ข่าว
วงโยธวาทิตระดับชาติร่วมสร้างสีสัน งานกฐินพระราชทานวัดไทยแอล.เอ.

งานกฐินพระราชทานตามวัดไทยต่างๆ มักจะเริ่มกันตั้งแต่เดือนนี้เรื่อยไป วัดไทยลอสแองเจลิส วันไทยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีกิจกรรมนี้ทุกปี รวมถึงการจัดงานลอยกระทงไปด้วยในตัว สำหรับงานปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 และ อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ภายในงานประกอบด้วยพิธีกรรมทางศาสนาเช่น การทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน มีอาหารและสินค้าพื้นเมืองหลากหลายจำหน่าย มีการประกวดนางงามนพมาศ โชว์นาฏศิลป์ ดนตรีไทยจากลูกหลานคนไทยที่เกิดที่นี่

ในปีนี้มีนักร้องดัง 3 ท่านจากเมืองไทย เข้าร่วมแสดงด้วยบนเวทีภายในงาน ได้แก่ รวิวรรณ จินดา วิน วีรชัย และสุนทรี จวบสมัย ซึ่งนับว่าพิเศษมากกว่าปีอื่นๆ เพราะนอกจากจะมีนักร้องดังมาร่วมแจมถึง 3 ท่านแล้ว ยังมีวงโยธวาทิตระดับชาติมาร่วมโชว์ในงานนี้ด้วย นั่นคือ วงโยธวาทิตโรงเรียนราชวินิต มัธยม รับประกันด้วยรางวัลใหญ่ๆ มากมาย เช่น

ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2541

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ปี 2540

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปี 2539 และ ปี 2553

ชนะเลิศการแข่งขัน Singapore MUSE Festival ณ ประเทศสิงคโปร์ 2 ครั้ง

ชนะเลิศการแข่งขัน 21st Century Art Festival ณ ประเทศมาเลเซีย 2 ครั้ง

ชนะเลิศการแข่งขัน Beijing International Music Competition ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

การที่วงโยธวาทิต 90 ชีวิตจากไทยมาให้ความบันเทิงไกลถึงอเมริกานั้นไม่ง่าย จึงเป็นโอกาสดีที่หาดูได้ยาก โดยในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน เวลา บ่ายโมงครึ่ง ทางวงธวาทิตโรงเรียนราชวินิต มัธยม จะร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดไทยฯ ด้วย

สำหรับปีนี้มีผู้อาสาเป็นเรี่ยวแรงทำให้งานที่ยิ่งใหญ่นี้ประสบความสำเร็จหลายท่านได้แก่ บุญส่ง อนันตสุคนธ์ ประธานถวายผ้าพระกฐิน ประธานทอดผ้าป่า มานิดา วิศิษฐ์ศรี ประธานลอยกระทงและประกวดนางนพมาศ ยุพินพักตร์ "ไอด้า" เตโชภาส และขอขอบคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมใจตั้งใจทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จ

เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปร่วมงาน ทางคณะกรรมการได้มี รถรับส่งจาก รพ.ไกเซอร์ ถึงวัดไทยฯ ตลอดทั้งวัน รายได้สมทบทุนสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งแรกในอเมริกา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 818-780-4200

ทำความรู้จักกับ APHCV

เอเซียน แปซิฟิก เฮลท์แคร์เวนเจอร์ อิงค์ (APHCV)เป็นองค์กรที่ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1987 เป็นศูนย์เพื่อสนับสนุนและดูแลสุขภาพที่ไม่แสวงหาผลกำไรโดยมุ่งให้บริการสุขภาพแก่ ชาวเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิกที่มีรายได้ต่ำAPHCV และยังมีโปรแกรมเพื่อการศึกษาด้านสุขภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจใน ลอสแอนเจลิสร่วมสิบภาษาในเอเชียได้แก่ (บังคลาเทศ, กัมพูชา, กวางตุ้ง, จีนกลาง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เขมร , ตากาล็อก, เวียดนาม และไทย) รวมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสเปน

APHCV ได้เปิดศูนย์ให้การบริการด้านสุขภาพรวม 4 สาขาทั่วแอลเอและปัจจุบันได้ให้บริการผู้ป่วยมาแล้วกว่า 12,400คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำหรือครอบครัวที่อพยพมาที่อาศัยอยู่ที่แอลเอ กว่า 75% ของผู้ป่วยที่มาใช้บริการไม่มีประกันสุขภาพ 65%ของผู้ป่วยที่มีรายได้ต่ำกว่าระดับความยากจนของรัฐบาลกลาง (FPL)(เฉลี่ย$22,350 ของครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน) และอีก 20% มีรายได้ระหว่าง 101-200% FPL (เฉลี่ย $44,700 ของครอบครัวที่มีสมาชิกสี่คน) เช่นเดียวกัน

องค์กร Health and Human service providers ได้ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์การรักษา พยาบาลเบื้องต้นที่ไม่เพียงพอ และรองรับกับจำนวนตัวเลขของชาวเอเชียที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในลอสแองเจลิส APHCV ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางเพื่อเริ่มให้การบริการผ่านคลินิก นอกจากนี้ APHCV ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรอาเซียนและเกาะแปซิฟิกต่างๆเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องสุขภาพและการศึกษา เช่น การวางแผนครอบครัว, ตับอักเสบ, วัณโรค, สารพิษจากตะกั่ว, กัญชายาสูบ และ HIV หรือโรคเอดส์

ในเดือนมิถุนายนปี 1997 APHCV ศูนย์บริการสาธารณสุขได้จัดตั้งขึ้นที่ Los Feliz เริ่มให้บริการทางการแพทย์และการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำผู้ที่ไม่มีประกันสังคม และคนเอเชียที่สามารถสื่อสารได้เพียงภาษาเดียวในฮอลลีวูด Hollywood/ ซิสเวอร์เลค (Silver Lake) และเอคโคพาร์ค (Echo Park)ในเขตลอสแอนเจลลิส

ในปี 2001 APHCV ได้มีการซื้ออุปกรณ์ และซ่อมแซมอาคาร พร้อมได้เปิดตัวศูนย์ที่มีอุปกรณ์การใช้ประโยชน์อย่างพร้อมเพียงทั้ง 23 ห้องบนชั้นสองในเดือนเมษายนของปีเดียวกัน APHCV ได้เปิดคลินิกสุขภาพเพื่อการศึกษาในโรงเรียนมัธยม จอห์น มาร์แชล ในเดือนสิงหาคม 2009 APHCV เริ่มให้บริการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและชุมชมรอบๆโรงเรียนมัธยม เบลมอนต์

วันนี้ APHCV ให้บริการดูแลสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบทั้งเด็ก, วัยรุ่น, สุภาพบุรุษ, สุภาพสตรีและผู้สูงอายุทั้งการดูแลจัดการสุขภาพของคุณแม่ (ก่อนคลอดและนรีเวชวิทยา), การจัดการการวางแผนครอบครัว, สุขภาพจิต และโรคเรื้อรัง APHCV คลินิก มีการออกใบสั่งยามากกว่า400 ใบต่อวัน และยังจัดหาล่ามแปลภาษาในด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วยต่างชาตินอกเหนือจากการให้บริการทางการแพทย์แล้ว APHCV ยังให้บริการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ รวมถึงการช่วยเหลือด้านการสมัครการลงทะเบียนประกันสุขภาพ, ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาสุขภาพ, การเลี้ยงดู, บริการทางสังคมและทางกฎหมาย, ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ อีกทั้งยังมีกิจกรรมกลุ่มเพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้สูงอายุ, กิจกรรมหลังเลิกเรียนสำหรับเด็กและเยาวชน

25 ปี ที่ผ่านมา APHCV ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในชุมชนของเราและ APHCV ก็ได้มีการฉลองครบรอบปีที่ 25 ด้วยการเปิดตัวศูนย์สุขภาพใหม่อีก2แห่งขึ้นคือ APHCV-El Monte/Rosemead Health CenterในSan Gabriel และ the APHCV-Belmont Health Center, a school-based and community health center คือศูนย์สุขภาพในโรงเรียนที่ให้บริการทั้งนักเรียนและสมาชิกในชุมชนรอบๆ รวมทั้งการขยาย APHCV - Los Feliz, ซึ่งเป็นศูนย์สุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของ APHCV เลยทีเดียว... APHCVหวังว่าสมาชิกในชุมชน ผู้นำ และผู้ให้การสนับสนุนเรา จะมาร่วมเฉลิมฉลอง25ปีไปกับเรา...25 ปี ของความมุ่งมั่นต่อสุขภาพของคนในชุมชน

กงสุลฯ แจงกำหนดการณ์ กงสุลสัญจร รอบปี2557

หลังจากที่ สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส มีโปรเจค กงสุลสัญจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากสถานกงสุล อำนวยความสะดวกเรื่องการทำพาสปอร์ต ต่อเนื่องมาหลายปี และปัจจุบันได้ขยายครอบคลุมการให้บริการด้านบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดาบางส่วนได้รับความสะดวกเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการต่อบัตรประจำตัวประชาชน เป็นเรื่องที่คนไทยที่นี่ต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากราว 1 ปีก่อนหน้านี้ หากใครต้องการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องกลับไปยังประเทศไทย

ในปีงบประมาณ 2557 สถานกงสุลได้วางโปรแกรมสำหรับออกไปให้บริการประชาชนตามที่ต่างๆ โดยมุ่งไปที่วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะให้บริการที่วัดตามเมืองต่างๆ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของคนไทย โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องมีผู้ใช้บริการตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ซึ่งจะต้องแจ้งความประสงค์ของชุมชนนั้นๆ มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อจะได้จัดบริการกงสุลสัญจรไปให้บริการถึงที่

สำหรับปีนี้ สถานกงสุลฯ ได้แจ้งสถานที่ที่จะให้บริการดังนี้ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556 วัดอตัมมยตาราม

ATAMMAYATARAM BUDDHIST MONASERRY 19301 176 th Ave. NE. Woodinville, WA 98072 Tel. (425) 481- 6640 Fax. (425) 481 - 2142 http://www.atamma.org E-mail: ritthi@yahoo.com

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2556 วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก WAT BUDDHAPRADEEP OF SAN FRANCISCO 310 Poplar Ave. San Bruno, CA 94066 Tel (650) 615-9528 Fax. (650) 742-6657 www.watthaisf.org, www.watbuddhapradeep.org E –mail: buddhapradeep2002@yahoo.com

วันที่ 11 มกราคม 2557 วัดพุทธโสธรวิเทศ WAT BUDDHASOTHORN 143-145 Madison St NE Albuquerque, NM 87108-1238 Tel. 505-379-8198

ในการจัดกงสุลสัญจรดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการด้านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกขอให้ผู้ยื่นคำร้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ www.thaiconsulatela.org หรือ โทร (323)962-9574 ต่อ 213 หรือ FAX : (323) 962-2128 หรือ E-mail : info@ThaiConsulateLA.org

ข้อมูลที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ต้องการทราบเมื่อท่านแจ้งทำนัดหมาย คือ

1) เลข 13 หลัก (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน)

2) หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ติดต่อกลับ

3) ชื่อและนามสกุลภาษาไทยและอังกฤษ

4) วันและเวลาราชการที่ ท่านต้องการทำนัดหมาย

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดให้ทำการนัดหมายได้ 45 วันก่อนวันให้บริการ การนัดหมายจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ติดต่อกลับและแจ้งยืนยันการนัดหมายของท่านแล้ว ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านให้เดินทางมาถึงก่อนเวลาตามนัดหมาย 10 นาที หากไม่สามารถเดินทางมาตามนัดหมายได้ ขอให้แจ้งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดสรรเวลาให้กับท่านอื่นต่อไป

เอกสารที่ต้องนำมาเมื่อได้รับการนัดหมายแล้ว

- คำร้องขอหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์/แบบรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ 1 ชุด (download ได้ที่ www.thaiconsulatela.org)

- บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งมีหมายเลขประจำตัว 13 หลักของผู้ร้องฯ พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด (อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีบิดาและมารดาพร้อมเอกสาร)

- หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน และ สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ 1 ที่มีรูปถ่ายและรายละเอียดของผู้ร้องฯ และหน้าที่ 2 ที่มีการต่ออายุ 1 ชุด

- ค่าธรรมเนียม 35.00 ดอลล่าร์สหรัฐ ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles

- ซอง Express Mail จากไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) พร้อมด้วยแสตมป์ (ไม่รับ Meter Stamp) (โปรดสอบถามราคาแสตมป์จาก USPS) และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง

สำหรับการให้บริการอื่นๆ ทางไปรษณีย์ เช่น นิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนครอบครัว รับรองลายมือชื่อ หนังสือมอบอำนาจ จดทะเบียนคนเกิด (ออกสูติบัตร) จดทะเบียนคนตาย (ออกมรณบัตร) เป็นต้น ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ (323) 962-9574, (323) 962-9575, (323) 962-9576 ต่อ 225

อนึ่ง ในปีงบประมาณ 2557 (2014) สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เพิ่มบริการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนในทุกที่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดให้บริการกงสุลสัญจรด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะต่อบัตรประจำตัวประชาชนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและถ่ายสำเนาหนึ่งชุดมาแสดง สำหรับผู้ที่บัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย จะต้องนำหนังสือเดินทางและถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีภาพถ่ายของท่านหนึ่งชุดมาแสดงประกอบด้วย