ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรประเพณีสงกรานต์สอนอะไร

วัดพระธาตุ ทุ่งเศรษฐี มีบุญงาน พิธีเด่น เย็นสงกรานต์ ผ่านสายน้ำ 7 เมษา สง่าล้น ผลงดงาม เย็นสายน้ำ นำสายใจ ให้วัฒนา ฯ

สามัคคี ชี้ความหวัง พลังสำเร็จ ปัจจัยหนุน ปุณญเขต วิเศษหนา วัฒนธรรม แห่งสายน้ำ นำศรัทธา สืบรักษา มรดกไทย ให้โลกชม ฯ


จำเริญพร ทำบุญสงกรานต์ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี 6763 East Avenue H. Lancaster CA 93535 Tel: (562) 249-3789 ผ่านไป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2567 รายนามเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี 999 กอง "สะสมบุญสร้างบารมี ปลดหนี้ที่ดินวัด" กองบุญละ $20 ดอลลาร์ รวบรวมจากบันทึกตั้งต้น ไม่รวมวันงาน มีดังนี้ :-

1) คุณแอน บุญวงศ์ ร้านเด๊อะไทย $1,000.00

2) คุณ Chananthida Pongphattanaudom $200.00

3) คุณ Jariya Ruhl $100.00

4) คุณ Laor Sawai $40.00

5) คุณ Sirinara Panya $20.00

6) คุณ แม่แดง Sommai Williams $100.00

7) คุณ Peichen Chiu B2,000.00 Transfer

8) คุณ Thatphicha Sangsawat $150.00

9) คุณ Anna Tan $40.00

10) คุณ Yves Pakakorn และหลานโอ๋ หลานก้อ $60.00

11) คุณ Charumarn Reisig $200.00

12) คุณ นลินรัตน์ สำผัสศรี $150.00

13) คุณ สุภัทรา ทรัพย์เอนกยศ $100.00

14) คุณ Arunee Prasertsang $24.00

15) Benjaporn AnrueChai $21.00

16) คุณ โก้ คุณเนม Golden Bamboo $199.00

17) คุณ Lamyai Seanwang $100.00

18) คุณ Marinda Lytle $160

19) คุณ May คุณ Khamson $99.00

20) คุณ Mookda ด.ช.Duck $99.00

21) คุณ Racheel $20.00

22) คุณ Ben & Sushi Mafia $175.00

23) คุณแม่ มะลิ วิลเลี่ยมส์ $99.00

24) คุณ อังคนา อนุพงศ์ $199.00

25) คุณ กำพล เจียมวิเศษ $60.00

26) คุณ จันทร์เพ็ญ กลีบงาม $40.00

27) คุณ ชลลดา COX $200.00

28) คุณ ชัยยงค์ คุณกชกร ศรีพิมลวรรณ $99.00

29) คุณยายบัวลอย คุณ ดาว แสนคำ $199.99

30) คุณ ทองเพียร โลเกตุ $99.00

31) คุณ ปุญณยนุช ชาติหาร $40.00

32) คุณ ปริญญวิศว์ จินดาวัฒน์ $100.00

33) คุณ มณีวรรณ วงศ์พระจันทร์ $99.00

34) คุณ Ladawan kijtphant (โจ้) $99.00

35) คุณสุพจน์ สาริบุตร $99.00

36) คุณสุพัฒชา คุณสัมพันธ์ บุญสุข $200.00

37) คุณ อภิรดี Fields $99.00

38) คุณ พี่แอน คุณบุญมา โรบินสัน $200.00

39) คุณ ต้อย พัชรา ลิ้มโอฬารสุขสกุล $100.00

40) คุณ ทัศนีย์ ตันตินีรนาถ $100.00

41) คุณเตือนใจ และสามี $50.00

42) คุณดาวพร ครอบครัว พรประเสริฐถาวร $20.00

43) คุณจุไร ไกรสร $50.00

44) คุณตุ่ม สิรินาถ ทินรัตน์ $30.00

45) คุณธนภรณ์ จันต๊ะวงศ์ $20.00

46) คุณวีณา ลิ้มโอฬารสุขสกุล $30.00

47) คุณพะเยาว์ เจนพนัส $20.00

48) คุณเพ็ยศรี ครุสันฐ์ $30.00

49) คุณแม่ทองดี A. Rice (NV) $300.00

50) คุณศิริวรรณ อิสสระชัยยศ ทำบุญสงกรานต์ B195,970.00 Transfer

51) คุณแม่สุมน เปาอินทร์ นิวยอร์ค (รถตัดหญ้า) $450.00

52) คุณ Booncharoen Saethong (ทุนการศึกษา) $50.00

53) คุณ ศิริลักษณ์ บัวทอง (ทุนการศึกษา) $50.00

54) คุณแบงค์ Pawat Boonwong (ร้านเด๊อะไทยทำบุญน้ำดื่ม) $100.00

55) คุณอัสมาภรณ์ (จากซีเอเติล) ทำบุญน้ำดื่ม $60.00

56) คุณเมย์ คุณคำสอน ทำบุญน้ำดื่ม $60.00

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย รักษาคุ้มครองทุกท่านให้ปลอดภัย และให้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ พร้อมมีปฏิภาณ ธนสาร ธรรมสารสมบัติ ทุกประการ ด้วย เทอญฯ ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ สมปรารถนาทุกประการ ด้วย เทอญ ฯ รูปขอจำเริญพร