ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นธรรม

ตราบใด แผ่นดิน ไม่สิ้นน้ำ
ตราบนั้น ฟ้าย้ำ ไม่สิ้นฝน
ตราบใด น้ำหลั่ง ฝั่งสายชล
ตราบนั้น ดินโคลน ปนเปื้อนคลอง ฯ

ตราบใด คนดี ไม่ท้อแท้
ตราบนั้น มีแต่ คนยกย่อง
ตราบใด คนดี มีธรรมครอง
ตราบนั้น โลกต้อง ป้องคนดี ฯ

ตราบใด ที่ใจ ยังฝันใฝ่
ตราบนั้น คงได้ ไปถึงที่
ตราบใด โลกไม่ สิ้นคนดี
ตราบนั้น โลกมี ความร่มเย็น ฯ

ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย คืนวันผันผ่านกาลเวลาหมุนเปลี่ยน ชีวิตหมุนเวียน เปลี่ยนไปกับกาลเวลา เวลาไม่เคยแยแสและไม่เคยตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ใด ธรรมสัจจะได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติเสมอมาและตลอดไปนิรันดร์

สัปดาห์ที่แล้วมามีเหตุฉุกเฉินนิดหน่อย อาจเป็นเพราะอากาศร้อนมากไปหรือเปล่า เป็นเหตุทำให้หลวงพ่อต้องเข้าโรงพยาบาลถึง 2 ครั้งในสัปดาห์เดียว รวม 3 คืน 5 วัน ทำให้บทความขาดหายไป ตอนนี้เป็นปกดีทุกประการ คุณหมอให้พักผ่อนเพิ่มมากขึ้น ให้นอนหลับมากขึ้น อย่างน้อยให้ได้ 8 ชั่วโมง นี่เป็นธรรมชาติคนที่อายุมากขึ้น การนอน 8 ชั่วโมงเป็นเรื่องยากมากจริงๆ แต่ก็จะพยายาม

มาดูความรับผิดชอบของบุคคลทั้งหลายกันบ้าง การปฏิบัติหน้าที่อันชอบธรรม คือเกียรติถูมิของคนดีทุกคนเสมอ การมีหน้าที่การงานที่ดี ชีวิตและความเป็นอยู่ก็มั่นคง ชีวิตจะดูดีมีคุณค่าก็ด้วยชีวิตนั้น ได้กระทำคุณงามความดี ความดีงามนั่นหมายถึงการทำหน้าที่ถูกต้องชอบธรรม ความถูกต้องชอบธรรมก็มีนัยยะหลายสถาน เช่น ภาษิตว่า

อยู่ในศีล กินในธรรม

- อยู่ในศีล : เข้าใจให้ง่ายขึ้นคือ ประพฤติตนให้เป็นผู้เคารพระเบียบกติกา เคารพสิทธิ์ เคารพกฎหมาย ตลอดถึงมารยาททางสังคม เป็นต้น ฯ

- กินในธรรม : คือการประพฤติหน้าที่ตนด้วยสุจริต 3 ประการ คือ ทางกาย วาจา จิตใจ ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อธรรม เป็นต้น ฯ

นี้แหละทางแห่งคุณค่าคนดี อยู่ในศีลกินในธรรม มีแต่ประโยชน์สุขร่วมกัน นี้ถ้าจะใช้รวมไว้ในนโยบายการใช้ธรรมาภิบาลอย่างย่อ คำภาษิตนี้ก็ร่วมทุกอย่าง ง่ายๆ สไตล์ธรรมสมสมัย นี่เมื่อวานได้รับหม้อหุงข้าวใหม่ การดูแลรักษาเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ ใช้ถนอมน้ำใจ เจ้าภาพเก่า เจ้าภาพใหม่ ต่างก็ว่าใช้ได้ตราบนานเท่านาน ใช้โดยไม่ถนอมน้ำใจใช้ได้ไม่นาน เหมือนผักหอมผักชี แม้ใส่ไว้ในตู้แช่เย็นก็เก็บได้ 3 วัน 5 วัน สู้ใส่ฟิตเชอร์ในชั้นแช่แข็งนี่เก็บไว้ได้ฉันเป็นปีๆ

คือของใช้ก็เหมือนเสื้อผ้า เก่ามาก็เปลื่อยขาด ขาดแล้วก็ต้องทิ้งไป เจ้าภาพเก่าถวายไว้ 4 - 5 ปี ต้องขอขอบคุณมาก บางทีก็มาถามหา มันก็เหลือแต่ความทรงจำ ชีวิตและทรัพย์สิน มีใช้ชั่วคราว หมดอายุไขก็ต้องทิ้งไปเหมือนเสื้อผ้า นี่เป็นแก่นแท้แก่นธรรม ในความหมายของการอยู่ในศีลธรรมกินในธรรม ดังนั้นบุคคลผู้มีธรรม

การทำหน้าที่ได้ถูกต้องดีงาม ล้วนเป็นคนดีงามทั้ง กาย วาจา และจิตใจ ความดีนี้คนดีทำกันไม่ยาก ทำได้เลื่อยๆ ทำได้สม่ำเสมอ คิดหวังทำสิ่งใดๆ ก็สำเร็จสมประโยชน์ปรารถนา ไม่ต้องมีพิธีกรรมให้มากมาย ความดีงามก็ทำให้เกิดเป็นความสุขใจ ปีติปราโมทย์ ใจก็มี "ปัสสัทธิ"

ปิติ เป็นสภาพที่เอิบอิ่ม เกิดร่วมกับจิตที่กอปร ด้วยโสมนัสเวทนา เป็นได้ทั้งกุศลและอกุศล ส่วนปัสสัทธิ เป็นสภาพธรรมที่สงบ จะไม่เกิด ร่วมกับอกุศลจิต แต่จะเกิดกับจิตที่ใฝ่ดี ซึ่งพบได้จากคนดีมีน้ำใจ อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้มีน้ำใจ ผู้ให้ความอุปถัมภ์อุปฐากด้วยดีเสมอมาทุกคน

ดีแล้วอยู่อเมริกา ต้องหุงหาอาหารกินเป็น อย่าคิดมากให้ปวดหัว ใครไม่หุ่งข้าวกินเป็นอยู่ยากในถิ่นทุรกันดารห่างไกลโยมอุปถัมภ์ปฐาก มาวัดทีต้องใช้เวลา ครึ่งค่อนวันน่าเห็นอกเห็นใจ เวลาเป็นเงินเป็นทอง อย่ามัวงอมืองอเท้า คืนและวันเวลาผ่านไปแล้วเอาคืนกลับไม่ได้ อย่าให้อะไรๆ ผ่านไปเปล่า โดยไม่ได้ทำอะไร เพราะพรุ่งนี้ก็สายเกินไป วันนี้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ยิ้มให้เต็มใบหน้า สร้างสรรค์นำพาความสงบสุขร่มเย็น ขอให้การปฏิบัติหน้าที่อันดีงาม ถูกต้อง ชอบธรรม เป็นเหตุให้ได้มนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ พระนิพพานสมบัติ กระทำการใด ๆ ย่อมสำเร็จประโยชน์ได้ง่าย ด้วยปราศจากมารเข้าขวางขัด เป็นต้นฯ

ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะเยี่ยมวัดใหม่ของเรานะ

วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี แลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H, Lancaster CA 93535 - 7849 Tel: 661-946-3335, 562-249-3789 วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี วัดไทยแห่งแรกของเมืองแลงแคสเตอร์ ขออนุโมทนา ๆ รูปขอจำเริญพร