ข่าว
กกต. ยังไม่รับรอง “ชายหมู” ติดค้าน 3 เรื่อง

วันที่ 6 มี.ค. 56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ใช้เวลานานกว่า 5 ชั่วโมง ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แถลงถึงมติการประชุมพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า ในที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 3 ต่อ 1 ยังไม่ประกาศการรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากขณะนี้พบเรื่องร้องคัดค้านที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสืบสวนสอบสวน 3 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการฝ่าฝืนมาตรา 57(5) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในขณะเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ยังได้มีมติเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง ว่า ไม่ควรประกาศผลการเลือกตั้ง จึงเห็นควรรอผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อวินิจฉัยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม นายภุชงค์ ยังกล่าวอีกว่า กรณีนี้หากไม่สามารถดำเนินการสืบสวนสอบสวนให้แล้วเสร็จทันภายใน 30 วันได้ ทาง กกต.กลาง ก็จะดำเนินการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน ภายในวันที่ 2 เม.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 3 เรื่องที่มีผู้ร้องเข้ามา โดยหนึ่งในนั้นเป็นประเด็นการโพสต์ข้อความโจมตีผู้สมัครรายอื่นว่าเผาบ้านเผาเมือง ส่วนอีกประเด็นไม่สามารถเปิดเผยได้

ซิโน-ไทยฯ เปิดซองชนะประมูลสร้างรัฐสภาใหม่ 12,906 ล้านบาท "เสี่ยหนู"ไร้รอยต่อ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่รัฐสภา นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการให้คำปรึกษาและประสานงานในการกำกับดูแลโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เปิดเผยผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ว่า บริษัทที่เสนอราคามาต่ำสุดและได้รับเลือก คือ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเข้ามา 12,906,982,000 บาท ทั้งนี้ราคาที่บริษัทซิโน-ไทยฯ เสนอมาดังกล่าวยังคงสูงกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ที่ 12,287,465,000 บาท ดังนั้นในขั้นตอนต่อไปทางคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจะดำเนินการเจรจาต่อรองราคาให้ลดลงมาเท่ากับราคากลางที่ตั้งไว้ แต่หากทางบริษัทซิโน-ไทยฯ ไม่สามารถลดราคาลงมาได้ ต้องมีการปรับเพิ่มงบประมาณที่จะขอจัดสรรในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว

นายนิคม กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้มีการออกมาท้วงติงในคุณสมบัติของบริษัทซิโน-ไทยฯ ที่เข้าข่ายขัดเงื่อนไขทีโออาร์ เนื่องจากมีกรรมการบริษัท ชื่อ พ.ท.ทวีสิน รักกตัญญู ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะที่ปรึกษาในการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง อีกทั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำหนดร่างทีโออาร์และเอกสารประกวดราคา ซึ่งตามเงื่อนไขเรื่องคุณสมบัติของผู้เสนอราคาต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างรัฐสภามาก่อนนั้น ตนทราบว่าพ.ท.ทวีสินได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีปัญหา อีกทั้งกรรมการได้มีการพิจารณาคุณสมบัติมาถึง 2 รอบ จึงคิดว่าไม่น่ามีปัญหา


เผยผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.อย่างเป็นทางการ

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ปี 2556 จาก 6,548 หน่วย คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ มีดังนี้

อันดับ 1 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 16 คะแนน 1,256,349 คะแนน คิดเป็น 47.75 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 2 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 9 คะแนน 1,077,899 คะแนน คิดเป็น 40.97 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 3 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 11 ได้ 166,582 คะแนน

อันดับ 4 นายสุหฤท สยามวาลา ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 17 คะแนน 78,825 คะแนน คิดเป็น 3.00 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 5 นายโฆสิต สุวินิจจิต ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 10 คะแนน 28,640 คะแนน คิดเป็น 1.09 เปอร์เซ็นต์

อันดับ 6 นายสุขุม วงประสิทธิ์ พรรคยางพาราไทย หมายเลข 19 คะแนน 2,730 คะแนน คิดเป็น 0.10 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 7 นายจำรัส อินทุมาร พรรคไทยพอเพียง หมายเลข 15 คะแนน 2,594 คะแนน คิดเป็น 0.10 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 8 นายสุเมธ ตัน ธนาศิริกุล ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 8 คะแนน 2,537 คะแนน คิดเป็น 0.10 เปอร์เซ็นต์

อันดับ 9 นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 6 คะแนน 2,089 คะแนน คิดเป็น 0.08 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 10 นายณัฏฐ์ดนัย ภูเบศอรรถวิชญ์ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 7 คะแนน 1,341 คะแนน คิดเป็น 0.05 เปอร์เซ็นต์

อันดับ 11 นายวิละ อุดม ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 1 คะแนน 1,314 คะแนน คิดเป็น 0.05 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 12 ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 3 คะแนน 1,301 คะแนน คิดเป็น 0.05 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 13 นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 14 คะแนน 1,250 คะแนน คิดเป็น 0.05 เปอร์เซ็นต์

อันดับ 14 ศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 12 คะแนน 1,194 คะแนน คิดเป็น 0.05 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 15 นายโสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 4 คะแนน 1,128 คะแนน คิดเป็น 0.04 เปอร์เซ็นต์

อันดับ 16 นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ ผู้สมัครอิสระหมายเลข 21 คะแนน 922 คะแนน คิดเป็น 0.04 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 17 นายสมิตร สมิทธินันท์ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 5 คะแนน 697คะแนน คิดเป็น 0.03 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 18 นายวศิน ภิรมย์ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 13 คะแนน 650 คะแนน คิดเป็น 0.02 เปอร์เซ็นต์

อันดับ 19 นายวรัญชัย โชคชนะ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 2 คะแนน 638 คะแนน คิดเป็น 0.02 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 20 นางนันท์นภัส โกไศยกานนท์ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 18 คะแนน 634 คะแนน คิดเป็น 0.02 เปอร์เซ็นต์

อันดับ 21 นายศุภชัย เขษมวงศ์ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 22 คะแนน 464 คะแนน คิดเป็น 0.02 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 22 พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ โกษะโยธิน ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 25 คะแนน 461 คะแนน คิดเป็น 0.02 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 23 นายกฤษณ์ สุริยผล ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 20 คะแนน 273 คะแนน คิดเป็น 0.01 เปอร์เซ็นต์

อันดับ 24 นายวิทยา จังกอบพัฒนา ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 24 คะแนน 266 คะแนน คิดเป็น 0.01 เปอร์เซ็นต์ และอันดับ 25 น.ส.รวิวรรณ สุทธิวีรสรรค์ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 23 คะแนน 112 คะแนน คิดเป็น 0.00 เปอร์เซ็นต์

'นัจมุดดีน'เผย'แม้ว'คุยให้มาเลย์ลงมาเล่นเอง

นัจมุดดีน อูมา : 'ทักษิณ'คุยให้มาเลเซียลงมาเล่นเอง : สัมภาษณ์พิเศษ โดยทีมข่าวความมั่นคง

การลงนามสันติภาพระหว่างสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กับกลุ่มขบวนการบีอาร์เอ็น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าเป็นการเจรจาที่ "ถูกคน" และจะทำให้ไฟใต้ดับสนิทได้จริงหรือไม่

อีกประเด็นที่ถูกจับตามองไม่แพ้กัน คือ เบื้องหลังการเจรจาครั้งนี้มีการระบุว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ "กลุ่มวาดะห์" ที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ตั้งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี จำนวน 9 คน เป็นคนติดต่อประสานงานกับกลุ่มบีอาร์เอ็น และ "เดินเกม" ในการเจรจาทั้งหมด

นายนัจมุดดีน อูมา แกนนำกลุ่มวาดะห์ ให้สัมภาษณ์พิเศษ ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังการเจรจา และแนวโน้มการเจรจาที่เขาเชื่อมั่นว่า "สันติภาพ" จะบังเกิดขึ้นในปี 2558

@การลงนามครั้งนี้มีที่ไปที่มาอย่างไร

การลงนามครั้งนี้เกิดจากนโยบายรัฐบาลที่มีแผนจัดการปัญหาในพื้นที่ 3 ปี รวมถึงการทำงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่ทำงานด้านมวลชนจนทำให้ทุกฝ่ายเกิดการยอมรับ โดยประชาชนในพื้นที่ ส่วนกำลังทหารมีการปรับเปลี่ยนมีทิศทางการทำงานดีกว่าเดิม ซึ่งจะเห็นว่ามีหลายส่วนที่ช่วยกัน

@ใครเป็นคนริเริ่มประสานพูดคุยกับรัฐบาลมาเลเซีย

พ.ต.ท.ทักษิณ มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมาก เพราะที่ผ่านมามีการพูดคุยกันแค่ระดับเจ้าหน้าที่เท่านั้น ไม่เคยมีการพูดคุยกันในระดับรัฐบาล แต่เมื่อมีการพูดคุยกันในระดับรัฐบาลจึงทำให้เกิดสัญญาณที่ดี และการพูดคุยกันในครั้งนี้คือของจริงทั้งหมดคนที่ไปพูดคุยกับรัฐบาลมาเลเซียให้ลงมาเล่นเอง คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ถ้าไม่ใช่ พ.ต.ท.ทักษิณ ก็คงเกิดขึ้นยาก