บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบ



บอกข่าวซานฟราน 19 พฤศจิกายน 2559

สำหรับสัปดาห์นี้ นายดาบ ได้นำภาพบรรยากาศต่างๆ ในซานฟรานซิสโกมาฝากผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยแอล.เอ. ทุกๆ ท่านครับ