บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบ



บอกข่าวซานฟราน 31 พฤษภาคม 2557

ในฉบับนี้นายดาบจะพาคุณผู้อ่านไปพบกับหลากหลายบรรยากาศของชุมชนไทยในซานฟรานซิสโกกันครับ