ข่าว
‘นกแอร์’ถกหนักบิน‘เบตง’ต่อหรือไม่ คาด 3 เดือนขาดทุน 40 ล้าน สถานะ‘สีแดง’

18 พฤษภาคม 2565 นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินนกแอร์ (Nok Air) เปิดเผยว่า สายการบิน Nok Air เส้นทางกรุงเทพ-เบตง มีสถานะเป็นสีแดง หมายถึงมีการขาดทุน โดยคาดว่าจะขาดทุนสูงถึง 40 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่เปิดให้บริการ ทำให้สายการบินลังเลที่จะขยายเวลาให้บริการในระยะยาว แม้เส้นทางจะมีปัจจัยด้านการบรรทุกมากกว่า 90% แต่บริษัทไม่สามารถหลีกเลี่ยงความสูญเสียดังกล่าว ซึ่งเป็นสาเหตุของการหยุดให้บริการในอนาคตได้ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูง และสายการบินได้ขอให้รัฐบาลช่วยอุดหนุนค่าบริการทางอากาศและค่าบริการของท่าอากาศยาน 7 แห่งที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสายการบินได้รับการสนับสนุนเพียงบางส่วนเท่านั้น

นอกจากนี้ราคาน้ำมันเครื่องบินที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้น โดยเฉพาะในเส้นทางเบตง ซึ่งมีระยะทางไกลสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ โดยมีเวลาบินเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 45 นาที Nok Air ยังสูญเสียโอกาสในการทำกำไรจากการใช้เครื่องบิน เนื่องจากเส้นทางอื่นใช้เวลาน้อยกว่า

“เราต้องตัดสินใจว่าจะขยายการให้บริการสำหรับเส้นทางนี้ออกไปหรือไม่ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นกับผู้ให้บริการทัวร์ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ที่นั่งส่วนใหญ่เต็มไปด้วยลูกค้าจากกลุ่มทัวร์ที่ใช้สิทธิพิเศษจาก “ทัวร์เที่ยวไทย” โปรแกรมที่ให้เงินอุดหนุน 40% อย่างไรก็ตามบริษัททัวร์ยังมีจุดหมายทางการตลาดอื่นๆอีกมากเช่นเดียวกับเบตง หมายความว่าอนาคตของเส้นทางนี้ยังไม่ชัดเจน” นายวุฒิภูมิ กล่าว

นายวุฒิภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า สายการบินอยู่ระหว่างการเจรจากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดและการสนับสนุนในระยะยาว ถ้ามีแผนการสนับสนุนที่ดี การให้บริการอาจจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ ก็น่าจะไปต่อได้ สายการบินถูกขอให้จำกัดราคาค่าโดยสารให้ต่ำกว่า 2,000 บาท แต่ขึ้นอยู่กับการเจรจาเรื่องเงินอุดหนุนด้านบริการท่าอากาศยาน เพราะต้นทุนนี้คิดเป็นเกือบ 15% ของต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด

“ผู้บริหารระดับสูงของสายการบินหลายแห่งในประเทศไทยได้หารือเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สั่งให้สายการบินเก็บจากผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศนั้น ผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับระยะเวลาของโครงการ เนื่องจากความต้องการด้านการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ในขณะที่การเดินทางกลับมีต้นทุนสูงขึ้น สายการบินกำลังพิจารณาขอให้กระทรวงเลื่อนโครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น” นายวุฒิภูมิ กล่าว

ส.อ.ท.ชี้ดัชนีอุตฯต่ำสุดใน 5 เดือน แนะดันคนละครึ่งเฟส 5 กระตุ้นเศรษฐกิจ

18 พ.ค.65 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2565ว่า อยู่ที่ระดับ 86.2 ปรับตัวลดลงจากระดับ 89.2 ในเดือนมีนาคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯ ปรับตัวลดลงทุกองค์ประกอบ ได้แก่ คำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลกระกอบการ ปัจจัยที่ส่งผลลบต่อความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งจากราคาวัตถุดิบ ราคาพลังงานรวมถึงค่าขนส่ง ขณะที่กำลังซื้อในประเทศชะลอตัวจากปัญหาเงินเฟ้อและหนี้ครัวเรือน ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายและอุปสงค์ในประเทศชะลอตัวลง

นอกจากนี้ วันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทำให้การผลิตลดลง ในด้านการส่งออกสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าโลก รวมทั้งกระทบต่อราคาสินค้านำเข้าประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี สินค้ากลุ่มโลหะ เป็นต้น อย่างไรก็ตามปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังไม่คลี่คลายและ Space บนเรือไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งออกสินค้า รวมทั้งความล่าช้าของเรือขนส่งยังเป็นปัจจัยกดดันต่อภาคการส่งออก อีกทั้งปัจจัยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าสุดในรอบ 5 ปี แม้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ส่งออกก็ตาม แต่สิ่งที่น่ากังวลคือเงินบาทที่อ่อนจะส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจนอาจยิ่งเร่งให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอีกได้

จากการสำรวจผู้ประกอบการ 1,320 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเดือนเมษายน 2565 พบว่า ปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้นได้แก่ ราคาน้ำมัน ร้อยละ 80.4 สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ร้อยละ 68.0 สภาวะเศรษฐกิจโลก ร้อยละ 60.2 และเศรษฐกิจในประเทศ ร้อยละ 55.2 ตามลำดับ ปัจจัยที่มีความกังวล ลดลง ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน (มุมมองผู้ส่งออก) โดยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 40.1 สถานการณ์การเมืองในประเทศ ร้อยละ 38.5 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ37.6 ตามลำดับ

สำหรับดัชนีฯคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 95.9 ปรับตัวลดลงจาก 99.6 ในเดือนมีนาคม เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นภายหลังจากภาครัฐลดการอุดหนุนราคาโดยจะปรับขึ้นแบบขั้นบันไดจนถึง 35 บาท ต่อลิตร รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตกจะทำให้ราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะกระทบต้นทุนการผลิตและค่าขนส่ง ขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่ยังคงยืดเยื้ออาจส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง นอกจากนี้นโยบายปิดเมืองของจีนเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การขนส่งสินค้ามีความล่าช้า รวมถึงเกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบและส่งผลกระทบต่อ Supply Chain ในตลาดโลก

อย่างไรก็ตามการยกเลิกระบบ Test & Go เพื่อเปิดประเทศเต็มรูปแบบในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 จะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมากขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศในระยะต่อไป โดย ส.อ.ท.ได้ ข้อเสนอภาครัฐ

1.ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 35 บาท/ลิตร เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านต้นทุนการ ผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ

2. ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ โครงการคนละครึ่งเฟส 5 และขยายจำนวนสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

3. สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Security) ที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

4. ดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนจนเกินไป

5. ออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังการเปิดประเทศ


‘ชัช เตาปูน-พรรคเล็ก’ผนึกกำลัง ชง‘พนันออนไลน์-หวยใต้ดิน-กาสิโน’ถูกกม.

18 พฤษภาคม 2565 ที่รัฐสภา พรรคพลังท้องถิ่นไท นำโดย นายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท พร้อมด้วยนายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และสมาชิกพรรค เข้ายื่นร่างพ.ร.บ.การพนัน (ฉบับที่…) พ.ศ. …แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ คณะทำงานด้านกฎหมายประธานสภาฯ พร้อมแนบรายชื่อส.ส.ที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายดังกล่าวจำนวน20คน โดยส่วนใหญ่เป็นส.ส.จากพรรคขนาดเล็กที่เข้าชื่อ

นายชัชวาลล์ กล่าวว่า ตนในฐานะหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท พร้อมด้วยสมาชิกพรรค มายื่นร่างแก้ไขกฎหมายพ.ร.บ.การพนันฯ ต้องการบรรจุให้การพนันออนไลน์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป้าหมายเพื่อให้ประเทศมีรายได้เพิ่ม นำมาแก้ไขปัญหาของประเทศ เพราะในสภาวะปัจจุบันประเทศไทยต้องมีช่องทางหารายได้เพิ่ม

ด้านนายโกวิทย์ กล่าวว่า การเสนอแก้ไข พ.ร.บ.การพนันฯ เพื่อให้ครอบคลุมการพนันออนไลน์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถเก็บภาษีจากผู้รับใบอนุญาตเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ และกำหนดโทษของผู้จัดการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต สำหรับการเก็บภาษีจากผู้รับใบอนุญาตให้จัดการพนันออนไลน์ การกำหนดวิธีการจัดสรรรายได้ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมของการขออนุญาต และภาษีที่เก็บจากผู้รับใบอนุญาตให้จัดการพนันออนไลน์ ได้กำหนดค่าธรรมเนียมและภาษีที่เก็บได้ ให้นำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินร้อยละ10 และจัดสรรให้เป็นรายได้กองทุนสวัสดิการแห่งรัฐร้อยละ90 เพื่อแก้หนี้สินเกษตรกร หนี้กยศ. การพัฒนาอาชีพ กีฬาพื้นบ้าน และเพิ่มงบฯท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชนให้ดียิ่งขึ้นส่วนการประมาณรายได้จากการเก็บจากค่าธรรมเนียมและภาษีที่เก็บได้จากผู้รับใบอนุญาตให้จัดการพนันออนไลน์ คาดว่าจะมีรายได้ 1.5 ล้านล้านบาทต่อปี

นายโกวิทย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้เสนอให้มีการเปิดบ่อนคาสิโนในจังหวัดท่องเที่ยวภาคละ 1 แห่ง เพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศทั้ง 4 ภูมิภาค คาดว่าจะมีรายได้ใหม่เข้าประเทศอย่างน้อย 400,000 - 600,000 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งเสนอให้แก้ไขหวยใต้ดินให้ถูกกฎหมายจะทำให้เกิดรายได้ใหม่ให้กับประเทศ และคาดว่าจะมีรายได้ขั้นต่ำประมาณ 150,000 ล้านบาทต่อปี

“ข้อเสนอแก้ไข พ.ร.บ.การพนัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... และข้อเสนอให้เปิดบ่อนคาสิโนในจังหวัดท่องเที่ยวทั้ง 4 ภาค รวมถึงการจัดทำกฎหมายหวยใต้ดินให้ถูกต้อง เป็นการเสนอให้รัฐหาวิธีการสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศและประชาชน ในภาวะที่ประเทศต้องเผชิญกับหนี้สินของประเทศและการกู้เงินต่าง ๆ ซึ่งพรรคพลังท้องถิ่นไทได้เสนอทางออกในการสร้างรายได้ใหม่ดังกล่าว เพื่อมาแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศและประชาชนต่อไป” นายโกวิทย์ กล่าว

ขณะที่นายกอบบุญ ทางสวัสดิกุล รองโฆษกพรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวว่า ในปัจจุบันวัยรุ่น หรือคนทำงาน มีการเล่นการพนันออนไลน์จำนวนมาก ทั้งในและต่างประเทศ แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้เลย ดังนั้นหากร่างฯฉบับนี้ผ่าน จะสามารถมีการตรวจสอบควบคุมได้ เช่น เวลาคนเข้ามาเล่นพนัน จะกำหนดอายุผู้เล่น การยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชน หรือผ่านทางรหัสโอทีพีเบอร์มือถือว่าตรงกับบัตรประชาชนหรือไม่ ก็จะทราบว่าบุคคลดังกล่าวมีอายุ รวมถึงฐานรายได้ถึงตามกำหนดหรือไม่ ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรม และอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจเหล่านี้

อเมริกันอันตราย!!! เปิดผลรายงานปืนล้นประเทศ ผวาก่อเหตุกราดยิงเพิ่มขึ้น

18 พ.ค.64 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เผยว่า ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ผลิตปืนเพื่อจำหน่ายมากกว่า 139 ล้านกระบอก และยังนำเข้ามาอีก 71 ล้านกระบอก บ่งชี้ว่าประเทศกำลังเต็มไปด้วยอาวุธปืนส่วนบุคคลที่ส่งผลให้เกิดเหตุรุนแรงจากปืนเพิ่มมากขึ้น

รายงานฉบับใหม่ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ รวบรวมข้อมูลระหว่างปี 2543-2563 เฉพาะปี 2563 สหรัฐฯ ผลิตปืนเพื่อจำหน่าย 11.3 ล้านกระบอก มีผู้ผลิตที่จดทะเบียนและยังดำเนินงานอยู่ 16,963 ราย เพิ่มขึ้นจาก 2,222 รายในปี 2543

รายงานพบว่า ชาวอเมริกันนิยมสะสมปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุสังหารหมู่หลายครั้ง และยังซื้อปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด 9 มิลลิเมตรที่มีราคาถูกลง ใช้งานง่าย มีความแม่นยำ คล้ายอาวุธคู่กายตำรวจในปัจจุบัน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังประสบปัญหาปืนเถื่อนที่มีจำนวนมากขึ้น มีทั้งปืนประกอบขึ้นเองจากชิ้นส่วนที่หาซื้อทางออนไลน์ และปืนพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ลิซา โมนาโก รองอัยการสูงสุดสหรัฐฯ ระบุว่า ทางการจะแก้ปัญหาความรุนแรงจากปืนซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นในขณะนี้ได้ต่อเมื่อมีข้อมูลอย่างละเอียด แล้วนำเครื่องมือและงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รายงานฉบับนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญ กระทรวงยุติธรรมจะเดินหน้าเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการออกแบบวิธีจัดการกับปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุรุนแรงจากปืน และนำคนใช้ปืนก่อความรุนแรงออกจากท้องถนน

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ เผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า สหรัฐฯ มีคนเสียชีวิตเพราะปืนเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปี 2563 โดยมีคนถูกปืนยิงตาย 19,350 ราย เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 35 จากปี 2562 และมีคนใช้ปืนยิงตัวตาย 24,245 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 อัตราส่วนคนตายเพราะปืนในสหรัฐฯ ในปี 2563 อยู่ที่ 6.1 ต่อประชากร 100,000 คน สูงที่สุดในรอบกว่า 25 ปี

ส่วนความคืบหน้าล่าสุดของเหตุกราดยิงในโบสถ์แห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่มีผู้เสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บอีก 5 คน พบว่า เดวิด โจว มือปืน ทำงานกับบริษัท รปภ.ในเมืองลาสเวกัสตั้งแต่ปี 2561 และมีใบอนุญาตพกปืนในเวลาทำงาน ซึ่งจะหมดอายุในเดือนตุลาคมนี้ เขาขับรถจากลาสเวกัสมาถึงเขตเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียที่อยู่ห่างกันถึง 483 กิโลเมตรเมื่อวันเสาร์ ก่อนมาก่อเหตุที่โบสถ์เจนีวาเพรสไบทีเรียนในเมืองลากูนา วูดส์ในวันอาทิตย์ ขณะที่คริสตชนของโบสถ์ไต้หวันเพรสไบทีเรียนกำลังรับประทานมื้อเที่ยงกันอยู่ ตำรวจพบปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 2 กระบอก และอุปกรณ์วัตถุระเบิด 4 ชิ้น เขาถูกนำตัวขึ้นศาลครั้งแรกเมื่อวันอังคาร และจะถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตาย ข้อหาพยายามฆ่า และข้อหาใช้อาวุธร้ายแรง ขณะนี้ถูกคุมขังที่เรือนจำกลางเทศมณฑลออเรนจ์