสถานที่จัดงานจนเสร็จสิ้น ท่านอาจารย์ได้เข้าห้องพักนอนฟังเสียงไก่ขันทั้งคืนข่าวว่าอย่านั้น รุ่งเช้าพระครูวรสิทธิวิเทศ พร้อมกับพระครูศรีพุทธปัญญาวิเทศ ได้ร่วมกันทำวัตรเช้าและออกรายการพิเศษ เรื่องการทอดกฐิน ความเป็นมาของกฐินเป็นต้น มีติดตามรายการเป็นจำนวนไม่น้อย ลงเกาะท่านพระครูวรสิทธิวิเทศได้อุปกรณ์การถ่ายทอดสดติดตัวไปด้วยได้สร้างความตื่นเต้น ให้กับผู้ติดตามรายการเป็นจำนวนมาก ผลการสำรวจถือว่าติดอันดับ มีผู้ฟังจำนวนหลายพันคนทั้งยูทูป ทั้งเฟ๊สบุ๊คไลน์สด ระดับแนวหน้าของพระเถระรุ่นใหม่ บรรยากาศการทอดกฐินสามัคคีที่วัดธรรมวิหาร ฮาวาย ท่านเจ้าภาพคุณนายสมพร ศรีแก้ว โพลี่ เป็นประธานถวายต้นผ้ากฐิน คุณนายวงเดือน คุณริกาโด้กัวฮาร์โด้ เป็นประธานอุปถัมภ์ คุณวิมลพรรณ เอมี่ แพซิส และครอบครัว คุณหมอธนศักดิ์ คุณพัชรี สืบหลินวงศ์ และครอบครัว คุณริน และสโลน พร้อมกับครอบครัว คุณนายจรรญพร วิลสัน ศรีเขียงสา จากจังหวัดขอนแก่น และพุทธศาสนิกชนชาวพุทธฮาวายทุกท่าน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ก่อนเวลาทอดกฐิน พระครูวรสิทธิวิเทศ ได้ประชาสัมพันธ์บอกข่าวการทอดกฐินในวันนี้ มีความสำคัญอย่างไร พร้อมกับแนะนำท่านเจ้าภาพที่เป็นประธานในการทอดกฐิน ว่าเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ เป็นกาลทานทำได้ยากมาก ท่านผู้เป็นประธานมีบุญมาก มีบริวารมากเหมาะสมเป็นประธานทอดกฐินโดยประการ ยิ่งถ้าผู้เป็นประธานสามารถกล่าวคำถวายกฐินได้จะเป็นบุญเป็นกุศลมากยิ่งขึ้นและท่านได้แจ้งกำหนดการทอดกฐินให้ทุกท่านทราบตามลำดับ ได้เวลาสมควรท่านอาจารย์นิยม สุนทรพฤกษ์ ทำหน้าที่เป็นมัคนายก นำพุทธศาสนิกชนชาวฮาวายไหว้พระบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีล คุณนายสมพร แก้วศรี โพลี่ ลุกขึ้นประคองผ้าไตร พร้อมด้วยคุณวงเดือน กัวฮาร์โด้ ทุกท่านลุกขึ้นยืน กล่าวคำว่าตามประธานในพิธี พร้อมคำแปลจบลง นำไปประเคนพระสงฆ์ พระครูวรสิทธิวิเทศ รับถวายผ้าไตรแทนหลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหมด ได้อุปโลกน์กฐินมีมติมอบถวาย แด่ ดร.พระครูศรีพุทธปัญญาวิเทศ หรือพระมหาสุเทพ อาภากโร เป็นองค์ครองผ้ากฐิน ประจำปี 2566 ท่านผู้ครองกฐิน ขอกราบอาราธนา พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโก ได้กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนาท่านเจ้าภาพผู้เป็นประธานทอดและประธานอุปถัมภ์ ตลอดจนกระทั่งผู้ร่วมงานทุกคน เป็นผู้มีบุญบุญกฐินเป็นกาลทานมีเวลาจำกัดเพียง 1 เดือน เมื่อหมดเวลาการทอดกฐิน จะไม่เรียกทอดกฐิน จะเรียกว่าเป็นการทอดผ้าป่าสามัคคี ท่านได้พูดถึงบุญกฐิน ทุกท่านปรารถนาพอสมควรแก่เวลาสาธุทุกท่านร่วมกันกรวดน้ำรับพรในโอกาสต่อไป รับของที่ระลึกเป็นอันเสร็จพิธีและร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ก่อนไปกันลอยกระทง เสร็จแล้วต่างแยกย้ายกันไปชมการแสดงและหาอาหารทานกันตามอัชฌาสัย กราบลาพระอาจารย์กลับบ้านใครบ้านฉันต่อไป การทอดกฐินสามัคคี ของวัดธรรมวิหาร ฮาวายได้ผ่านไปอย่างราบรื่น เป็นที่ประทับใจของท่านเจ้าภาพเป็นอย่างยิ่ง ทีมงานข่าวท้องซานฟราน ได้เดินทางขอกราบขอบคุณท่านพระครูศรีพุทธิปัญญาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดธรรมวิหาร ฮาวาย กราบขอบคุณคณะสงฆ์ทุกรูปที่อำนวยความสะดวก ขอลาก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่