ข่าว
เปิดให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ตั้งแต่ 28 ต.ค.

สำนักพระราชวัง ประกาศแจ้งได้รับพระราชานุญาตให้ประชาชน เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่ 28 ต.ค. เป็นต้นไป เวลา 13.00 น.... เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม สำนักพระราชวังออกประกาศ เรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้ 1.พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ในการนี้ ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 2.พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ครบ 15 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. 3.พระราชทานพระราชานุญาตให้ภาคต่างๆ ทั้งบุคคล คณะบุคคล ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 50 วัน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

เมื่อเวลา 16.25 น. สำนักพระราชวัง ปิดการถวายสักการะและลงนามเพื่อแสดงความอาลัย ในวันที่ 15 ต.ค.2559 ซึ่งเป็นวันแรกที่สักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามแสดงความอาลัย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมหาราชวัง มีจำนวนทั้งสิ้น 18,459 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นจำนวนเงิน 73,099 บาท ต่อมา 19.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง บำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเย็น โดยมีพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และวัดราชสิทธารามราชวรวิหารสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในการนี้ คุณพลอยไพลิน เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมด้วยนายเดวิด วีลเลอร์ สามี คุณสิริกิติยา เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ ม.ล.สราลี กิติยากร ร่วมในพระราชพิธีด้วย และเวลา 21.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เป็นประธานในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง


กสทช. สรุปแนวทางออกอากาศ ทีวี-วิทยุ 30 วัน แนะปรับโทนสีให้เหมาะสม

พันเอกนที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้ประชุมกับผู้ประกอบการโทรทัศน์ และผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง เพื่อชี้แจงแนวทางการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยที่ประชุมมีมติขอความร่วมมือผู้ประกอบการเพิ่มเติมในแนวทางการปฏิบัติการนำเสนอเนื้อหารายการให้เหมาะสม โดยขอให้ทุกสถานีเพิ่มเนื้อหาในส่วนของการรายงานให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนรับทราบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่มีความหลากหลาย เช่น ข่าวประจำวัน ข่าวบริหารราชการแผ่นดิน การเรียนรู้นวัตกรรม การทำงานของรัฐบาล ส่วนเนื้อหาของละคร อนุญาตให้นำเสนอได้ แต่จะต้องเป็นแนวเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่นเดียวกับรายการกีฬา ที่ออกอากาศได้ แต่ขอให้ยกเว้นที่มีเนื้อหารุนแรง เช่น มวย และยังสามารถโฆษณาได้ แต่ต้องเป็นแนวทางที่แสดงถึงความอาลัยในหน่วยงานต่างๆ และควรปรับโทนสีให้เหมาะสม พร้อมขอให้ทุกสถานีตัดเข้าสัญญาณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทรท. และขอให้มีการเกริ่นนำเข้าถ่ายทอดสดก่อน ไม่ควรตัดเข้ารายการเลย เนื่องจากทุกสถานีมีผังและกำหนดการถ่ายทอดสดอยู่แล้ว ซึ่งแนวทางทั้งหมด กำหนดไว้ในข้อบังคับ 30 วัน ส่วนความคืบหน้าหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ทาง กสท. จะนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการโทรทัศน์เข้าร่วมทั้งหมด 26 ช่อง รวมช่องรัฐสภาด้วย


คิงจิกมี โพสต์เฟซฯ“ในหลวง ร.9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงล้ำค่าที่สุด”

กษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน ทรงโพสต์เฟซบุ๊กส่วนพระองค์ หลังเข้าถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงยกย่อง ‘ในหลวง ร.9’ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงล้ำค่าที่สุด ยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือน ขอน้อมถวายสักการะด้วยความเคารพสูงสุด เมื่อ 16 ต.ค.59 สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงโพสต์เฟซบุ๊กส่วนพระองค์ หลังจากเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก เข้าถวายสักการะ และถวายพวงมาลา พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 16 ตุลาคม โดยมีข้อความว่า ‘ผู้ทรงหาที่เปรียบมิได้ ทรงมีความคิดสร้างสรรค์ และกษัตริย์ผู้ทรงล้ำค่าที่สุด นั่นคือ พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยซึ่งได้เสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายสักการะด้วยความเคารพสูงสุด และด้วยดวงใจที่เคารพเทิดทูน ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชสมภพมาเป็น ‘พระธรรมราชา’ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์เช่นนี้ตลอดไป’ ขณะเดียวกัน สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ยังได้ทรงเผยภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ขณะเข้าถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย


ผบ.ทร.ชี้แจงทหารคุกเข่าวันทยหัตถ์

หลังจากที่มีการแชร์เผยแพร่ภาพ ทหารคุกเข่าวันทยหัตถ์ ขณะที่ขบวนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลศิริราช พลเรือเอก ณ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ บอกว่า ท่านี้ไม่เคยมีในแบบฝึกมาก่อน แต่ได้อนุมัติให้ใช้ท่าคุกเข่าวันทยหัตถ์ และฝึกนักเรียนนายเรือเพียงคืนเดียวเพื่อใช้ถวายบังคมพระบรมศพ เพราะเห็นว่า จากที่ประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีส่งพระบรมศพ เป็นจำนวนมาก หากทหารเรือยืนอาจจะทำให้ประชาชน มองไม่เห็น จึงมีแนวคิดให้นั่งคุกเข่าลง ภาพจึงออกมางดงามอย่างที่เห็น และทำให้เป็นท่าเคารพของทหารที่มีเฉพาะในประเทศไทย เพื่อแสดงถึง ท่าเคารพของทหาร ที่รวมเข้ากับ วัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีของไทย


อิ้งโพสต์ พี่เอมอุ้ม ท้อง 8 เดือนมากราบในหลวง

นางพินทองทา คุณากรวงศ์ และน.ส.แพรทองธาร ชินวัตร ลูกสาวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีนางพิณทองทา โพสต์รูปภาพขณะเข้าถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และวางดอกไม้ข้างกำแพงพระบรมมหาราชวัง พี่เอม ท้อง 8เดือนบอกคนท้องจะขี้ร้อนมาก แต่ก็ยังตั้งใจมากราบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เบบี๋น้อย ไว้น้ากับแม่จะเล่าเรื่องราวดีๆ ของในหลวง ร.9 ให้หนูฟังนะลูก”


พสกนิกรหลั่งไหลถวายสักการะพระบรมศพ-แสงเทียนความจงรักภักดีสว่างไสว

เมื่อเวลา 23.50 น. วันที่ 15 ต.ค. มีบรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวง โดยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครอนุญาตให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ภายในท้องสนามหลวงตลอดทั้งคืน ทำให้มีประชาชนเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมาก โดยกรุงเทพมหานครได้เต้นท์กองอำนวยการไว้บริการ และมีกลุ่มจิตอาสาจากหลายพื้นที่นำอาหารและเครื่องดื่มมาคอยให้บริการกับประชาชนฟรีตลอดเวลา นอกจากนี้เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา ประชาชนได้ร่วมกันร้อยดวงใจจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทำให้พื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงและแนวรั้วสำนักพระราชวังสว่างไสวไปด้วยแสงเทียนแทนความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย


“ชวลิต” ลาบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รักษาการรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ระบุว่า ตนมีจิตอันเป็นกุศลมีศรัทธาที่จะอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม จึงขออนุญาตกราบลาเพื่อไปอุปสมบทตามกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมใดที่ตนได้ล่วงเกินท่าน ด้วยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม จะโดยตั้งใจก็ดี หรือไม่ได้ตั้งใจก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมให้ตนด้วย

“นุ่น-ต๊อด” ส่งรถสุขาเคลื่อนที่ บริการประชาชนที่รอถวายอาลัย

19 ต.ค.59 น้ำใจของคนไทยไม่มีสิ้นสุดจริงๆ ซึ่งคู่รักใจดี อย่าง "นุ่น วรนุช" และ "ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี" ได้จัดส่งรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายความอาลัยต่อพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณหน้าพระบรมมหาราชวัง

โดยรถสุขาเคลื่อนที่นี้จะจอดไว้ที่บริเวณหน้าราชนาวีสโมสร ถ.มหาราช เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น.