ข่าวPechanga Celebrates LNY with Lion Dance

This last year has been different in so many ways. But if you celebrated Lunar New Year, Pechanga understands the importance and cultural significance of the occasion for so many in our Southern California community. The resort held a brief lion dance in an outdoor courtyard to bless the resort for the Year of the Ox. The blessing was not open to the public or spectators. The performers danced beautifully AND safely. Pechanga remains committed to its stringent, comprehensive health and safety measures instituted since June 1. They hope to be able to fully celebrate Lunar New Year traditions like they have for many years in the past at Pechanga next year.


"ประเพณีเชิดสิงโตและจุดประทัดฉลองเทศกาลตรุษจีนที่ Pechanga"

ปีที่เพึ่งผ่านมานี้ เป็นปีที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แต่การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนยังคงมีเช่นเดิม , Pechanga เข้าใจถึงความสำคัญและความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมนี้ที่ถือเป็นโอกาสในการฉลองของชุมชนชาวแคลิฟอร์เนียทางตอนใต้. Pechanga Resort จะจัดให้มีประเพณีการเชิดสิงโตกลางแจ้งที่บริเวณ Courtyard ซึ่งจะนำโชคนำชัยมาให้ทุกคนตลอดปีวัวทอง. โดยการเชิดสิงโตนี้จะไม่ได้เปิดให้บุคคลภายนอก เข้าชม. คณะเชิดสิงโตจะทำการแสดงด้วยด้วยศิลปะอันสวยงามและมีความปลอดภัย. Pechanga ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพด้วยมาตรการปลอดเชื้อที่ได้มีการเริ่มอย่างจริงจังตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน. พวกเราหวังว่าจะสามารถเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนหรือปีใหม่จีนเหมือนอย่างการเฉลิมฉลองในรอบหลายปีที่ผ่านมาที่ Pechanga ในปีข้างหน้า