ข่าว
ทอร์นาโดนรกถล่มสหรัฐฯ เสียหายเกิน 6 หมื่นล้านบ.

ประเมินความเสียหายจากพายุทอร์นาโด พัดถล่มสหรัฐฯ คาดเกือบ 60,000 ล้านบาท ทั้งยังทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วย 24 ศพ...

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐฯ เตรียมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากพายุทอร์นาโดระดับรุนแรงสุด “EF-5” ซึ่งย่อมาจาก Enhanced Fujita Scale ในเมืองโอกลาโฮมา ซิตี เมืองเอกของรัฐโอกลาโฮมา ตอนใต้ ของประเทศในวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค.นี้ หลังอิทธิฤทธิ์วาตภัยดังกล่าว อาละวาดเป็นเวลา 50 นาที ด้วยกำลังความเร็วเกิน 320 กม./ชม. กวาดทรัพย์สินบ้านเรือนและอาคารต่างๆ พังเสียหายย่อยยับ จนมีผู้เสียชีวิต 24 ศพ ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 10 ศพ รวมเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาพลาซา ทาวเวอร์ส 7 ศพ บาดเจ็บอีก 320 ราย อายุน้อยสุด 4 เดือน อายุมากสุด 63 ปี สำหรับผู้ที่สูญหาย เจ้าหน้าที่ค้นเจอแล้วรอดชีวิต 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย

ขณะเดียวกัน นายกเทศมนตรีมิค คอร์เน็ตต์ แห่งเมืองโอกลาโฮมา เผยถึงบ้านเรือนที่พังเหลือเพียงเศษไม้ 12,000-13,000 หลัง ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบภัยธรรมชาติครั้งนี้ 33,000 คน จากที่เคยประสบพายุทอร์นาโดระดับสูงสุด EF-5 เมื่อ 3 พ.ค. 2542 มีผู้เสียชีวิตกว่า 40 ศพ อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐฯ ก็ประกาศเตือนให้เตรียมพร้อมพายุลูกใหม่อีกไม่กี่วันข้างหน้า ขณะที่กรมการประกันภัยโอกลาโฮมาก็ประเมินความเสียหายคาดว่าเกิน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเกือบ 60,000 ล้านบาท อนึ่ง ภัยพายุทอร์นาโดบนโลกส่วนใหญ่ร้อยละ 75 เกิดขึ้นที่สหรัฐฯ.

โพลล์!ชี้นักการเมืองเล่นพรรคเล่นพวก

24 พ.ค.56 จากการอบรมวิทยากรกระบวนการโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย "พูดจาหาทางออกประเทศไทย" รุ่นที่ 1 จำนวน 220 คน เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ได้มีการเจาะลึกหาข้อมูลเชิงลึกจากวิทยากรกระบวนการ ที่มีมุมมองต่อเหตุการณ์บ้านเมืองในมิติต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาและเพื่อเป็นการหาทางออกให้ประเทศไทย สวนดุสิตโพล ได้ผลสรุปวิเคราะห์ออกมาในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้

1. ความคิดเห็นของตัวแทนภาคประชาชน ต่อ "บ้านเมืองไทย" ณ วันนี้
ด้านการเมือง

อันดับ 1 การขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมือง/เอื้อประโยชน์ เล่นพรรคเล่นพวก 51.01%

อันดับ 2 ความน่าเชื่อถือของนักการเมือง การทำงานด้านการเมืองไม่มีประสิทธิภาพ 39.59%

อันดับ 3 ความขัดแย้งทางความคิดเห็นทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 9.40%

ด้านเศรษฐกิจ

อันดับ 1 ความเหลื่อมล้ำทางฐานะความเป็นอยู่ 44.30%

อันดับ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจยังไม่เข้มแข็ง การผูกขาดของกลุ่มทุนบางกลุ่ม 36.71%

อันดับ 3 ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่พอกับรายจ่าย สินค้าราคาแพง 18.99%

ด้านสังคม

อันดับ 1 ความขัดแย้ง แตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 43.19%

อันดับ 2 การขาดคุณธรรมจริยธรรม คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น 32.95%

อันดับ 3 ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา การแบ่งแยกชนชั้น 23.86%

2. สาเหตุ ของความขัดแย้ง/แตกแยกของคนไทย

อันดับ 1 มุมมองความคิดเห็นที่แตกต่าง การปิดกั้นทางความคิด 49.64%

อันดับ 2 อำนาจและผลประโยชน์ การแก่งแย่งชิงดี 41.01%

อันดับ 3 การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร เพียงด้านเดียว รับรู้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 9.35%

3. ทำอย่างไร? คนไทยที่มีความขัดแย้งกันจึงจะหันหน้ามาพูดจากันเพื่อ "หาทางออกให้กับประเทศไทย"

อันดับ 1 เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น/จัดเวทีตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ 35.85%

อันดับ 2 ความร่วมมือกันทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสื่อมวลชนต้องเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง 34.08%

อันดับ 3 หยุดการเคลื่อนไหว/ปลุกระดม เน้นการเสริมสร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 30.07%

4. เรื่องหรือประเด็นที่ควร "หาทางออกให้กับประเทศไทย"

อันดับ 1 การเมือง โดยเฉพาะความขัดแย้งของนักการเมือง/การแบ่งพรรคแบ่งพวก 26.51%

อันดับ 2 เศรษฐกิจ ปากท้อง ความเป็นอยู่ของประชาชน 24.50%

อันดับ 3 นักการเมืองขาดคุณธรรมจริยธรรม 20.88%

อันดับ 4 ความขัดแย้งของคนในสังคม 16.47%

อันดับ 5 ความไม่เข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตย 11.64%

Eric Garcetti ชนะเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีแอล.เอ.

อิริค การ์เซ็ตติ อดีตประธานสภาเทศบาลเมืองลอสแอนเจลิส และสมาชิกสภา 3 สมัย ได้รับชัยชนะเป็นนายกเทศมนตรีเมืองลอสแอนเจลิสต่อจากนาย แอนโตนิโอ วิลาไรโกซ่า ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 30 มิถุนายน 2013 นี้ ด้วยคะแนน 54% ต่อ 46% ในการลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2013 ประชาชนในเมืองลอสแอนเจลิสได้ไปใช้สิทธิ์เพียง 23.7 เปอร์เซ็นต์ โดยมีผู้มาใช้สิทธิ 427,392 คน (รวมถึงผู้มีสิทธิที่ส่งใบลงคะแนนทางไปรษณีย์ด้วย) ในจำนวนนี้เจ้าหน้าที่ กกต. ของแอล.เอ. ซึ่งต้องนับอีก 82,185 ใบคะแนน ภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในการรับรองผลการลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการ

อิริค การ์เซ็นติ จะเข้าสาบานตนรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองแอล.เอ. ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2013 และเป็นชาวยิวคนแรกที่เข้ารับตำแหน่งนี้ (LA First Elected Jewish Mayor) อิริคสามารถชนะใจคนผิวขาว คนที่สังกัดพรรคลีพับรีกัน และคนสเปนิส ส่วนนางเวนดี้ กรูเอล ได้คะแนนจากคน อัฟริกัน-อเมริกัน ทั้งอิริคและแวนดี้ใช้เงินในการหาเสียงครั้งนี้มากเป็นประวัติศาสตร์ถึง 33 ล้านเหรียญ

เพื่อมาดูแลเมืองแอล.เอ. ซึ่งมีงบประมาณปีละ 7.7 พันล้านเหรียญต่อปี อิริค การ์เซ็นติ อายุ 42 ปี เกิดและเติบโตในลอสแอนเจลิส จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท จากมหาวิทยาลัย Columbia ที่ New York เป็นบุตรของอดีตอัยการแอล.เอ. (District Attorney ) นาย Gil Garcetti มีมารดาเป็นคนยิว และมีพ่อเป็นชาวอเมริกันกับอิตาเลียน เคยสอนหนังสือด้านวิชาการระหว่างประเทศที่ USC และ Occidental College ได้รับเลือกครั้งแรกในปี 2001 เป็นสมาชิกเทศบาลเขตฮอลลีวูด และได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองลอสแอนเจลิสถึง 4 สมัย แต่งงานมีลูกสาวอายุ 1 ขวบ

อิริคมีส่วนเข้าร่วมกับกิจกรรมของชุมชนไทยบ่อยครั้ง เคยเป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลในเขตไทยทาวน์ จึงเป็นอีกความหวังหนึ่งของชุมชนไทย หวังจะพึ่งนายกเทศมนตรีคนใหม่ของเมืองนางฟ้าได้ในเร็วๆ นี้