ข่าวข้อความของแพทย์เกี่ยวกับวัคซีน

ดร.เอลอยซ่า กอนซาเลซ กรมสาธารณสุขแห่งลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้


ถาม: ฉันสามารถรับการฉีดวัคซีนไฟเซ่อร์เป็นเข็มแรกและวัคซีนโมเดอร์น่าเป็นเข็มที่สอง หรือฉีดในทางกลับกันได้หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้ คุณต้องรับการฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันทั้งสองเข็มประสิทธิภาพของวัคซีนจะได้รับผลกระทบหากคุณไม่ได้รับวัคซีนชนิดเดียวกันทั้งสองเข็ม

ถาม: วัคซีนจะเริ่มให้ภูมิคุ้มกันกับฉันเมื่อไหร่?

ตอบ: คุณจะถือว่าฉีดวัคซีนป้องกันครบแล้ว 2 สัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์น่าเข็มที่ 2 หรือ 2 สัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีน จอห์นสันแอนด์จอห์นสันซึ่งฉีดเพียงเข็มเดียว

ในช่วงเวลานั้นคุณควรจะยังต้องระมัดระวังเหมือนกับว่าคุณยังไม่ได้รับวัคซีนเลย

ถาม: ฉันได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแต่พลาดไม่ได้รับวัคซีนเข็มสอง ฉันจำเป็นต้งอรับวัคซีนเข็มแรกอีกครั้งหรือไม่?

ตอบ: คุณควรจะพยายามรับการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง 21 วันหลังจากฉีดเข็มแรกหากคุณได้รับวัคซีนไฟเซอร์ หรือ 28 วันหลังจากรับวัคซีนโมเดอร์น่า หากคุณไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มสองภายในช่วงเวลา ให้รีบไปฉีดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณจะไม่ได้รับวัคซีนป้องกันครบหากคุณไม่ได้ฉีดวัคซีนทั้งสองเข็ม

ถาม: ฉันจะไปหาคนในครอบครัว เช่น ญาติผู้ใหญ่หลังจากที่ฉันฉีดวัคซีนได้หรือไม่?

ตอบ: แล้วแต่กรณี บุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบสามารถพบกับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบในอาคารโดยไม่ต้องสวมหน้ากากหรืออยู่ห่างกันได้ ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบยังสามารถพบกับบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันซึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนหรือยังรับวัคซีนไม่ครบได้ตราบใดที่พวกเขาไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่พวกเขาไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยอย่างรุนแรงจากเชื้อไวรัสโควิด-19

ถาม: ใครสามารถได้รับการฉีดวัคซีน?

ตอบ: ขณะนี้ทุกคนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปซึ่งอาศัยอยู่หรือทำงานในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้สามารถได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากข้อแนะนำขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (เอฟดีเอ) บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์เท่านั้น


นัดหมายการฉีดวัคซีนของคุณได้ที่เวบไซด์ VaccinateLACounty.com