ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรสว่างโลกด้วยแสงไฟ สว่างใจด้วยแสงธรรม

เจริญบุญเจริญธรรมท่านทั้งหลาย ที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งความจำเป็นในปัจจัย 4 ทุกคนในที่ทั้งปวงดำรงชีวิตเป็นอยู่ได้ด้วยปัจจัยเครื่องอาศัย

⁃ อาหาร

⁃ เครื่องนุ่งห่ม

⁃ ที่อยู่อาศัย

⁃ ยารักษาโรค

ซึ่งทุกสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิต ปัจจุบันโลกยุคเทคโนโลยีก้าวล้ำ พัฒนาเข้าสู่สังคมยุค 5.0 หรือยุค Super Smart Society หรือเรียกกันว่าสังคมอัจฉริยะ Society 5.0 คืออะไร? ต้องเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงนี้กันอย่างไร?

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตอย่างอัจฉริยะ โดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

1. Social Network อยู่กลางทุ่งกลางนา ในป่าเขาลำเนาไพร ปัจจุบันการสื่อสาร สามารถพูดคุย เห็นหน้า และแชร์เรื่องราวกันได้จากทั่วทุกมุมโลก

2. ข้อมูลข่าวสาร เกม รายการบันเทิง การรายงานข่าว มีมือถือกันทุกบ้านเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้กับที่อยู่อาศัย Smart phone Smart Home

3. ปัญญาประดิษฐ์ ถูกนำมาใช้กับรถยนต์ เช่น เทคโนโลยีไร้คนขับ ที่นอกจากจะสร้างความสะดวกสบาย ปัญญาประดิษฐ์ ยังสามารถ เปลี่ยนถ่ายอวัยวะให้กับผู้ป่วย โรคต่างๆ ได้อย่างมากมาย

4. Digital wallet โลกปัจจุบันใช้กับการครองชีพอย่างกว้างขวาง การอุตสาหกรรมการเงิน การท่องเที่ยว การสั่งสินค้า อื่นๆ นับไม่ถ้วน เลยทำให้ผู้คนไม่ต้องพกเงินสดอีกต่อไป พกโทรศัพท์เครื่องเดียว เที่ยวไปทั่วทิศ

5. อินเทอร์เน็ต Network จึงจำเป็นกับการดำรงอยู่ในโลกปัจจุบันอย่างยิ่ง ปัจจุบันการศึกษาอยู่มุมไหนของโลกใบนี้ ท่านทุกคนมีสิทธิเสรีภาพการเรียนรู้อย่างทั่วถึง

⁃ เพราะไม่มีใครใส่ใจให้เวลากับการเข้าวัดไปฟังเทศน์

⁃ เพราะไม่มีใครต้องการมีภาระเพิ่มขึ้น

⁃ เพราะโลกมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จนวัดและพระสงฆ์ปรับตัวไม่ทัน

⁃ เพราะวัดต่างๆ นั้นมีภาระต้องแบกรับภาระหนี้สิ้น อย่างน้อยก็มีค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

⁃ อีกทั้งพระสงฆ์ต่างก็มีข้อจำกัดทางการครองตน คือมีกรอบวินัยและข้อจำกัดมากมาย ตลอดทั้งต้องสำรวมเพราะเปราะบางทางสังคมยุค 5 G

วัดและสถานศึกษาจำต้องพัฒนาวิธีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จำเป็นต้องเข้าไปสู่โลกยุคใหม่นี้ให้ได้ เพราะเรื่องวัดเรื่องศาสนายุคนี้ กลายเป็นว่าต้องดูแลค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ผู้คนเข้าวัดไปทำบุญน้อยลง กลายเป็นปัญหาที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก

ชุมชนคนไทยใน Hollywood นคร Los Angeles โดยมีคุณใหญ่ ร้านเดอะภูเขา จัดให้มีกิจกรรมวิถีไทย มีการจัดการทางเดินหน้าร้าน เป็นตลาดช่วยให้คุณแม่ ๆ ป้าๆ ทั้งหลายที่อยู่บ้านว่างๆ รวมตัวกันทำอาหารมาวางขายบ้าง นำมาใส่บาตรบ้าง เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ดูแลพระสงฆ์ที่มาเผยแผ่ธรรมทุกเช้าวันเสาร์ เริ่มต้นตั้งแต่ 7:00 น. ถึง 9:30 น.

ขอเชิญไปช่วยกันดูแลทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ดูแลพระสงฆ์ ให้มั่นคงรุ่งเรือง เพื่อให้พระสงฆ์ท่านได้ทำงานพระศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะบางวัดที่อยู่ไกลๆ โยมก็ไปไม่ถึง ทำให้ต้องเก็บอาหารไว้ฉันเอง บางวันโยมก็มาใส่บาตรกันน้อยมาก อาหารไม่เพียงพอแก่การขบฉัน

ฤดูกาลนี้เป็นฤดูร้อน อุณหภูมิเมืองแลงแควเตอร์ สัปดาห์นี้ สูงถึง 120 องศาฟาเรนไฮ หรือประมาณ 45 องศาเซลเซียล ต้องระวังป้องกันอันตรายเกิดจากอากาศที่มีความร้อนสูง สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาที่จะถวายค่าน้ำค่าไฟบำรุงวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี สามารถปวารณาแสดงเจตจำนงได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข (562) 2493789 หลวงพ่อพระครูธรรมธร ไสว จันทวัณโณ (ชมไกร) เจ้าอาวาส รูปขอจำเริญพร

ท่านใดที่ประสงค์ตั้งใจร่วมบุญกับทางวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี กรุณา Donation check payable to "Buddhist Meditation Society" หรือ อีกบัญชีหนึ่งชื่อ Wat Phrathat Thongsethi ส่งไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้พร้อมนี้ 6763 East Avenue H. Lancaster CA 93535 ส่วนท่านที่สะดวก Transfer money with Zelle ก็โอนด้วยเบอร์ (562) 249-3789