ข่าว
คนไทย ผลิตรถไฟฟ้า100% EV Mini Truck MT30

EA เผยโฉมรถไฟฟ้า 100% “EV Mini Truck MT30” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Respect Environment” ชูนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมจดทะเบียนเป็นรถกระบะไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของไทย

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA กล่าวว่า “บริษัทได้ออกแบบและพัฒนา “EV Mini Truck MT30” รถกระบะไฟฟ้าฝีมือคนไทย 100% สำหรับใช้งานในเชิงพาณิชย์ ที่จะช่วยประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังช่วยลดมลพิษ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ประกอบการที่สนใจการใช้งานรถไฟฟ้า ที่คำนึงถึงการลดต้นทุนค่าขนส่ง และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีมิติตัวรถ ยาว 4,585 มม. x กว้าง1,750 มม. x สูง 1,940 มม. พร้อมกระบะแบบเรียบเปิดได้ 3 ด้าน”

EV Mini Truck MT30 มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด (Li-Ion Battery) 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง ที่ผลิตโดยอมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ขับเคลื่อนได้ไกลกว่า 200 กิโลเมตรต่อการชาร์จ ใช้เวลาชาร์จเพียง 15 นาที (30-80%) ด้วยเทคโนโลยี DC Fast Charge

จาก EA Anywhere

สำหรับราคาจำหน่าย รุ่นสีมาตรฐาน 748,500 บาท รุ่นพิเศษสี Pastel Edition ราคา 766,500 บาท มีให้เลือก 6 สี ได้แก่ Solid White, Pastel Yellow/White, Pastel Pink/White, Pastel Sky Blue/Black, Pastel Green/Black และ Pastel Gray/Black

ป.ป.ช.ฟันซ้ำ'ประหยัด พวงจำปา'ร่ำรวยผิดปกติ 658 ล้าน ซุกห้องชุดกลางกรุงลอนดอน

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญกรณีร่ำรวยผิดปกติ นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น มากผิดปกติ รวมมูลค่า 658,680,980.32 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินในชื่อของนางธนิภา พวงจำปา คู่สมรส ประกอบด้วย ห้องชุดที่ตั้งอยู่ ณ ถนน Kensington High Street ลอนดอน สหราชอาณาจักร มูลค่า 4,900,500 ปอนด์สเตอร์ลิง หรือ 220,330,890.45 บาท รายการเงินฝากในบัญชีธนาคาร จำนวนรวม 194,587,589.87 บาท และรายการเงินลงทุน จำนวนรวม 243,762,500.00 บาท

ทั้งนี้ การไต่สวนในเรื่องดังกล่าว สืบเนื่องจากกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนายประหยัด กรณีเข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการ ป.ป.ช. แล้วมีเหตุอันควรสงสัยว่าร่ำรวยผิดปกติ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวน โดยก่อนหน้านี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดนายประหยัด ฐานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ซึ่งอัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล


รัฐบาลเคลียร์‘กฎเหล็ก’ต่างชาติต้องลงทุน 40 ล้าน แลกสิทธิครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัย 1 ไร่

26 ตุลาคม 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. .... (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ครม.ไฟเขียวร่างกฎกระทรวงให้ต่างชาติถือครองที่ดินได้ไม่เกิน 1 ไร่ แลกลงทุนขั้นต่ำ 40 ล.) มีหลักเกณฑ์รายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยมุ่งเป้าเฉพาะเจาะจงกลุ่มคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง 4 ประเภท ได้แก่

(1) กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง

(2) กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ

(3) กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย

(4) กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

ทั้งนี้ ได้สิทธิวีซาพำนักระยะยาว หรือ LTR Visa ภายใต้เงื่อนไขต้องมีจำนวนเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ในธุรกิจหรือกิจการประเภทหนึ่งประเภทใด และต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี เช่น การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ถึงจะได้สิทธิขอถือครองที่ดิน เพื่ออยู่อาศัยไม่เกิน 1 ไร่ (400 ตารางวา) ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

สำหรับร่างกฎกระทรวง ฯ นี้ มีรายละเอียดขั้นตอนที่กำกับไว้อย่างชัดเจนในเรื่องการขอสิทธิถือครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้รายละไม่เกิน 1 ไร่ เช่น กรณีต่างชาติที่ได้สิทธิ LTR และได้รับอนุญาตให้ซื้อที่ดินพร้อมบ้านเนื้อที่ 200 ตารางวา หากจะขอใช้สิทธิการถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยเพิ่มอีก 200 ตารางวา ก็จะต้องดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดิมคือต้องมีการลงทุนให้ครบจำนวน 40 ล้านบาท และคงการลงทุนไว้ 3 ปี สำหรับชาวต่างชาติที่ได้สิทธิการถือครองที่ดินไปแล้วยังสามารถขออนุญาตขายที่ดินพร้อมบ้านให้คนไทยหรือชาวต่างชาติที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับสิทธิตามกฎหมายด้วย

“การให้สิทธิในการถือครองที่ดินจำกัดเฉพาะการใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยรายละไม่เกิน 1 ไร่ หากได้รับสิทธิครบ 1 ไร่ แล้ว แม้จะมีการลงทุนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดก็จะไม่สามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวได้อีก ทั้งนี้ หากชาวต่างชาติรายใดไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจสั่งให้จัดการจำหน่ายที่ดินนั้นได้” นายอนุชา กล่าว


ศาลสั่งฟัน 184 คดีผิดออนไลน์ ปิด 4,700 URLs ล็อกเป้าฟาด 5 กลุ่มตุ๋นออนไลน์

26 ตุลาคม 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวในการเป็นประธานการประชุมการแก้ปัญหาฉ้อโกงประชาชนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.สอท.) หรือตำรวจไซเบอร์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า ดีอีเอส จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อหาแนวทางเร่งรัดและแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการหลอกลวงทางการเงิน ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. แก๊ง Call Center 2. แชร์ลูกโซ่-ระดมทุนออนไลน์ 3. การพนันออนไลน์ 4. บัญชีม้า 5. การหลอกหลวงซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์ โดยคนร้ายมีการปรับรูปแบบและวิธีการหลอกหลวงประชาชน จนมีเหยื่อหลงเชื่อเป็นจำนวนมาก

นายชัยวุฒิ กล่าวต่อว่า จากจำนวนการกระทำความผิดและการละเมิดกฎหมายข้างต้น ดีอีเอส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนที่จะจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ทั้ง 5 เรื่องและจะนำเสนอมาตรการแก้ปัญหา และการบูรณาการหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้ง 5 เรื่องที่กล่าวมาอาทิ การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ พร้อมทั้งเร่งจัดการการโฆษณาให้ผลตอบแทน/ผลประโยชน์เกินจริงการนำเข้าข้อมูลเป็นเท็จทาง social media อย่างผิดกฎหมาย หรือการนำรูปคนมีชื่อเสียงไปหลอกลวงทาง social media อย่างผิด กม. เป็นต้น

“ดีอีเอส จะมีการพิจารณาในการเพิ่มบุคลากรดำเนินการ เพื่อให้การทำงานในการปราบปรามการกระทำผิดมีความคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงการบูรณาการข้อมูลสำหรับประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งสังคมและประชาชน และสร้างเครือข่ายประชาสังคมต้านภัยออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การกระทำความผิดผ่านระบบออนไลน์ลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ” รัฐมนตรีดีอีเอส กล่าว

ด้าน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวว่า ปัจจุบันการกระทำความผิดอาชญากรรมออนไลน์ มีการกระทำความผิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ การหลอกลงทุน การระดมทุนออนไลน์ การพนันออนไลน์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เฝ้าติดตามและจับกุมผู้กระทำผิดเพื่อลดการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง จากสถิติผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ปี พ.ศ. 2565 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึง วันที่ 24 ตุลาคม 2565 ศาลมีคำสั่งลงโทษผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ รวม 184 คำสั่ง มี URLs ที่ผิดกฎหมายจำนวน 4,736 URLs

ทั้งนี้ ประชาชนหรือผู้ที่มีข้อมูลเว็บผิดกฎหมาย สามารถแจ้งกับกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ที่ GCC 1111 และ 1212 หรือhttps://facebook.com/DESMonitor เพจอาสาจับตาออนไลน์ หรือ แจ้งความออนไลน์ได้ตลอด24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ https://thaipoliceonline.com อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่แนะนำการลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจหรือหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ได้ที่ SEC Check First และสามารถตรวจสอบผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ที่ BOT License Check

‘สี จิ้นผิง’ และพันธมิตร สยายปีกกุมอำนาจพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ปักกิ่ง (เอพี/รอยเตอร์ส/บีบีซี นิวส์/ซินหัว) - ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของพรรคเป็นสมัยที่ 3 ในวันนี้ โดยที่เขาและพันธมิตรอีก 6 คนครองตำแหน่งที่มีอำนาจสูงสุดในพรรค

ประธานาธิบดีสีได้รับเลือกเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ชุดที่ 20 ในการประชุมใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคครั้งแรกที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 ต.ค.มีกรรมการเข้าร่วม 203 คน และสมาชิกสมทบ 168 คน นอกจากนี้ เขายังได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ต่อไปเช่นกัน แถลงการณ์ยังได้ระบุรายชื่อคณะกรรมการถาวร 7 คนในคณะกรมการเมืองหรือโปลิตบูโรทั้งหมด 25 คน ของคณะกรรมการกลางพรรคด้วย

ประธานาธิบดีสี วัย 69 ปี ขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคในปี 2555 เขาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งวาระ 5 ปีต่อเป็นสมัยที่ 3 รวมเป็น 15 ปี ทั้งที่ตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วผู้ดำรงตำแหน่งนี้จะลาออกหลังจากอยู่มาครบ 10 ปี จนมีการคาดการณ์ว่า เขาจะหาทางอยู่ในตำแหน่งไปตลอดชีพ ส่วนคณะกรรมการถาวรชุดใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจสูงสุดในพรรคล้วนเป็นพันธมิตรของเขา หนึ่งในนั้นคือ นายหลี่ เฉียง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเซี่ยงไฮ้ วัย 63 ปี ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม 2566 ต่อจากนายหลี่ เค่อเฉียง วัย 67 ปี ที่หลุดจากคณะกรรมการกลางพรรค แม้ว่าอายุเกษียณอย่างไม่เป็นทางการของพรรคอยู่ที่ 68 ปี ก็ตาม

นอกจากนายหลี่ เค่อเฉียง แล้วยังมีกรรมการถาวร 4 คน จากทั้งหมด 7 คนที่ไม่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ชุดใหม่ที่มีทั้งหมด 205 คนเท่ากับว่าทั้ง 4 คนนี้จะไม่ได้เป็นคณะกรรมการถาวรชุดใหม่ อย่างไรก็ดี นายหลี่ เค่อเฉียง จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกราว6 เดือน จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

ขณะเดียวกัน เริ่มมีเสียงวิจารณ์ว่ากรรมการถาวรบางคน รวมทั้งนายหลี่ เฉียง ไม่มีประสบการณ์การทำงานในระดับประเทศ สะท้อนว่า ประธานาธิบดีสีต้องการผู้มีความจงรักภักดีมากกว่าผู้มีความสามารถเข้ามานั่งในตำแหน่งที่มีอำนาจสูงสุดในพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ส่วนเหตุการณ์ที่หลายคนสนใจ กรณีหู จิ่นเทา อดีตประธานาธิบดีจีน ในวัย 79 ปีถูกเจ้าหน้าที่เชิญออกจากห้องประชุมเมื่อวันเสาร์ โดยไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการท่ามกลางสายตาของผู้เข้าร่วมการประชุมโดยนายหูจะหันไปพูดบางสิ่งกับประธานาธิบดีสีและเดินออกจากห้องประชุมแต่โดยดี สำนักข่าวซินหัวรายงานในเวลาต่อมาว่า สาเหตุที่ หู จิ่นเทา ถูกเจ้าหน้าที่พยุงตัวออกจากพิธีปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อวันเสาร์ เป็นเพราะเขายังคงรู้สึกไม่สบายจากการพักฟื้นอาการไข้เจ้าหน้าที่จึงเชิญเขาออกไปพักผ่อนในห้องที่อยู่ติดกับห้องประชุม จนกระทั่งเขารู้สึกดีขึ้น ซินหัวรายงานด้วยว่า ก่อนการประชุมจะเริ่มเมื่อวันเสาร์ หลายฝ่ายแนะนำให้ หู จิ่นเทา ที่เริ่มรู้สึกเหนื่อยจากการประชุมยาวนานติดกันหลายวันให้พักผ่อนแต่หูยืนยันจะเข้าร่วมการประชุมในวันสุดท้ายด้วย กระทั่งเจ้าหน้าที่สังเกตว่าเขาเริ่มมีท่าทีเหน็ดเหนื่อยมากขึ้น จึงพาตัวออกไปพักผ่อน ตามภาพที่ปรากฏบนสื่อทั่วโลก