ข่าว
กัมพูชา ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ราว 250 บาทต่อวัน! มีผลปีหน้า

(8 ต.ค.58) สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า รัฐบาลกัมพูชาประกาศรับข้อเสนอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสำหรับคนงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและรองเท้า โดยเพิ่มเป็น 140 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อเดือน (5,030 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็นราว 250 บาทต่อวัน) ในปีหน้า แม้ไม่สามารถบรรลุค่าแรงเท่าที่สหภาพแรงงานหลายกลุ่มต่อร้องกับรัฐบาลได้

รายงานระบุว่า การขึ้นค่าแรงครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากการลงคะแนนระหว่างสมาชิกรัฐสภา, โรงงาน, และสหภาพแรงงานต่าง ๆ ที่ตั้งเป้าให้เพิ่มค่าแรงจากเดิม 128 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อเดือน เป็น 135 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อเดือน อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงานหลักหลายกลุ่มเรียกร้องให้ผลักค่าแรงขึ้นเป็น 160 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อเดือน ขณะที่บางส่วนขอให้เพิ่มเป็น 177 ดอลล่าร์ต่อเดือนพร้อมข่มขู่ว่าจะนัดประท้วงหยุดงานหากไม่สามารถขึ้นค่าแรงตามที่ต้องการได้ ซึ่งภายหลังรัฐบาลตัดสินใจเพิ่มค่าแรงเป็น 140 ดอลล่าร์ต่อเดือน

ทั้งนี้ อุตสาหรรมสิ่งทอและรองเท้าสามารถสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจของกัมพูชาประมาณปีละ 5,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

บิ๊กตู่ ปรับใหม่ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คสช

(8 ต.ค.58) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 13/2558 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2558 โดยระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2558 ลงวันที่ 9 มกราคม พุทธศักราช 2558 ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงออกคําสั่ง ดังนี้

ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ ของคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2558 ลงวันที่ 9 มกราคม พุทธศักราช 2558 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 1 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ” ประกอบด้วย

(1) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(2) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองประธานกรรมการ

(3) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รองประธานกรรมการ

(4) พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รองประธานกรรมการ

(5) ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ

(6) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ

(7) ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ

(8) ผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการ

(9) ผู้บัญชาการทหารอากาศ กรรมการ

(10) พลเอก วิลาศ อรุณศรี กรรมการ

(11) พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์ กรรมการ

(12) นายอําพน กิตติอําพน กรรมการ

(13) นายวรพล โสคติยานุรักษ์ กรรมการ

(14) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา กรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(15) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

(16) พลโท ณัฐพล นาคพาณิชย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2558 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 7 ตุลาคม พุทธศักราช 2558

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เคท ครั้งพิบูลย์ เดินหน้าฟ้องศาลปกครอง ปมธรรมศาสตร์ ไม่รับบรรจุเป็นอาจารย์

วันที่ 8 ตุลาคม เคท ครั้งพิบูลย์ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ซึ่งหลังจากที่ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) และมีมติ ไม่เห็นชอบจ้าง เคท เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแจ้งเหตุผลว่า “มีพฤติกรรมการแสดงออกด้วยการใช้ถ้อยคำผ่านสื่อสาธารณะในลักษณะที่ไม่เหมาะสม และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย" และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ยืนยันมติเดิมว่า ไม่จ้างเคท เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

ล่าสุด เคท ได้ตัดสินใจเดินหน้า นำเรื่องดังกล่าว ยื่นฟ้องเพื่อความเป็นธรรม ต่อศาลปกครองกลาง ในวันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม นี้ โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ถูกฟ้องที่1 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 2

เคท เปิดเผยว่า เป็นความตั้งใจของตนที่จะยื่นฟ้องอยู่แล้ว เพราะเห็นตั้งแต่ต้นแล้วว่า กระบวนการพิจารณาในกรณีของตนค่อนข้างมีปัญหา รู้สึกเราได้รับความไม่เป็นธรรม เมื่อเทียบกับกรณีอื่น ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะการใช้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องเพศมาตัดสิน อีกทั้ง มองว่าคำสั่งทางปกครอง ต่อตนเองในกรณีนี้ของมหาวิทยาลัยไม่ชอบ ไม่เป็นไปตามขั้นตอน

เคท เปิดเผยอีกว่า เรื่องเพศสภาพ ของตนก็น่าจะเป็นเหตุผลหลัก ที่คณะกรรมการนำมาใช้เป็นเหตุผลในการตัดสิน การเข้าเป็นอาจารย์ของตน เมื่อมหาวิทยาลัยมีความพยายามที่จะโยงเอาเรื่องนี้มาเป็นจุดสำคัญ ความเป็นตัวเรา ความชอบธรรม จึงเป็นสิ่งที่เราต้องต่อสู้ โดย เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ และ มูลนิธิคณะกรรมการเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ จะเข้ามาดูปัญหาตรงจุดนี้ด้วย

เคท กล่าวอีกว่า "การฟ้องคดีครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความชอบธรรม ของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ จะเข้าถึงงานและการประกอบอาชีพ ดิฉันจะรณรงค์เรื่องนี้ และ ให้คนเห็นว่า LGBT มีความสามารถ และประชาชนไม่ว่าใครก็ไม่ควรถูกเลือกปฏิบัติค่ะ"


การบินไทยทุ่ม 5.3 พันล้าน ลดพนักงานอีก 400 คน ธ.ค.นี้ - ปี′59 เดินหน้าลดอีก

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน กล่าวว่า สำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (เอฟเอเอ) ได้ตรวจการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน ส่วนการตรวจของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหภาพยุโรป (เอียซ่า) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้น ได้เตรียมความพร้อมเรื่องการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย โดยปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานสากล

ส่วนกรณีที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย จะเดินทางไปยื่นหนังสือเพื่อให้บริษัทการบินไทย ยุติและถอนฟ้องกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ 4 คน กรณีพิพาทเรียกร้องการปรับขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส เมื่อปี 2556 และเรียกเสียหาย 326 ล้านบาท ที่ทำเนียบรัฐบาลนั้น นายจรัมพรกล่าวว่า พร้อมรับฟังข้อเสนอจากสหภาพการบินไทย แต่จะต้องพิจารณาข้อเรียกร้องอีกครั้ง โดยยืนยันว่า ยินดีประนีประนอมตาม แต่ต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่

สำหรับความคืบหน้าเเผนการฟื้นฟูการบินไทย ขณะนี้การบินไทยขายเครื่องบินไปเเล้ว 18 ลำ เหลืออีก 16 ลำที่ยังรอการขาย รวมถึงมีการลดเส้นทางการบิน และปรับโครงสร้างองค์กรไปแล้ว ซึ่งแผนดังกล่าวล่าช้ากว่ากำหนดเล็กน้อย ขณะที่แผนการปรับลดพนักงาน ในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะมีการปรับลดอีก 400 คน เบื้องต้นใช้งบประมาณในการปรับลดพนักงานจำนวน 5,300 ล้านบาท และในปี 2559 การบินไทยยังคงเดินหน้าปรับลดพนักงานเพื่อลดการขาดทุน โดยวางงบประมาณไว้ที่ 2,000 ล้านบาท


ผู้หญิงเกือบครึ่งมีอาการซึมเศร้า หลังจากมีเซ็กซ์!

เมื่อราวๆปี ค.ศ. 150 ได้มีคำกล่าวของ กาเลน นายแพทย์ผู้โด่งดังชาวกรีก เขียนไว้ว่า"สัตว์ทุกชนิดจะรู้สึกเศร้าหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ยกเว้นกับมนุษย์ผู้หญิงและไก่เพศผู้" แต่เห็นทีคำนิยามนี้คงจะไม่เป็นจริงเสมอไป เมื่อมีรายงานจากผลการวิจัยออกมาระบุแล้วว่าอาการซึมเศร้าหลังมีเพศสัมพันธ์สามารถเกิดขึ้นกับผู้หญิงได้เช่นกันและเกิดขึ้นได้ไม่ยากอย่างที่คิด

โดยเมื่อเร็วๆนี้วารสารการแพทย์"Journal of Sexual Medicine"ของสหรัฐฯ รายงานว่ามีจำนวนนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยสหรัฐฯหลายแห่งกว่า 46 เปอร์เซ็นต์ เผยว่าอาการซึมเศร้าหลังจากการมีเซ็กซ์จะเกิดขึ้นกับพวกเธออย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิต ขณะที่กว่า 5 เปอร์เซ็นต์จากผู้ที่ทำแบบสอบถามออนไลน์จำนวน 230 คน ระบุว่าพวกเขามักจะประสบกับอาการซึมเศร้าหลังการมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 2 ถึง 3 ครั้งภายใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาและความสนิทสนมทางความสัมพันธ์ก็ดูเหมือนจะห่างเหินกันด้วย

ขณะเดียวกัน ยังมีการอ้างบทความจาก "International Journal of Sexual Health" ในงานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศ ของออสเตรเลีย พบว่ามีจำนวนผู้หญิงกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ต้องประสบกับปัญหาหรือสิ่งที่เรียกว่า "post-sex blues หรือ post-coital dysphoria” คืออาการซึมเศร้าหลังการมีเพศสัมพันธ์โดยจะปรากฏในอยู่ลักษณะร้องไห้ฟูมฟาย เกิดความวิตกกังวล กระสับกระส่าย รู้สึกเศร้าโศกเสียใจหรือเกิดความก้าวร้าวขณะที่ 1 ใน 3 ของจำนวนผู้หญิงชาวออสเตรเลียเผยว่ารู้สึกหดหู่ถึงแม้ว่าพวกเธอจะมีเซ็กซ์ที่พอใจแล้วก็ตาม

นอกจากนี้เหล่านักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียได้แสดงทฤษฎีไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่เกิดขึ้นหลังจากการสำเร็จความใคร่ยังสามารถก่อให้เกิดอาการปวดหัวตามมาได้อีกด้วย

โดยดอกเตอร์โรเบิร์ตชไวเซอร์หัวหน้าทีมนักวิจัยแห่งสถาบันเทคโนโลยีควีนส์แลนด์กล่าวว่า "การค้นพบนี้ต่อยอดจากการวิจัยครั้งก่อนเพื่อตรวจสอบการทำงานของความสัมพันธ์ทางเพศในผู้หญิง โดยผลการวิจัยเดิมของเราในที่นี้ได้รับการยืนยันจากการศึกษาข้อมูลในหลาย ๆ ชาติพบว่ามีอารมณ์เชิงลบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งปรากฏให้เห็นว่ามีการวิวัฒนาการของการทำงาน"

ชาวนามะกันตะลึง! พบซากแมมมอธอายุ15,000ปี

นักบรรพชีวินวิทยา จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า เกษตรกรท้องถิ่นจากเมืองลิมา ขุดค้นพบซากฟอสซิลของแมมมอธขนปุยภายในไร่ถั่วเหลืองของตนเอง ที่คาดว่าจะเป็นซากแมมมอธที่มีอายุมากถึง 15,000 ปี

เกษตรกรรายนี้มีชื่อว่า นายเจมส์ บริสเทิล ที่ค้นพบซากแมมมอธโดยบังเอิญระหว่างขุดดินในไร่ถั่วเหลืองพร้อมกับเพื่อน แล้วไปพบชิ้นส่วนโค้งงอขนาดใหญ่ที่ถูกปกคลุมไปด้วยโคลน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา จึงได้แจ้งไปยังทางการให้ส่งทีมเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมนักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน พร้อมเครื่องขุดเจาะ และได้ขุดพบซากโครงกระดูกของสัตว์ขนาดใหญ่ได้ราว 20 เปอร์เซ็นต์ของโครงทั้งหมด ซึ่งนอกเหนือจากกระดูกเชิงกราน ที่นายบริสเทิลและเพื่อนพบในตอนแรกแล้ว ก็ยังพบกะโหลดศีรษะพร้อมด้วยงาทั้งสองข้าง รวมทั้งกระดูกสันหลังจำนวนหนึ่ง พร้อมด้วยซี่โครงและกระดูกสะบัก

นายบริสเทิลเปิดเผยว่า ได้ซื้อที่ดินผืนนี้จากคู่สามี-ภรรยา คู่หนึ่งเมื่อหลายเดือนก่อน และได้ขุดเจาะพื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อสร้างแนวท่อก๊าซธรรมชาติ จนไปพบกับซากแมมมอธดังกล่าวเข้า

นายแดเนียล ฟิชเชลอร์ นักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมในการขุดเจาะครั้งนี้ เปิดเผยว่า ทีมงานพยายามขุดเจาะอย่างระมัดระวังหลังได้รับแจ้งเรื่อง เพราะทีมงานไม่ได้ต้องการแค่โครงกระดูกของแมมมอธเท่านั้น แต่ยังต้องการดูว่ามันอยู่อย่างไรด้วย

โดยซากโครงกระดูกที่พบนั้นถือว่าสมบูรณ์อย่างมาก แม้ว่าจะมีชิ้นส่วนกระดูกบางส่วนหายไป จากการขุดเจาะ และจากการตรวจสอบเบื้องต้นทำให้คาดว่าบริเวณนี้อาจจะเคยมีมนุษย์อาศัยอยู่ และอาจจะแล่เนื้อของแมมมอธเหล่านี้แล้วซ่อนเก็บเอาไว้ ซึ่งแมมมอธนี้อาจจะถูกมนุษย์ฆ่าหรือไม่ก็แล้วแต่ แต่มนุษย์ได้แล่เนื้อมันเก็บเอาไว้ โดยมีการพบหินขนาดใหญ่เท่ากับลูกบาสเกตบอลจำนวน 3 ก้อน อยู่ใกล้กับซากของแมมมอธที่พบ ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องมือเอาไว้สำหรับยึดซากแมมมอธเอาไว้กับบ่อน้ำ โดยจะมีการศึกษาโครงกระดูกเหล่านี้เพื่อหารายละเอียดอื่นๆ ต่อไป

ฟิชเชอร์บอกว่า แมมมอธ และมาสโตดอน เป็นสัตว์โบราณที่เคยอาศัยอยู่แถบอเมริกาเหนือ ก่อนที่จะหายสาบสูญไปเมื่อราว 11,700 ปีก่อน โดยมีการพบซากของมาสโตดอนราว 300 ตัว และซากแมมมอธ 30 ตัวในรัฐมิชิแกน ส่วนซากฟอสซิลแมมมอธที่พบครั้งนี้ เชื่อว่าน่าจะตายไปในช่วงประมาณ 11,000-15,000 ปีก่อน

ฟิชเชอร์บอกด้วยว่า ปกติแล้วทางมหาวิทยาลัยจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการพบซากฟอสซิลเหล่านี้ปีละครั้งหรือสองครั้ง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นซากฟอสซิลของมาสโตดอน การค้นพบซากแมมมอธจึงถือว่าเป็นเรื่องไม่ปกติ อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการศึกษารายละเอียดของซากฟอสซิลที่พบเหล่านี้ต่อไป