ข่าว
ตามคาด! ′เฟด′ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ครั้งแรกในรอบเกือบทศวรรษ

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม นางเจเน็ต เยลเลน ประธานกองทุนสำรองแห่งรัฐ (เฟด) หรือธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา แถลงการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับใกล้เคียง 0 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้น 0.25 เปอร์เซ็นต์ หลังจากใช้นโยบายคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำเป็นพิเศษมานับตั้งแต่ช่วงวิกฤตการเงินโลก ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (เอฟโอเอ็มซี) ของเฟด ที่จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน

การตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกของเฟดในรอบ 9 ปี นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 และยังนับเป็นการสิ้นสุดช่วงเวลา 7 ปีของการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากเป็นพิเศษ ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงวิกฤตการเงินโลกเมื่อปี 2551

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จพระราชพิธี เก็บพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อเวลา 07.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการเก็บพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดเทพศิรินทราวาส

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระสุหร่ายสรงพระอัฐิ

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จด้วย

โดยชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตรพระสามหาบ 2 สำรับ (6 รูป) พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงเก็บพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประดิษฐานในพระเจดีย์ศิลาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญไปประดิษฐานบนโต๊ะหมู่ในพลับพลาอิสริยาภรณ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินตามพระอัฐิขึ้นประทับ ณ พลับพลาอิสริยาภรณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระอัฐิ แล้วถวายพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุและทรงประเคนสำรับภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จ ถวายตู้สังเค็ดแด่พระสงฆ์สามหาบ พระสงฆ์สามหาบถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ลงจากพลับพลาอิสริยาภรณ์

พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จถวายตู้สังเค็ดแด่พระสงฆ์สามหาบ พระสงฆ์สามหาบถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ลงจากพลับพลาอิสริยาภรณ์

เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิและผอบพระสรีรางคารขึ้นรถยนต์พระประเทียบไปประดิษฐานยังตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศฯ


สปท.ใช้ยาเเรง ชงคุณสมบัตินักการเมืองเข้ม คุกกลุ่มทุนแจกเงินพรรค10ปี-ปรับ50ล้าน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม นายวันชัย สอนศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า การที่กมธ.การเมืองฯได้เตรียมทำความเห็นและข้อเสนอแนะประเด็นการปฏิรูปด้านการเมือง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)ในสัปดาห์หน้านั้น

มีประเด็นสำคัญที่จะทำให้การเมืองเปลี่ยนแปลง คือ ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกระดับ จะต้องมีการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้มีความเข้มข้นกว่าที่เคยกำหนดเพื่อช่วยคัดกรองบุคคลในเบื้องต้นก่อนที่จะให้ประชาชนเลือกตั้ง

เช่น คนที่มีประวัติถูกไล่ออก หรือปลดออกจากราชการและทุจริตต้องไม่มีสิทธิ์ลงสมัคร รวมทั้งคนที่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษเพราะทุจริตการเลือกตั้ง หรือคนที่มีประวัติไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งต้องแสดงและแจ้งความจำนงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ก่อนประกาศเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปีเพื่อให้ประชาชนพิจารณาตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติเสียก่อน

"นอกจากนี้ ต้องเปิดเผยการเสียภาษีย้อนหลัง 3 ปี แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนและคู่สมรสโดยละเอียด นี่เป็นมาตรการที่เข้มข้นในส่วนหนึ่งและยังมีส่วนอื่นๆ อีกด้วย แต่ที่สำคัญหากในขณะที่มีการหาเสียงเลือกตั้ง มีการกระทำผิดขึ้นมา จะต้องกำหนดบทลงโทษผู้รับสมัครเลือกตั้งที่กระทำการทุจริตให้รุนแรงและเด็ดขาด เช่น การตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต กำหนดบทลงโทษทางอาญาที่รุนแรง ให้มีโทษจำคุก 1-10 ปีโดยไม่มีการรอลงอาญาและให้มีอายุความ 20 ปี กำหนดให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมืองร่วมกันป้องกัน ไม่ให้เกิดการกระทำผิดต่อกฎหมายการเลือกตั้งและให้ร่วมรับผิดชอบในการกระทำทุจริตเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค

หากเป็นการกระทำผิดของหัวหน้าพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคให้ลงโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองกับผู้กระทำผิดตลอดชีวิต และห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมือง หากอยู่เบื้องหลังการเมืองให้มีโทษจำคุก 10 ปี และห้ามรอลงอาญา หากต้องมีการเลือกตั้งใหม่ด้วยเหตุมีทุจริตเลือกตั้งให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองนั้นรับผิดชอบชดใช้ค่าเลือกตั้งใหม่จะต้องมีการฟ้องร้องและบังคับให้ได้ผลจริงโดยเร็ว" นายวันชัย กล่าว

นายวันชัย กล่าวอีกว่า กำหนดบทลงโทษนายทุนหรือกลุ่มทุนที่แจกเงินให้ทุกพรรคการเมืองให้มีโทษจำคุก 10 ปี โดยไม่มีการรอลงอาญาและมีโทษปรับไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท และให้ผู้ที่นำหลักฐานมาเปิดเผยได้รับเงินค่าปรับดังกล่าว กำหนดบทลงโทษทางอาญาที่รุนแรงกับนักการเมืองที่รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากพรรคการเมือง กลุ่มทุน หัวหน้ากลุ่มเพื่อนำไปใช้หาเสียงหรือซื้อเสียง มีบทลงโทษทางอาญาที่รุนแรงกับคนที่เป็นหัวคะแนนที่รับเงินหรือผลประโยชน์ไปซื้อเสียง รวมทั้งผู้รับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้สมัครหรือบุคคลใดเป็นค่าตอบแทนก็ต้องได้รับโทษทางอาญาหนักเช่นกัน

และให้มีบทลงโทษทางอาญาอย่างรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือกระทำการให้คุณให้โทษผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ยังมีการเสนอแนวทางเกี่ยวกับระบบพรรคการเมืองการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมการกำกับควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองโดยเป็นแนวทางที่จะเป็นการแก้ปัญหาทางการเมืองในระยะที่จะมีการเลือกตั้งครั้งหน้าและในระยะยาว บางเรื่องเป็นมาตรการที่จะต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ บางเรื่องจะต้องไปเขียนไว้ในกฎหมายลูก บางเรื่องเป็นเรื่องของการรณรงค์ปรับเปลี่ยนกระบวนการ วิธีการ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกใหม่ๆให้เกิดขึ้นซึ่งจะต้องทำควบคู่กันไป


"ทรัมป์" ยืนยัน "ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ" ไม่ได้มีเจตนาเลือกปฏิบัติทางศาสนา

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ตัวเก็งผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกมาแก้ตัวกรณีประกาศเรียกร้องให้ห้ามชาวมุสลิมเข้าประเทศ ยืนยันว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ

ในการดีเบตของพรรครีพับลิกันในช่วงค่ำตามเวลาท้องถิ่นของคืนวันอังคารที่ผ่านมาหัวข้อในการถกเถียงส่วนใหญ่ยังคงเป็นประเด็นด้านความมั่นคง หลังเพิ่งเกิดเหตุสะเทือนขวัญในซานเบอร์นาร์ดิโน โดยฝีมือของคนร้ายชาวมุสลิม ซึ่งหลังเกิดเหตุไม่นานนายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาประกาศเรียกร้องให้ห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศ แต่ข้อเสนอของเขาถูกโจมตีจากทุกฝ่ายรวมถึงคู่แข่งในพรรครีพับลิกัน

ในการดีเบตเมื่อคืนวานนี้ นายทรัมป์จึงพยายามแก้ตัวเพื่อปกป้องจุดยืนดังกล่าว โดยย้ำว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติทางศาสนา แต่ข้อเสนอของเขาเป็นการพูดถึงความมั่นคงของชาติเท่านั้น

ขณะที่นายเจบ บุช คู่แข่งของนายทรัมป์ ซึ่งเคยเป็นตัวเก็งลำดับต้นๆ โจมตีนายทรัมป์ว่า นายทรัมป์ "เก่งแต่ปล่อยมุกตลกสั้นๆ" ขณะเดียวกันกลับเป็นผู้สมัคร "ที่สร้างแต่ความวุ่นวาย" ซึ่งจะกลายเป็นประธานาธิบดีที่มีแต่สร้างความวุ่นวายเช่นกัน


แอพฯออกกำลัง “เดิน” แลกเงิน

คงจะดีไม่น้อยหากเราแค่เดินๆอยู่แล้วเงินก็ลอยเข้ามาในบัญชีธนาคารแบบไม่ต้องทำงานหนักอะไรมาก เมื่อก่อนความคิดนี้อาจเป็นเพียงแค่จินตนาการแต่ทุกวันนี้มันเป็นจริงแล้วค่ะ...เพราะบริษัทสัญชาติอังกฤษ ที่มีสำนักงานอยู่ในลอนดอนแห่งหนึ่ง ผุดแอพพลิเคชั่นบนมือถือ “บิทวอล์คกิ้ง”(Bitwalking) จ่ายเงินให้ผู้ใช้แลกกับการเดินเท่านั้น แอพฯนี้มีทั้งบนระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส แต่น่าเสียดายที่ยังไม่เปิดใช้งานในไทยนะคะ มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่เดินแลกกับเงินได้ คือ อังกฤษ เคนยา มาลาวีและญี่ปุ่น ไม่งั้นเราคงได้เห็นคนไทย เลิกใช้รถ ออกมาเดินกันให้ชุลมุนวุ่นวายแน่นอน

แต่!!! บิทวอล์คกิ้งไม่ได้จ่ายเงินเป็นเงินจริงหรอกนะคะ เขาจ่ายเงินให้ผู้ใช้ตามจริงแต่เป็นเงินสกุลดิจิตอลเรียกว่า “บิทวอล์คกิ้ง ดอลลาร์” ผู้ใช้ก็เดินไปสิ เมื่อถึง 10,000 ก้าว (8 กิโลเมตร)รับทันที 1 บิทวอล์คกิ้ง ดอลลาร์ หรือมีค่าเท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (36 บาท) ….....สำหรับหมวยคงเป็นลมก่อนรับ 36 บาทแน่แท้ ทางบริษัทเขายังจำกัดด้วยว่า วงเงินสูงสุดต่อวันที่ผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับคือไม่เกิน 3 บิทวอล์คกิ้ง ดอลลาร์ หรือ 3 ดอลาร์สหรัฐ ( 108 บาท)............กว่าจะได้ร้อยกว่าบาทต้องเดินถึง 24 กิโลเมตร ส่วนเงินที่ได้รับมานั้นก็จะสามารถใช้ได้ในตลาดร้านค้าที่อยู่ในแอพฯนี้เท่านั้นหรือจะเอามาแลกเป็นเงินจริงๆก็ได้

จีนควันชุก! แคนาดาส่งออก อากาศอัดกระป๋อง เผยขายดี สั่งจองเพิ่ม

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่า บริษัท ไวทัลลิตี้ แอร์ จากแคนาดาเริ่มส่งขายอากาศอัดกระป๋องไปยังประเทศจีน เผยเป็นที่ต้องการของลูกค้า

ไวทัลลิตี้ แอร์เผยว่าอากาศอัดกระป๋องจากภูเขาร็อกกี้ ในเมืองบานฟ์ ประเทศแคนาดานี้เริ่มส่งออกไปยังประเทศเมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยราคาอยู่ที่ 14 เหรียญสหรัฐและ 20 เหรียญสหรัฐ (500 บาทและ 720 บาท)ขึ้นอยู่กับขนาดกระป๋อง จัดส่งชุดแรกมีทั้งหมด 500 กระป๋องและขายหมดภายในเวลา 2 สัปดาห์

นายแฮริสัน หวัง ผู้อำนวยการฝ่ายประเทศจีน ระบุว่ายอดสั่งซื้ออากาศอัดกระป๋องนี้เพิ่มสูงขึ้น โดยที่ใกล้ถึงระดับ 1,000 ขวดแล้ว

รายงานระบุว่าทางตอนเหนือของประเทศจีนมักถูกปกคลุมด้วยควัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่ประชาชนและโรงผลิตไฟฟ้าเผาถ่านเพื่อทำให้อากาศอุ่นขึ้น ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลจีนประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดเป็นครั้งแรกเนื่องจากคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ พร้อมสั่งปิดโรงเรียนและควบคุมการจราจร

นายโมเซส แลม ผู้ร่วมก่อตั้งไวทัลลิตี้ แอร์ระบุว่า เขามีความคิดริเริ่มธุรกิจนี้เมื่อปีก่อน หลังอากาศอัดถุงซิปล็อกที่ฝากขายบนเว็บไซต์อีเบย์ เว็บไซต์ขายของชื่อดังนั้นสามารถขายได้มูลค่า 99 เซนต์ (ประมาณ 35 บาท)

แลมเปิดเผยว่า เขาเดินทางออกจากเมืองเอ็ดมันตันที่เขาอาศัยอยู่ เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงไปยังเมืองบานฟ์ในช่วงทุก ๆ สองสามสัปดาห์และใช้เวลา 10 ชั่วโมงในการบรรจุอากาศ ซึ่งขั้นตอนนี้กินเวลาอย่างมากเพราะต้องบรรจุด้วยมือ พร้อมย้ำว่าต้องการให้อากาศสะอาดที่สุด ไม่ต้องการให้ผ่านเครื่องจักรที่เต็มไปด้วยน้ำมัน

แลมกล่าวต่อว่า การขายอากาศอัดกระป๋องในแคนาดานั้นเน้นที่ความแปลกมากกว่า แต่สำหรับชาวจีนนั้นเน้นเป้าหมายที่การใช้งานได้จริง

นายวอลเลซ ลุง ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกง ผู้ทำวิจัยถึงความไร้ประสิทธิภาพของหน้ากากกันฝุ่น ให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นเอ็นว่า การซื้ออากาศอัดกระป๋องนั้นไม่ใช่ทางแก้ปัญหามลพิษของประเทศจีน พร้อมชี้ว่าจำเป็นต้องกรองฝุ่นออกจากอากาศ