ข่าว
'สื่อผู้ดี'ตีข่าวหนุ่มไทยสร้างที่พักชั่วคราวช่วยสุนัขจรจัดเหตุน้ำท่วมอีสาน

25 กันยายน 2562 เว็บไซต์ นสพ.Daily Mail ของอังกฤษ เสนอข่าว "Selfless volunteer builds refugee camp for abandoned dogs who were almost killed in devastating floods in Thailand" ว่า ด้วยเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่คนไทยไม่ได้เห็นอกเห็นใจและให้การช่วยเหลือเฉพาะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น แต่ยังเผื่อแผ่ไปถึงสุนัขด้วย

รายงานข่าวเล่าเรื่องของ Sitthichai Ekkapan หนุ่มช่างภาพ ที่อาศัยอยู่ใน จ.อุบลราชธานี หนึ่งในจังหวัดที่เผชิญสถานการณ์อุทกภัยอย่างรุนแรง ตัดสินใจสร้างเพิงพักชั่วคราวให้กับบรรดาสุนัขจรจัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ต่างจากมนุษย์ ทั้งนี้ ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ คือ 4 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ 2 ลูก คือ Podul และ Kajiki ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 33 ศพ

ชายหนุ่มโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ส่วนตัวเมื่อ 22 ก.ย.2562 ระบุว่า แค่เห็นบรรดาสุนัขจรจัดมาอาศัยในเพิงพักชั่วคราวที่สร้างขึ้นจากแผ่นไม้ แผ่นไวนิลและลวด ทำให้พวกมันมีชีวิตดีขึ้นบ้างสักเล็กน้อย ตนก็มีความสุขแล้ว และเขายืนยันว่าจะทำเช่นนี้ต่อไปเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัด อนึ่ง แม้เขาจะไม่ได้เรียกร้องให้ผุ้ใดสนับสนุน แต่ก็มีผู้แสดงความประสงค์อยากช่วยเหลือ เช่น บริจาคแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์

'ร.10' โปรดเกล้าฯให้ 3 องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบผู้ประสบภัย'อุบลฯ'

26 กันยายน 2562 เวลา 09.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัย โปรดเกล้าฯให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ นายจรัลธาดา กรรณสูตร และนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุยา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายจรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขื่องใน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตาลสุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขื่องใน และอำเภอตาลสุม พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ”ที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดตอนบนและในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก และน้ำจากลำน้ำสาขาต่าง ๆ ไหลลงสู่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูล โดยจะไหลมารวมกันที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่จะระบายลงสู่แม่น้ำโขงต่อไป จึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชย์ พื้นที่ทางการเกษตร ในพื้นที่ลุ่มสองฝั่งแม่น้ำมูล ได้รับความเสียหายใน 25 อำเภอ 174ตำบล 1,362 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 42,383 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายลงแล้ว ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเริ่มลดลง ซึ่งส่งผลดีต่อการผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้พระราชทานและประทานถุง เครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิ ได้ระดมให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ประสบอุทกภัย และเตรียมแผนพื้นฟูเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างปรกติต่อไป


ปลาบปลื้ม! 'ในหลวง'ทรงรับ2ครอบครัวนักบินพลีชีพ ไว้ในพระราชานุเคราะห์

26 กันยายน 2562 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ รับศพสองนับบินฝนหลวง ไว้ในความดูแลของพระองค์ท่านทั้งสองครอบครัวอยู่ในพระราชานุเคราะห์ สืบเนื่องจาก พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้กราบทูลพระองค์ท่าน ซึ่งทางครอบครัวปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ สร้างขวัญกำลังใจให้กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นักบิน และเจ้าหน้าที่ทุกคน กระทรวงเกษตรฯ เช่นเดียวกันอย่างหาที่สุดมิได้ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปทำภารกิจต่อเนื่อง ตนได้กำชับให้ดูเรื่องความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ในการภารกิจทำฝนหลวง ภารกิจฝึกบินและอื่นๆต้องตรวจสภาพความพร้อมทั้งนักบิน พร้อมทั้งสภาพของเครื่องบิน

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า สาเหตุเบื้องต้นของเครื่องบินฝนหลวงตก ที่อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี รายงานมาว่าสภาพอากาศไม่ดี ตรงนั้นหมอกลงจัด มองไม่เห็นภูเขา เพราะเครื่องบินไม่มีเรดาร์ พอรู้ตัวจะไปชนเขาก็หักขึ้น พอหักขึ้นแรงเครื่องไม่ดี ไม่สามารถพ้นได้ และเมื่อหักหลบ เครื่องหมดกำลังพุ่งลงพื้น ประเด็นสำคัญคือเครื่องบินเก่า สมรรถนะไม่ดี คือปกติเครื่องบิน ถ้าหักหลบ ไม่น่าจะโหม่งลง แต่เครื่องลำนี้กลับกลายเป็นโหม่งลงพื้น สภาพศพจมอยู่ในดินลึกประมาณ 1เมตร


‘บิ๊กตู่’ถกเลขาฯยูเอ็น ย้ำไทยพร้อมมีบทบาทเข้มแข็งในเวทีระหว่างประเทศ

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 26 กันยายน 2562 (ตามเวลาท้องถิ่น) ที่นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ณ อาคารสำนักเลขาธิการ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พบหารือกับ นายอันโตนิอู กุแตเรซ เลขาธิการสหประชาชาติ นายกฯชื่นชมบทบาทของเลขาธิการสหประชาชาติที่พยายามผลักดันการปฏิรูปองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการทำงานของสหประชาชาติให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนการเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคง ประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการดำเนินนโยบายเพื่อการปฏิรูปดังกล่าว เพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการพัฒนาสหประชาชาติ

ทั้งนี้ ไทยพร้อมมีบทบาทที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในประเด็นท้าทายที่ไทยให้ความสำคัญ อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน การสาธารณสุข และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพร้อมแสดงบทบาทในการเป็นสมาชิก Ecosoc ในปีหน้า ขณะที่นายอันโตนิอู ขอบคุณบทบาทที่ชัดเจนของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก ทั้งนี้ ชื่นชมไทยในฐานะประธานอาเซียนที่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความยั่งยืนเช่นเดียวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

นายกฯ ยังยืนยันแนวทางของไทยในการส่งเสริมให้อาเซียน เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และพร้อมขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2573 (ค.ศ. 2030) ซึ่งไทยมีแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายกฯย้ำว่าการแก้ปัญหาในโลกไม่มีประเทศใดทำได้ลำพัง ต้องมีความร่วมมือกัน ไม่ใช่เพียงแต่ทวิภาคี แต่ต้องดำเนินการแบบไตรภาคีและพหุภาคีด้วย

ทั้งนี้ ในเวลา 12.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะ จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ. เคนเนดี นครนิวยอร์ก เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 21.55 น.


พัทยาไม่รอด! ห่าฝนกระหน่ำชั่วโมงเดียว น้ำทะลักท่วมสูงหลายพื้นที่

เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ (26 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวได้สำรวจพื้นที่ในเขตเมืองพัทยา และพื้นที่อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี หลังจากพบว่า มีพายุฝนกระหน่ำตกลงมาอย่างหนัก ซึ่งจากการสำรวจพบว่า ในพื้นที่เมืองพัทยายังคงมีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากหลายจุด บางพื้นที่ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูง ทำให้การจราจรติดขัดรถขนาดเล็กไม่สามารถแล่นผ่านได้โดยเฉพาะบริเวณถนนสาย 3 บริเวณหน้าร้านอาหารมุม

อร่อยมีปริมาณน้ำท่วมสูงกว่า 60 ซม.ระยะ ทางยาวกว่า 200-300 เมตร ทำให้รถยนต์ และ จยย.ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านไปได้ ต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและ เทศกิจเมืองพัทยา มาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมทั้งถนนสุขุมวิท ถนนสายชายหาดพัทยา ก็มีน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมากเช่นกัน

ขณะที่บริเวณซอยเขาน้อย เขาตาโล ซึ่งมีลักษณะเป็นสันปันน้ำสูง และถนนเลียบทางรถไฟซึ่งเป็นที่ต่ำ ก็มีน้ำท่วมไหลบ่าลงมาเป็นจำนวนมากเช่นกัน รวมไปถึงชุมชนอีกหลายจุดที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำ โดยเมืองพัทยาแจ้งว่ากรณีดังกล่าวขอให้ประชาชนในเขตเมืองพัทยาและเขตอำเภอบางละมุง ที่จะเดินทางมาในเขตเมืองพัทยาสำรวจเส้นทางหรือเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อม ส่วนบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนน้ำท่วมขังก็สามารถติดต่อทางเมืองพัทยาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือได้ทันที

อย่างไรก็ตามด้วยความที่เมืองพัทยาเป็นเมืองชายทะเลเบื้องต้น จึงมีการระบายน้ำฝนลงสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากไม่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำทะเลหนุนก็คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในไม่ช้า


เศร้า!! พ่อ'เหม'พูดถึงลูกชาย 'ไร้อัศวินคู่กายช่างเดียวดายเหลือเกิน'

26 กันยายน 2562 ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวและเพื่อนๆในวงการบันเทิงของ เหม ภูมิภาฑิต นิตยารส หลังจากที่เจ้าตัวตัดสินใจจบชีวิตภายในคอนโด ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งคาดมาจากความเครียดปัญหาเรื่องการเงินและโรคซึมเศร้า

ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ นักคิดนอกกะลา เดชา ระบุว่าเป็นพ่อของเหม ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงลูกชายว่า " เขาเป็นคนประเภทฮีโร่ ใจสปอร์ต ประเภทกูเอง สุดท้ายFailกับการผิดคำพูดของเพื่อน พ่อบอกแล้วว่าเดี๋ยวก็แก้ได้ไม่ต้องทะเลาะกัน ก็ดีมาสองสามเดือนไม่คิดว่าจะตัดสินใจประชดเพื่อนแบบนี้ เขาเป็นคนแคร์เพื่อนแต่เด็ก ตอน ป.5เพื่อนไม่พูดด้วยไปนอนกลางถนนหน้าโรงเรียนจะให้รถทับ นี่คือการประชดเพื่อนเหรอ????? "

อลหม่านกันทั้งลำ! 'มนุษย์ป้าจีน'เปิดประตูฉุกเฉินเครื่องบิน อ้างสูดอากาศบริสุทธิ์

26 กันยายน 2562 สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน เกิดเหตุอลหม่านกันทั้งลำเมื่อหญิงชาวจีนรายหนึ่งได้เปิดประตูฉุกเฉินก่อนที่เครื่องบินลำดังกล่าวจะเทคออฟขึ้นจากท่าอากาศยานในมณฑลหูเป่ย ประเทศจีน เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยเธออ้างว่า "ต้องการสูดอากาศบริสุทธิ์"

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนเที่ยวบิน MF8215 ของสายการบินเซี่ยเหมินแอร์ จากเมืองอู่ฮั่น สู่เมืองหลานโจว หญิงคนดังกล่าวซึ่งมีอายุราวๆ 50 ปี ได้นั่งบริเวณประตูฉุกเฉิน โดยลูกเรือได้มาอธิบายเกี่ยวกับกฎระเบียบของการนั่งติดประตูฉุกเฉิน และเตือนเธอว่าอย่ากดปุ่มที่เปิดประตูฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกเรือไปให้บริการผู้โดยสารรายอื่นได้ไม่นาน เธอก็ได้กดปุ่มประตูฉุกเฉิน ทำให้เธอถูกพาตัวลงจากเครื่อง และยังทำให้เที่ยวบินเดินทางล่าช้าไป 1 ชั่วโมง