ข่าว
แอล.เอ.ติด1 ใน 5 Promise Zone

นครลอสแอนเจลิส ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนยุติธรรม และที่อยู่อาศัย เป็น 1 ใน 5 พื้นที่ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “Promise Zone”

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ประธานาธิบดี บารัค โอบาม่า และนายอีริค การ์เซ็นติ นายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส แถลงข่าวที่ทำเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในฐานะที่แอล.เอ. เป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพื้นที่ “Promise Zone” ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในนโยบาย “Ladders of Opportunity” ในการบริหารประเทศเป็นสมัยที่สองของประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า

การได้รับการแต่งตั้งพื้นที่ “Promise Zone” ครั้งนี้หมายความว่า นครลอสแอนเจลิสจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลางจำนวนหลายสิบล้านเหรียญสหรัฐฯ ในระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี ช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรในชุมชน ร่วมกันขจัดปัญหาความยากจนของชุมชนที่มีรายได้น้อย เพิ่มการสร้างงาน เสริมสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สร้างโอกาสทางการศึกษา และลดปัญหาอาชญากรรม พื้นที่ “Promise Zone” ในลอสแอนเจลิสประกอบด้วย East Hollywood, Pico-Union/Westlake, Koreatown, Thai Town และ Little Armenia

“นี่เป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ของนครลอสแอนเจลิส” นายกเทศมนตรี อีริค การ์เซ็นติ กล่าว “การได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่พิเศษจะช่วยให้นครลอสแอนเจลิสและองค์กรที่ร่วมงานกับเรามีโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่ประชาชนของนครลอสแอนเจลิส โดยจะมุ่งการสร้างโอกาสและการสร้างความแข็งแกร่งของชุมชน”

นครลอสแอนเจลิสได้รับสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งพื้นที่ “Promise Zone” เพราะองค์กรไม่แสวงกำไร Youth Policy Instutute (YPI) ซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นของลอสแอนเจลิสได้รับทุนสนับสนุนมากที่สุดถึงสามโครงการภายใต้นโยบายต่อต้านความยากจนจากงบประมาณรัฐบาลกลาง YPI ได้ร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) เป็นเวลาห้าปี ในการให้บริการแก่สมาชิกชุมชนชาวไทย ทั้งโครงการ Los Angeles Promise Neighborhood และ Hollywood Family Source Center ที่คอยช่วยเหลือครอบครัวและเยาวชนผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากทางศูนย์ฯ มีเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาไทยและให้บริการแบบรายบุคคล การแต่งตั้งพื้นที่ “Promise Zone” จะช่วยทั้งสมาชิกชุมชนชาวไทยผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการในย่านไทยทาวน์

การลงทุนครั้งใหญ่ของรัฐบาลกลางในครั้งนี้ ด้วยจำนวนงบประมาณกว่าครึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับทั่วประเทศ และหลายร้อยล้านเหรียญสำหรับนครลอสแอนเจลิส ซึ่งคลอบคุมพื้นที่ไทยทาวน์ โดยกลยุทธ์สำคัญของนครลอสแอนเจลิสคือการเพิ่มที่พักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง การขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและการเตรียมความพร้อมในการทำงาน การลงทุนเพื่อระบบขนส่งมวลชน และการขจัดโปรแกรมที่ใช้งบประมาณเกินความจำเป็น

บริการฟรีเพื่อช่วยเหลือ ยื่นเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

พณฯ มิเชล ปาร์ค สตีล (HONORABLE MICHELLE PARK STEEL) รองประธานกรรมาธิการด้านภาษีของรัฐแคลิฟอร์เนียเขต 3

ด้วยความร่วมมือของ Thai Community Development Center (Thai CDC), AARP, FTB

ขอเชิญชวนชาวไทยที่ต้องการความช่วยเหลือในการยื่นแสดงภาษีรายได้ส่วนบุคคลประจำปี 2013 เพื่อรักษาสิทธิในการขอรับเงินภาษีคืน (REFUNDS) กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากองค์กรของผู้สูงอายุที่เกษียณ (American Association of Retired Persons) และผู้แทนของรัฐบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

วันอาทิตย์ที่ 9, 16, 23 กุมภาพันธ์

วันอาทิตย์ทื่ 2, 9, 16 มีนาคม และ

วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2557 เป็นวันสุดท้าย

เวลา 9.45-15.00 น. (9.45AM – 3.00 PM)

ณ Thai CDC, PalmVillage Senior Apartment

9050 Laurel Canyon Blvd, Sun Valley, CA 91352TEL.818-768-2902 (เฉพาะวันทำงาน)

ท่านสามารถโทรศัพท์เพื่อทำการนัดเวลาแต่เนิ่นๆ ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) โทร. 323-468-2555หรือ สนง. มิเชล ปาร์ค สตีล โทร. 310-377-8016 หรือไปโดยไม่ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าตามวันและเวลาดังกล่าว และเพื่อให้การยื่นสำเร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์

กรุณานำหลักฐานดังต่อไปติดตัวมาด้วยและมาก่อนเวลาที่นัดไว้ 15 นาที เพื่อกรอกแบบฟอร์ม (Intake)

1. หลักฐานแสดงบัตรประจำตัวของท่านหรือของคู่สมรส (PROOF OF IDENTIFICATION FOR YOURSELF AND/OR YOUR SPOUSE)

2. ใบโซเชียวของคุณ ของสามีหรือภรรยา และบุตร ในกรณีที่ท่านจะทำแบบครอบครัว (SOCIAL SECURITY CARDS FOR YOU, YOUR SPOUSE AND DEPENDENTS)

3. ถ้าท่านไม่มีใบ หรือเบอร์โซเชียว กรุณานำหมายเลขเสียภาษีซึ่งออกโดย IRS (INDIVIDUAL TAX IDENTIFICATION NUMBER (ITIN) มาด้วย

4. มีวันเดือนปีเกิดของคุณ สามีหรือภรรยา และบุตร หรือผู้ร่วมอาศัยที่จะขอสิทธิการลดภาษี (BIRTH DATES FOR YOU, YOUR SPOUSE AND DEPENDENTS)

5. ใบยอดรายได้จากการทำงานทุกแห่ง (WAGE AND EARNING STATEMENTS, FORMS W-2, W-2G, 1099-R, 1098FROM ALL EMPLOYERS)

6. ใบแสดงเงินดอกเบี้ย ปันผล อื่นๆ จากธนาคาร หรือที่อื่นๆ (INTEREST AND DIVIDEND STATEMENTS FROM BANKS (FORM 1099))

7. ตัวเลขรหัสธนาคารหรือสถาบันการเงิน 9 หลักของธนาคารของท่าน และหมายเลขบัญชีฝากเงินโดยตรงเพื่อทางกรมสรรพากรจะฝากเงินภาษีคืนให้ท่านโดยตรง (BANK ROUTING NUMBERS AND ACCOUNT NUMBERS FOR DIRECT DEPOSIT)

8. ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายรับและรายจ่ายของท่าน (OTHER RELEVANT INFORMATION ABOUT INCOME AND EXPENSES)

9. ในกรณีที่ท่านมีบุตรและเสียเงินในการไปฝากเลี้ยงกับสถานเลี้ยงเด็กต่างๆ กรุณานำรายงานจำนวนเงิน และวันที่ได้นำไปฝากเลี้ยง และ TAX IDของสถานฝากเลี้ยงเด็ก หรือเบอร์โซเชียวของบุคคลที่เราไปฝากเลี้ยง หรือเบอร์เสียภาษีของเขา (TOTAL AMOUNT PAID FOR DAY CARE AND THE DAY CARE PROVIDERS TAX IDENTIFICATION NUMBER )

10. นำหลักฐานใบเสร็จที่ท่านจะนำมาหักภาษีต่างๆ (DOCUMENTATION TO SUBSTANTIATE ANY DEDUCTIBLE ITEMS)

11. ถ้าท่านเคยทำรายได้การเสียภาษีของปีที่ผ่านมาก็นำมาด้วย (COPY OF LAST YEAR’S FEDERAL AND STATE RETURN )


อาสาสมัครที่ทำภาษีเงินได้ให้ท่าน ไม่ได้ฝึกมาในการช่วยเหลือท่านในกรณีที่ท่านมีรายได้จากธุรกิจ มีสถานที่ให้เช่าอยู่ หรือเป็นพาร์ทเนอร์ชิป (VOLUNTEERS ARE NOT TRAINED TO ASSIST TAX PAYERS WITH BUSINESS, RENTAL, OR PARTNERSHIP INCOME)


กงสุลฯ เปิด2โครงการต่อเนื่อง เสริมประสบการณ์เยาวชนไทย

1. โครงการ Thai-American Young Leadership Program 2014

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เปิดรับสมัครเยาวชนไทย-อเมริกัน ที่มีอายุ 18-30 ปี และกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ รับการคัดเลือกไปเรียนรู้และปฏิบัติงานอาสาสมัครที่ประเทศไทยเป็นเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557 (สถานกงสุลใหญ่ฯ จะกำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง) เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำ ความผูกพันกับประเทศไทย และจิตสำนึกในการรับใช้สังคมและชุมชนไทยในสหรัฐฯ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะรับผิดชอบบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทาง นครลอสแอนเจลิส-กรุงเทพฯ-นครลอสแอนเจลิส การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ เบี้ยเลี้ยง การเดินทางภายในประเทศและที่พักระหว่างพำนักอยู่ในประเทศไทย ให้กับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 คน ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก หากสถานกงสุลใหญ่ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ยังสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอง (ประมาณ 5,000 - 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ คน)

2. โครงการ Thai-American Political Internship Program 2014

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสเปิดรับสมัครเยาวชนไทย-อเมริกัน ซึ่งมีอายุ 18-30 ปี และกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ รับการคัดเลือกไปฝึกงานในสำนักงานของนักการเมืองสหรัฐฯ เป็นเวลาประมาณ 8-10 สัปดาห์ (ระยะเวลาอาจปรับให้สอดคล้องกับความสะดวกของผู้สมัครได้) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการการเมืองในสหรัฐฯ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกงานให้บางส่วน

ทั้งสองโครงการผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดพร้อมใบสมัครและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 611 N Larchmont Blvd., 2nd Floor, Los Angeles, CA 90004 โทรศัพท์ 323 962 9574 ต่อ 209 โทรสาร 323 962 2128 อีเมล์: ploy.s@thaiconsulatela.org เว็บไซต์: http://thampoliticalintern.org

หมดเขตยื่นใบสมัคร วันที่ 14 มิถุนายน 2557


หอการค้าไทยฯ ต้าน กม.ติดโฆษณา ชี้เบาะแส “แรงงานทาส”

หอการค้าไทย-อเมริกัน ต้านกฎหมาย SB1193 ที่บังคับให้ร้านค้าติดป้าย แจ้งเบาะแสแรงงานทาส ในแคลิฟอร์เนีย ชี้ไม่ส่งเสริมด้านภาพลักษณ์ธุรกิจไร้ประโยชน์ ทั้งๆ ที่คนไทยทำตามกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้องแล้ว

หอการค้าไทย-อเมริกัน แห่งแคลิฟอร์เนีย มีส่วนร่วมในการคัดค้านการร่างกฎหมายฉบับ SB1193 ซึ่งกำลังส่งเข้าพิจารณาในสภาร่างกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเนื้อหาของกฎหมายบังคับให้เจ้าของธุรกิจ เช่น ก่อสร้าง, เกษตรกรรม, โรงงานอุตสหกรรม, ร้านค้าปลีก, ร้านอาหาร เป็นต้น จำเป็นต้องติดแผ่นป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในสถานที่ประกอบธุรกิจ คือ ถ้าผู้ใดมีเบาะแส หรือถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย ไร้มนุษยธรรม สามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง (National Human Trafficking Resource Center และ California Coalition to Abolish Slavery and Trafficking, CAST)

โดยทางหอการค้าไทยฯ ได้คัดค้านเรื่องนี้ว่า “ไม่ควรที่จะติดแผ่นป้ายโปสเตอร์ในสถานที่ประกอบธุรกิจ” โดยมีเหตุผลว่า

1. โดยทั่วไปแล้ว การได้รับอนุญาตประกอบอาชีพ ในการทำธุรกิจต่างๆ ตัวอย่างเช่น การขอใบอนุญาตประกอบอาชีพนวดจากหน่วยงาน CAMTC (California Massage Therapy Council) จะต้องมีการตรวจสอบหลักฐานประวัติข้อมูล, ลายนิ้วมือ และระดับการศึกษา โดยหน่วยงานรัฐบาล (Department of Justice) และ FBI อย่างละเอียดถี่ถ้วน

2.เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจของไทยที่ปฏิบัติตามกฎหมาย แรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง และรัฐแคลิฟอร์เนีย ทางด้านแรงงาน และค่าจ้างขั้นต่ำที่เข้มงวดอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตามหอการค้าไทยฯ จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดยการประสานงานให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายกับนักธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกา

กปปส.แอล.เอ.เคลื่อนพล นัดเดิน 19 มกราฯ ไป CNN

ผู้ชุมนุมขับไล่ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์” ในแอล.เอ. ยังคงเหนียวแน่น นัดรวมพลเดินขับไล่รัฐบาลไทยทุกวันอาทิตย์ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา ล่าสุดได้รวมพลนับพันคนเมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 เคลื่อนพลไปที่ตึก Federal Building บนถนน Wilshire เพื่อให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ขับไล่รัฐบาล และในวันที่ 19 มกราคมนี้ จะมีการรวมตัวกันอีกครั้งบริเวณไทยทาวน์ ก่อนเคลื่อนตัวไปยัง CNN

นายบุญชู ศรีพลอยรุ่ง นายอาเธอร์ เตียว พร้อมกลุ่มผู้ประสานงานมวลชนไทยในนครลอสแอนเจลิสได้กล่าวขอบคุณพี่น้องที่ได้ไปร่วมเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลไทยที่ตึก Federal Building เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยบรรยากาศการชุมนุม ประชาชนชาวไทยต่างทยอยกันมาร่วมชุมนุมก่อนเวลานัดหมาย จนกระทั้งเวลาบ่าย 2 โมง บริเวณหน้าอาคาร ริมถนน Wilshire ต่างชูธงไทย และอเมริกันจำนวนนับร้อยผืนปลิวไสวรับลมทะเลที่ไม่ไกลจากฝั่ง Santa Monica Beach

มีการทำป้ายหลากหลายภาษา แจกจ่ายผู้ชุมนุมเพื่อบอกกับสื่ออเมริกัน และสื่อเอเชียที่มาสังเกตการณ์ ถึงความเป็นไปในประเทศไทย และความต้องการของผู้ชุมนุม เป็นที่ตื่นตาของผู้ขับยวดยานบนถนนสายธุรกิจแห่งนี้

นอกจากนี้ยังมีการผลิตสื่อวีซีดี แจกจ่ายให้กับผู้ขับรถผ่านไปมาให้เห็นถึงพฤติกรรมการปล้นชาติของระบอบทักษิณ การชุมนุมในครั้งนั้นได้มี นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ อดีตแกนนำพันธมิตรฯ จากประเทศไทยเข้าร่วมชุมนุมเพิ่มสีสันให้กับการชุมนุมประท้วงในครั้งนี้อีกด้วย

“ตอนแรกก็ห่วงว่าคนจะมากันน้อย เพราะเป็นวันทำงาน แต่ปรากฎว่า ผู้รักชาติมากันเกินคาด น่าปลื้มใจมาก” ผู้ประสานงานคนหนึ่งกล่าว สาเหตุที่การชุมนุมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม เนื่องจากต้องการให้นักศึกษา พนักงาน บริเวณใกล้ตึก Federal Building ได้เห็นถึงความเคลื่อนไหว พร้อมกับตรงกับวันที่มวลมหาชนที่ประเทศไทยทำการปิดกรุงเทพฯ ตามสี่แยกสำคัญต่างๆ

“ผมลางานมาสามสี่ชั่วโมง เพราะชาติต้องมาก่อนเรื่องส่วนตัว โดยเฉพาะวันนี้ขาดไม่ได้ เพราะเป็นวันที่เราคนไทยต้องร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการรักษาแผ่นดินให้ลูกหลาน ที่วันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปจะได้เล่าให้พวกเขาฟัง” ผู้ร่วมชุมนุมคนหนึ่งกล่าว

การชุมนุมยุติเมื่อเวลาประมาณ 4 โมงเย็น ก่อนกลับผู้ชุมนุมได้บอกเจ้าหน้าที่เพื่อไปรวมตัวกันที่หน้าป้ายอาคาร พร้อมกับถ่ายรูปประวัติศาสตร์ร่วมกันก่อนที่จะช่วยกันเก็บทำความสะอาด และแยกย้ายกันกลับก่อนเวลา 5 โมงเย็นตามที่กำหนดไว้

สำหรับการชุมนุมครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 ที่ย่านไทยทาวน์เวลา 9.00 น. – 12.00 น. และจะเดินไปที่สถานีโทรทัศน์ CNN 6430 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90028 สำหรับผู้สูงอายุแนะนำให้ไปจอดรถที่ตึก CNN โดยการเดินเท้าจะมีระยะทางไปกลับไม่เกิน 4 ไมล์ โดยเส้นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ซาเจนต์ เตียว 818-644-2153 หรือ บุญชู 714-637-6102