ข่าว
'เดนมาร์ก' ไฟเขียวทดลองรักษาโควิด-19‘ แบบสูดดม’ในมนุษย์

12 ตุลาคม 2564 สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน แถลงการณ์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน (Rigshospitalet) หนึ่งในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดของเดนมาร์ก เมื่อวันจันทร์ (11 ต.ค.) เผยว่าการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แบบสูดดมรูปแบบใหม่ ได้รับการอนุมัติให้ทดลองทางคลินิกในมนุษย์แล้ว

การรักษาดังกล่าวพัฒนาโดยคณะนักวิจัยชาวเดนมาร์ก มีพื้นฐานมาจากแนวคิดของโธมัส บยานชอลต์ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกของโรงพยาบาลฯ

บยานชอลต์แถลงข่าวว่าการรักษาข้างต้นคือ “การสูดดมสารละลายกรดอ่อนที่เข้าไปช่วยระบบภูมิคุ้มกันต่อสู้กับการติดเชื้อในทางเดินหายใจอันมีต้นตอจากแบคทีเรียหรือไวรัส” โดยในขั้นต้นจะมุ่งรักษากลุ่มผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และหวังว่าจะสามารถ “พลิกโฉมการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจประเภทอื่นด้วย”

“มันน่าจะสามารถต่อสู้กับการติดเชื้อประเภทอื่นได้ด้วย เช่น ปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ และวัณโรค ซึ่งทั้งสามล้วนเป็นโรคที่คร่าชีวิตผู้คนนับล้านทั่วโลกทุกปี” บยานชอลต์กล่าว

สิทธิบัตรเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษานี้ถือครองโดยซอฟต์อ็อกซ์ โซลูชันส์ (SoftOx Solutions) บริษัทนอร์เวย์ ซึ่งร่วมมือในการวิจัยดังกล่าวหลังจากเคยรับหน้าที่เป็นผู้จัดสรรสารละลายทนต่อกรดสำหรับรักษาบาดแผลในการศึกษาก่อนหน้า

บยานชอลต์ระบุว่า “แนวคิดการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 แบบสูดดมนี้มาจากการวิจัยความสามารถต่อสู้กับการติดเชื้อในบาดแผลของสารละลายกรดก่อนหน้านี้ของเรา มันคือแนวคิดเดียวกันที่ผ่านการขัดเกลาและปรับเปลี่ยนเป็นการรักษาด้วยวิธีสูดดมสำหรับต่อสู้กับการติดเชื้อในทางเดินหายใจ”

ทั้งนี้ สถาบันเซรุ่มแห่งเดนมาร์ก (SSI) รายงานการตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่ม 564 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย ในช่วง 24 ชั่วโมง ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 364,464 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิต 2,671 ราย โดยปัจจุบันเดนมาร์กมีประชากรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หนึ่งโดส จำนวน 4,462,629 คน หรือร้อยละ 76.1 และสัดส่วนผู้รับวัคซีนครบโดสอยู่ที่ร้อยละ 74.8

'ในหลวง-พระราชินี'ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 17.48 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2564 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

เมื่อเสด็จฯถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ พระพุทธมหาราช ฉ ปริวัตน์ พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารอง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ พระพุทธมหาราช ฉ ปริวัตน์ พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา

เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต


30 สาวงาม MUT 2021 บุกป่าเขาใหญ่ เรียนรู้ธรรมชาติ สักการะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เสริมสิริมงคล

13 ตุลาคม 2564 กิจกรรมการเก็บตัวผู้เข้าประกวด 30 คนสุดท้ายเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 (Miss Universe Thailand 2021) ในวันที่ 3 นี้ เหล่าสาวงามได้กระโดดขึ้นหลังรถกะบะกันอย่างสนุกสนาน เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าสำรวจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อเรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์บนเขาใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ (World Heritage Site) และอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Park) ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 2,168 ตารางกิโลเมตร ทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสาย มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิตที่หายากและใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด รวมถึงนกมากกว่า 280 ชนิด นอกจากนั้น ยังได้สักการะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันจาก Steak burger by Farm Chokchai ได้อารมณ์แคมป์ปิ้งแบบคนสวยสายลุย ท่ามกลางธรรมชาติที่แท้จริง

ติดตามการประกวดได้ที่ TikTok: @missuniversethailand.of , Facebook: Missuniverse.in.th , Instagram: missuniverse.in.th ,Youtube : missuniversethailand


เปิดภาพดาวเทียม! พนังกั้นน้ำชีชำรุด ส่งผลพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วมกว่า 9 พันไร่

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เพจ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 13 ต.ค.64 โดยระบุ ดาวเทียมชี้ชัดพนังกั้นน้ำชีชำรุด ส่งผลพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วมแล้วกว่า 9 พันไร่

GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม 3 ดวง คือ Sentinel-1 Sentinel-2 และ Cosmo-Skymed 4 เปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมขัง จากกรณีพนังกั้นน้ำชีชำรุด ที่ ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งชำรุดมาแล้ว 6 วัน และอยู่ระหว่างการซ่อมแซม ส่งผลให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทุ่งนาข้าวของชาวบ้าน โดยหากเทียบข้อมูลตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. จากพื้นที่น้ำท่วม 3,435 ไร่ ล่าสุดวันนี้ 13 ต.ค. รวมทั้งสิ้นแล้ว 9,046 ไร่

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th


'เกาหลีใต้'เตรียมบริจาควัคซีนโควิด-19 ให้ ‘เวียดนาม-ไทย’

12 ต.ค.64 กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ เปิดเผยการบริจาควัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของแอสตราเซเนกา ให้เวียดนาม 1.1 ล้านโดส และไทย 470,000 โดส ซึ่งมีกำหนดจัดส่งถึงปลายทางวันพุธ (13 ต.ค.)

กระทรวงฯ ระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประเทศอื่นๆ เพื่อมีส่วนร่วมเอาชนะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก โดยการคัดเลือกประเทศเพื่อบริจาควัคซีนให้นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาคำขอวัคซีน ความปลอดภัยของชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ นโยบายต่างประเทศ และสถานการณ์โรคโควิด-19

อนึ่ง เกาหลีใต้มีประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสแรกแล้วร้อยละ 77.9 ของประชากรทั้งหมด และฉีดครบโดสแล้วร้อยละ 59.6


นักวิจัยอิสราเอลสุดล้ำ! พัฒนาวิธีรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วย‘เอไอ’

13 ตุลาคม 2564 สำนักข่าวซินหัวรายงาน มหาวิทยาลัยบาร์อีลัน (BIU) ทางตอนกลางของอิสราเอล เปิดเผยการพัฒนาวิธีการใหม่เพื่อรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ด้วยการผสมผสานหลักการทางชีววิทยาและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งมุ่งทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็งและหลีกเลี่ยงการทำอันตรายต่อเซลล์ที่ดีอื่นๆ

ผลการศึกษาในวารสารเนเจอร์ คอมมิวนิเคชันส์ (Nature Communications) ระบุว่าคณะนักวิจัยใช้กระบวนการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) เพื่อระบุตัวโมเลกุลขนาดเล็กที่สามารถทำลายโปรตีนแอกติน (actin) ในเซลล์มะเร็งได้อย่างปลอดภัย โดยโปรตีนตัวนี้เป็นส่วนสำคัญที่กระตุ้นการทำงานและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

คณะนักวิจัยให้ความสำคัญกับการตรวจพบและทำลายโปรตีนวิสคอตต์ อัลดริช ซินโดรม (WASp) ซึ่งควบคุมแอกตินในเซลล์มะเร็ง พวกเขาประสบความสำเร็จในการทดสอบกระบวนการข้างต้นในห้องทดลอง ร่วมกับศูนย์การแพทย์ชีบา (Sheba Medical Center) ทางตอนกลางของอิสราเอล โดยใช้เซลล์จากผู้ป่วยและหนูทดลอง

สำหรับวิธีการรักษาใหม่นี้ ผู้ป่วยสามารถรับโมเลกุลขนาดเล็กผ่านการฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือการรับประทาน โดยคณะนักวิจัยสรุปว่าวิธีการรักษาใหม่อาจแทนที่การทำเคมีบำบัด (chemotherapy) และการบำบัดทางชีววิทยาอื่น ซึ่งอาจทำลายเซลล์อื่นๆ ในร่างกาย หรือทำให้เซลล์มะเร็งต่อต้านการรักษาได้

'อีลอน มัสก์'ขึ้นแท่นบุคคลที่รวยสุดในโลก เขี่ย'เจฟฟ์ เบโซส'ร่วงอันดับ 2

12 ตุลาคม 2564 สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน อีลอน มัสก์ ซีอีโอของสเปซเอ็กซ์ ขึ้นแท่นบุคคลที่รวยที่สุดของโลก แทนที่นายเจฟฟ์ เบโซส ผู้ก่อตั้งแอมะซอน เว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์ ที่หล่นไปเป็นมหาเศรษฐีอันดับ 2

มัสก์มีทรัพย์สินส่วนตัวมากถึง 222,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7.4 ล้านล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 10,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (354,000 ล้านบาท) หลังนักลงทุนได้ประกาศขายหุ้นรองเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งทำให้บริษัทสเปซเอ็กซ์มีมูลค่ากว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3.3 ล้านล้านบาท)

ขณะที่เบโซสร่วงเป็นมหาเศรษฐีอันดับ 2 ด้วยทรัพย์สินมูลค่า 191,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (6.4 ล้านล้านบาท) โดยที่มัสก์ได้เข้าไปทวีตรูปเหรียญเงิน ซึ่งหมายถึงตำแหน่งอันดับ 2 ในบัญชีผู้ใช้ทวิตเตอร์ของเบโซสด้วย

ทั้งนี้ ทั้งมัสก์และเบโซสกำลังเปิดศึกแข่งขันการทำธุรกิจท่องเที่ยวอวกาศเชิงพาณิชย์ โดยทั้งสองบริษัทต่างประสบความสำเร็จในการพามหาเศรษฐีท่องเที่ยวในอวกาศ