ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรบุญกฐิน วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี

บุญกฐิน วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566