บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 25 พฤษภาคม 2567

งานช้างที่เมืองโลได Stockton ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นแถบแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ แจ้งทางคณะลูกศิษย์วัดพระพุทธิวงศ์มุนี จัดงานฉลองถวายมุทิตาสักการะถวายแด่พระครูวิเทศพุทธิคุณ (สมบุญ อธิษฐาโน) หรือเจ้าอาวาส ในวาระอายุวัฒนมงคลครบ 67 ปี เปิดวัดถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ เช่นพระเทพวชิรวิเทศประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์และพระติดตาม พระครูวรสิทธิวิเทศ กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทย เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก พร้อมกับพระครูประโชติพุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป เมอร์เสด พระบุญตาสมัคร สืริปญฺโญ , พระปลัดสมชาย ธมฺมสํวโร เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ริโน รัฐเนวาด้า พระวิทยา พรมสิงห์ ดร.พระหานริน นรินโท เปรียญ 9 เจ้าอาวาสวัดไทยลาสเวกัส พระครูปลัดพัฒน์ วัดพุทธวิปัสสนา ลองบีช พระครูโสภณปัญญาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธภูมิ เมืองซานตา โรซา พระธรรมทูตจากวัดนครธรรม พระธรรมทูตจากวัดพรหมจริยาการาม เฟรสโน พระธรรมทูตจากวัดพุทธอาลักษณ์ เมืองวิคเตอร์วิว พระธรรมทูตจากวัดไชยมงคล แฟฟิวส์ พระธรรมทูตจากวัดนาคพุทธวิหาร เมทองเฟรสโนรวมพระเถระที่เดินทางมาร่วมงานประมาณ 40 รูป พระธรรมทูตส่วนใหญ่ ปฏิบัติศาสนกิจในเขตรัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ซานฟรานซิสโกมีซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองโลไดมากนัก ต่างก็เดินทางรับอาราธนาเดินทางมาร่วมงานอายุวัฒนมงคลเกือบทุกวัดและชาวพุทธศาสนิกชน ประมาณ 150 คน กิจกรรมช่วงเช้าพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 11 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยยมงคลกถม สาธุเข้าแถวเรียงรายรอใส่บาตรพระคุณเจ้า นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพวชิรวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระครูวรสิทวิเทศ กรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทย นำพาพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต ปิดท้ายรายการออกรับบิณฑบาต โดย พระครูวิเทศพุทธิคุณ เจ้าของวันเกิด และสาธุร่วมกันถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์กระภัตตากิจเสร็จแล้ว ทุกคนร่วมกันรับประทานอาหาร เสร็จร่วมกันฟังพระธรรมเทศนา โดย พระครูรัตนปัญญาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญา เมืองวืนโดม่า ถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์ รีบพรจากพระสงฆ์ ร่วมกันสรงน้ำมุทิตาสักการะถวายพระครูวิเทศพุทธิคุณ ถ่ายรูปเป็นระลึก ก่อนแยกย้ายกันกลับอารามของตน หลัวจากพุทธศาสนิกขนเข้าแถวยาวร่วมกันสรงพระอาจารย์พระครูวิเทศพุทธิคุณ คาดว่าน่าจะถึงเวลา 4 โมงเย็นทีเดียว ในช่วงเย็นแดดร่มลมตก จะมีดนตรีดาวดวงใหม่เปิดทำการแสดง ข่าวเล่าว่าจะมีนักแสดง นักรำ นาฏศิลป์และดาวเต้นออกลีลาอย่างมากนับร้อยคน ถือว่าได้มาร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคลของพระอาจารย์ที่เคารพนับถืออย่างเต็มที่การจัดงานอายุวัฒนมงคลครั้งนี้ มีข่าวดีๆ จะได้นำเล่าแจ้งแถลงไขต่อไป


@@@. คึกคักหนาแน่น เช่น เคย กลุ่มแม่บ้านวันจันทร์หลายเมือง เช่น คุณแม่ระริน จิรชัยสกุล คุณมาลี เคอร์เคอร์ด คุณปาริตา โตสกุล คุณวิษณุ โตสกุล คุณชนิดา น้อยทรัพย์ คุณสินจัย มุมใจ คุณผ่องศรี สุขรมย์ คุณจุฑาทิพย์ จอกสูงเนิน คุณสกุลโชติ แก้วหย่อง คุณศราวุธ คำตัน คุณสุนีย์ เนฟฟ์ เป็นต้น ต่างช่วยกันน้อมนำภัตตาหารมาถวายพระคุณเจ้าที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโกคนละอย่างสองอย่าง อย่างมีความสุขใจพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ ไม่สงวนลิบสิทธิ์ ขอเชิญร่วมกลุ่มได้ทุกเวลา


@@@. แวะเยี่ยมถิ่นเดิมนครซานฟรานซิสโก เมื่อ 30 ปี ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ อัตตไพบูลย์ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ควงลูกสาว ดร.ศิริกร อัตตะไพบูลย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย California Miramar University Santiago เข้ากราบพระครูวรสิทธิวิเทศ ที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ฉบับหน้าพบกันใหม่