ข่าว
ดร.ถวัลย์ ดัชนี มอบล้านเหรียญ ร่วมก่อสร้างศูนย์ศิลปะฯ วัดไทย

ศิลปินแห่งชาติ ดร.ถวัลย์ ดัชนี ประกาศมอบเงิน 1 ล้านเหรียญ เพื่อก่อตั้งศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม วัดไทย ภายในปีนี้ วอนชาวไทยรวมพลังกันสมทบทุนให้ครบ 6 ล้านเหรียญเพื่อสร้างให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและเป็นแหล่งมรดกล้ำค่าให้ประจักษ์แก่ชาวโลก

เมื่อค่ำวันพุธที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา พระราชธรรมวิเทศ หัวหน้าสงฆ์และประธานกรรมการอำนวยการวัดไทยลอสแองเจลิส ร่วมกับคณะกรรมการผู้ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคาร "ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย" ประกอบด้วย นายสุรพล เมฆพงษ์สาทร รองประธานกรรมการอำนวยการ ในฐานะผู้เสนอโครงการ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ผู้เห็นชอบโครงการ นายประธาน จุนาพงศ์ สถาปนิก ผู้เสนอแบบโครงการ และ นายชัยนาท มีวิเศษ วิศวกรก่อสร้าง แถลงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ฯ ดังกล่าว โดยมี ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ที่วัดไทย นอร์ท ฮอลลีวูด

โดยนายสุรพล เมฆพงษ์สาทร กล่าวว่า สืบเนื่องจากวัดไทย นอร์ท ฮอลลีวูด ได้ซื้อที่ดินปั๊มน้ำมันซึ่งมีพื้นที่ติดกับวัดประมาณ 2 ไร่ จากการบริจาคของสาธุชนด้วยราคา 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ดังนั้นคณะสงฆ์ และคณะกรรมการจึงพิจารณาร่วมกันเพื่อที่จะใช้พื้นที่ส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ชุมชนและประชาชนทั่วไป จึงมีมติที่จะจัดตั้งเป็น "ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย - Thai Art and Culture Center" เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ผลงานด้านศิลปกรรม รวบรวมงานศิลป์ของศิลปินไทย ศูนย์แสดงศิลปกรรมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับความคืบหน้าในขณะนี้ทางคณะกรรมการฯ ได้ทำแบบโครงสร้างการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ 6 ล้านเหรียญ และจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 1 ปีหากได้รับความอุปถัมภ์สนับสนุนงบประมาณทั้งหมด

ในการนี้นายสุรพล ได้กล่าวว่า หลังจากได้พยายามหาผู้สนับสนุนด้านงบประมาณมาโดยตลอด แต่ก็ไม่คืบหน้า จนกระทั่งได้รับความร่วมมือจาก ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติไทย ผู้มีจิตศรัทธาและประสงค์จะสมทบทุนสำหรับการก่อสร้างศูนย์ฯ ในครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 1 ล้านเหรียญ

ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ กล่าวว่า ตนเป็นเพียงผู้ที่เดินผ่านมา ตลอดชีวิตเดินทางไปทั่วทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกา ได้รู้จักวัดไทย และนายสุรพล ตลอดจน ดร.กมล ทัศนาญชลี เพื่อนรุ่นน้องสายอาชีพเดียวกันมา 20-30 ปี เห็นถึงจิตศรัทธาของคนกลุ่มนี้ที่ต้องการสร้างสิ่งที่มีคุณค่าไว้ให้กับมวลมนุษยชาติ เช่นเดียวกัน และที่นี่ก็เป็นจังหวะและโอกาส จึงขอร่วมสมทบทุนในโครงการก่อสร้างครั้งนี้ด้วยเป็นจำนวน 1 ล้านเหรียญ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวไทยจะร่วมพลังมาช่วยกันสร้างโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ ดร.ถวัลย์ ยังได้ให้แนวคิดว่าจะติดต่อศิลปินแห่งชาติและเพื่อนๆ ที่อยู่ในวงการเดียวกันทั้งของตน และ ดร.กมล เพื่อนำภาพวาด 10-20 ชิ้น จัดจำหน่ายหรือประมูลเพื่อหารายได้มาช่วย ซึ่งในรายละเอียดวันเวลาและสถานที่ประมูลนั้นคาดว่าจะดำเนินการได้หลังจากเดินทางกลับไปยังประเทศไทย

ส่วนงบประมาณที่ยังขาดอีก 5 ล้านเหรียญ ทางคณะกรรมการผู้จัดจะเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ ของวัด เพื่อหารายได้เข้ามารองรับ เช่น การบริจาคเพื่อจัดสร้างรั้วและที่จอดรถ โดยจะติดชื่อให้สำหรับผู้บริจาครายนั้นๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามช่องทางการหางบประมาณเพิ่มเติมจะนำเข้าที่ประชุมและประกาศสู่สาธารณะในวาระโอกาสต่อไป

ซอสพริกศรีราชา พิจารณาย้ายถิ่น

หลังจากได้มีการต่อสู้กันมานานหลายเดือนเนื่องจากมีการฟ้องร้องโดยผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงโรงงาน ในเรื่องกลิ่นเผ็ดชวนแสบจมูกและตาของผู้อยู่อาศัยในเมืองเออร์วินเดล, รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันพุธที่ผ่านมาคุณ เดวิด แทรนก็ได้พิจารณาอย่างจริงจังที่จะย้ายโรงงานไปอยู่ที่อื่นคุณแทรน ได้กล่าวว่า มีนักการเมืองและผู้นำธุรกิจจาก 10 รัฐและอีกหลายเมืองในแคลิฟอร์เนียที่ได้เสนอจะเป็นเจ้าภาพสนับสนุนให้โรงงานซอสพริกศรีราชาไปตั้ง ณ เมืองของเขาอาทิ เช่น Alabama, Pennsylvania, Louisiana, Kansas, Ohio, Georgia, Iowa, Arizona, New Mexico และ West Virginia และเขายังได้เชิญผู้ที่ต้องการจะเป็นเจ้าภาพให้การสนับสนุนกับโรงงานซอสพริกศรีราชานี้ มาทัวร์โรงงานและสถานที่ของเขาก่อน เพื่อการตัดสินใจว่าผู้อยู่อาศัยในเมืองแต่ละเมืองที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนนั้น จะสามารถทนกลิ่นพริกได้หรือไม่ แต่คุณแทรน ก็ยังย้ำว่า เขายังไม่ได้ตัดสินใจจะย้ายแน่นอน แค่ต้องการที่จะสำรวจตัวเลือกของเขาก่อน

และเมื่อวันพุธวันเดียวกันนั้นเอง สภาเทศบาลเมือง เออร์วินเดล, รัฐแคลิฟอร์เนียได้ลงมติเป็นเอกฉันท์แล้วว่า กลิ่นที่มาจากโรงงานเป็นที่รบกวนของผู้อยู่อาศัยถึงแม้ว่าทางโรงงานซอสศรีราชาจะมีสัญญาว่าจะส่งแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขกลิ่นให้ภายในวันที่ 1 มิถุนายน

อย่างไรก็ตาม เดวิด แทรน เกรงว่า เมือง Irwindale จะไม่ยอมรับแผนการแก้ปัญหาที่เขาจะเสนอ หากผู้อยู่อาศัยยังคงมีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นหลังจากที่มีการติดตั้งเครื่องช่วยบรรเทากลิ่น ปัญหาก็จะยังคงมีไม่รู้จบ แทรนกล่าว

“คุณเจ้าหน้าที่ ฉันไม่อยากจะนั่งอยู่ที่นี่และรอที่จะตาย”แทรนกล่าวในการสัมภาษณ์ที่ Huy Fong Food เมื่อวันพุธทนายความของเมือง เออร์วินเดล, Fred Galante กล่าวว่าเขารู้สึกสับสนและผิดหวังกับการกระทำและพฤติกรรมของแทรน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทางเมืองเออร์วินเดล แค่อยากได้เพียงรับแผ่นการปฏิบัติเพื่อแก้ไขกลิ่นที่มาจากโรงงานผลิตซอสพริกศรีราชา ทนาย Fred Galante ยังกล่าวอีกว่า คุณแทรนยังไม่ได้แม้จะเสนอแผนดำเนินการแก้ไขใดๆ ให้ทางเมืองเออร์วินเดลที่จะปฏิเสธเลยด้วยซ้ำ มันน่าผิดหวังจริงๆ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพอากาศก็ได้เสนอและอธิบายวิธีแก้ปัญหาที่สามารถใช้ได้ให้กับคุณแทรนแล้ว นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เมืองเออร์วินเดลยังฟ้องร้อง Huy Fong Food ซึ่งผลของคดีอาจเป็นอันตรายต่อการเพาะปลูกพริกที่มีมูลค่าหลายสิบล้านดอลล่าและถ้าโรงงานศรีราชาไม่ได้ทำการแก้ไขที่เหมาะสมภายในเวลา 90 วัน แทรน เกรงว่าการเก็บเกี่ยวพริกที่สำคัญในฤดูใบไม้นี้จะทำให้เกิดปัญหาทางการเงินแก่บริษัท แทรนกล่าวว่าตัวเลือกแรกของเขาคือการอยู่ในเมืองเออร์วินเดลต่อไป แต่การกระทำของเจ้าหน้าที่เมืองเออร์วินเดลได้สร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่ไม่แน่นอนให้แก่โรงงานศรีราชา “ฉันโชคร้ายที่ย้ายมาในเมืองที่เจ้าหน้าที่เมืองทำหน้าที่เหมือนกษัตริย์ท้องถิ่น”แทรนกล่าว

การย้ายโรงงานผลิตซอสพริกศรีราชาไม่ใช่เรื่องง่าย แทรนได้ประสานงานกับไร่พริกเพียงเดียวในเขตเวนทูร่ามานานหลายปีและหากต้องย้าย เขาจะต้องหาไร่ปลูกพริกแหล่งใหม่รวมทั้งยังต้องปลดหรือย้ายพนักงาน 60-200 คน

ตัวแทน US congressman Tony Cardenas ได้เข้าร่วมฟังการฟ้องร้องเมื่อวันพุธได้กล่าวว่า แคลิฟอร์เนียเป็นที่ตั้งของเครือข่ายธุรกิจมากมาย ทำไมเราจะส่ง Huy Fong Food ไปอยู่ในเมืองที่อยู่ห่างไกลนับพันไมล์ในเมื่อโรงงานสามารถตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียและสร้างงานให้แก่แคลิฟอร์เนียต่อไป

แต่ขณะนี้ แทรน ได้รับข้อเสนอจากตัวแทนแห่งรัฐ Texas ให้ย้ายโรงงานศรีราชาไปและ ”จะไม่ผิดหวังแน่นอน”

(แปลและเรียบเรียงโดย ธัญญ่า บราวน์)


สืบสานกีฬาประเพณี แอล.เอ.-ซานฟราน

สมาคมไทย แห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ จัดทัวร์กีฬาประเพณี แอล.เอ.-ซานฟราน ครั้งที่ 58 สองคืน สามวัน เดินทาง 4 กรกฎาคมนี้ โดยจัดแถลงข่าวที่ร้านอาหารห้อยขา ฮอลลีวูด เลขที่ 5906 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90028 โทร. 323-463-2979 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2557 โดยการแข่งขันครั้งที่ 58 จะมีการจัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 นี้

ดนัย นิลพลับ ประธานจัดการแข่งขัน วราภรณ์ เกษมศิลป์ นายกสมาคมไทยฯ บุญณรงค์ พูลสมบัติ หัวหน้าทีมนักกีฬาแอล.เอ. พร้อมด้วย เบญจพร อัญฤาชัย พูนสิน สุทธิสาร รัชนีวรรณ บุตรโคตร กรรมการสมาคม และ ธรรมรัตน์ สุวรรณมงคล กรรมการฝ่ายบันเทิง เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว

โดย ดนัย นิลพลับ กล่าวว่า ตนได้รับเกียรติให้ทำงานนี้อีกครั้ง ในฐานะที่คลุกคลีอยู่กับกีฬาประเพณีนี้มายาวนาน และจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยจะเชิญชวนนักกีฬาเก่าๆ ได้กลับมาร่วมงานครั้งนี้ และเพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้เล่นฟุตบอล ได้เล่นกีฬาประเภทอื่น จึงอาจจะจัด กอล์ฟ ทัวร์นาเม้นท์แข่งขันในตอนเช้า และกลับมาเชียร์ฟุตบอล ในช่วงบ่าย แล้วร่วมงานสังสรรค์และมอบรางวัลในตอนค่ำ

โดยงานตอนกลางคืน จะจัดรูปแบบงานออกเป็นสองส่วนคือส่วนพิธีการ ให้สมพระเกียรติถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยภาคบันเทิงมี "โต้ง คนด่านเกวียน" ส่วนพิธีกร 2 คนจากแอล.เอ. และจากซานฟรานฯ เพื่อให้งานออกมาสมกับที่เป็นกีฬาประเพณี และในปีนี้ได้ทำหนังสือที่ระลึก เพื่อรวมรวมประวัติความเป็นมาให้เป็นหน้าประวัติศาสตร์ของสังคมไทย

การแข่งขันฟุตบอลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ทีมหญิง ทีมชายอาวุโส และทีมคนหนุ่ม ซึ่งตอนนี้พร้อมแล้วในระดับหนึ่ง

วราภรณ์ เกษมศิลป์ นายกสมาคมไทย แห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ กล่าวว่าก่อนที่จะมีกิจกรรมนี้ทางสมาคมฯ ได้จัดให้มีการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในวันที่ 4 พฤษภาคม โดยได้เชิญ พูนศิริ ลิมพะสุด เป็นประธานจัดการแข่งขัน เพื่อหาทุนใช้ในกิจกรรมนี้

ในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งนี้ อยากเชิญชวนให้ชาวแอล.เอ.ไปเที่ยว และร่วมเชียร์กันเยอะๆ เพราะเป็นช่วงหยุดยาว ที่ติดกับวันชาติอเมริกา ทำให้หลายๆ คนสามารถหยุดงาน และเดินทางไปร่วมกันได้

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2557 จัดโดยบริษัท เพรสซิเดนท์ ทัวร์ บริการรถบัสรับส่ง นำเที่ยว ขนาด 55 ที่นั่ง 2 คัน ในราคาคนละ 225 เหรียญ รวมที่พัก มีการจอดรถรับ 3 จุดเลือกตามสะดวก 7 โมงเช้าหน้าบริษัทเพรสซิเดนท์ทัวร์ เมือง Norwalk 7.30 น. ไทยทาวน์หน้าไทยแลนด์พลาซ่า และ 8 โมงเช้าที่ วัดไทย นอร์ท ฮอลลีวูด โดยในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม จะมีการแข่งขันกีฬาประเพณีในช่วงเช้า และช่วงเย็นร่วมสังสรรค์ วันที่ 6 เที่ยวชมสะพาน Golden Gate ช็อปปิ้ง Fisherman's Wharf Pier 39 China Town เที่ยงวันเดินทางกลับ ถึงแอล.เอ. ประมาณ 1 ทุ่ม

ชำระเงินและยืนยันการร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ นิด 818-427-1103 หรือ หน่อย 323-662-7401


สถานกงสุลฯ จัด 2 โครงการ เสริมประสบการณ์เยาวชนไทย

สถานกงุสลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดโปรแกรม Thai-American Young Leadership Program 2014 และ Thai-American Political Internship Program 2014 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ให้กับเยาวชนไทย

โครงการ Thai-American Young Leadership Program 2014 เป็นโครงการที่เปิดรับสมัครเยาวชนไทย-อเมริกัน อายุ 18-30 ปี จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี ไปปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครในประเทศไทยเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ในช่วงเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2557 เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำ และสร้างความผูกพันกับประเทศไทย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะรับผิดชอบบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทาง นครลอสแอนเจลิส-กรุงเทพฯ-นครลอสแอนเจลิส การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ เบี้ยเลี้ยง การเดินทางภายในประเทศและที่พักระหว่างพำนักอยู่ในประเทศไทย ให้กับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 คน ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก หากสถานกงสุลใหญ่ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ยังสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอง (ประมาณ 5,000 - 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ คน)

โครงการ Thai-American Political Internship Program 2014 รับสมัครเยาวชน 18-30 ปี และจบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี รับการคัดเลือกไปฝึกงานในสำนักงานของนักการเมืองสหรัฐฯ เป็นเวลาประมาณ 8-10 สัปดาห์ (ระยะเวลาอาจปรับให้สอดคล้องกับความสะดวกของผู้สมัครได้) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการการเมืองในสหรัฐฯ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกงานให้บางส่วน

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดพร้อมใบสมัครและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 611 N Larchmont Blvd., 2nd Floor, Los Angeles, CA 90004 โทรศัพท์ 323-962-9574 ต่อ 209 โทรสาร 323-962-2128 อีเมล์: ploy.s@thaiconsulatela.org เว็บไซต์: http://thampoliticalintern.org

หมดเขตยื่นใบสมัคร วันที่ 14 มิถุนายน 2557

สงกรานต์วัดไทยรายได้กว่าแสน นางนพมาศปี 56 คว้าชัยอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 12-13 เมษายนที่ผ่านมา วัดไทยลอสแองเจลิส จัดงาน "เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์" มีผู้เข้าร่วมประกวดเทพีสงกรานต์วัดไทย 17 คน สร้างสีสันให้กับงานเป็นอย่างดี ปรากฎว่า พลอย ประทุมรัตน์ อดีตนางนพมาศวัดไทย เมื่อปีที่แล้ว คว้ารางวัลเทพีสงกรานต์วัดไทย ได้เงินทุนการศึกษา ตั๋วเครื่องบินไปกลับ แอล.เอ.-กรุงเทพฯ จากการบินไทย 1 ที่นั่ง สายสะพาย และถ้วยรางวัลอื่นๆ อีกมาก โดยมี แองจีล่า เจริญมิตร สุตาภัทร สวัสดิ์ผล สโรชา บุรินทร์ และปิยะธิดา มะปะโท เป็นรองอันดับ 1-4 ตามลำดับ

นิทรา ฟอร์แมน รับตำแหน่งนางงามผิวเนียน ปิยะธิดา มะปะโท เป็นขวัญใจช่างภาพ ธัญญ่า ตันติยานนท์ รับตำแหน่งขวัญใจสงกรานต์ และนางงามบุคลิกภาพ ภัทรกันย์ กิจวิชา ได้ตำแหน่งนางงามโออิชิ และเอมมี่ สายวิชิต ได้ตำแหน่งยิ้มสยาม

โดยฝ่ายบัญชีของวัดไทยแอล.เอ. ได้รวบรวมยอดรายรับจากทุกๆ แผนกของงานตลอดทั้ง 2 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 112,037.99 ดอลลาร์