ข่าว
‘บิ๊กตู่’ ลั่นไม่ทิ้งประชาชน ยันจริงจังแก้ภัยแล้ง ขออย่าเชื่อคนว่ารัฐบาลไม่ทำอะไร

วันที่ 17 มกราคม 2563 - 18:29 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ออกรายการ Government Weekly ช่วง PM Talk ทางเพจไทยคู่ฟ้า โดยนายกฯ ได้พูดคุยกับตัวแทนเกษตรกรจาก จ.ชัยนาท จ.สุพรรณบุรี และเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อรับฟังปัญหาการประกอบอาชีพและการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่เกิดปัญหาภัยแล้ง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตนมีความยินดีที่ทุกคนมาพร้อมกัน ทำเนียบรัฐบาลเป็นของทุกคน เป็นของคนไทย ไม่ใช่ของตน อีกทั้งเป็นศูนย์กลางบริหารราชการแผ่นดินและเป็นที่ทำงานของนายกฯ อย่างไรก็ตามปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งติดพันกับประเทศไทยมาโดยตลอด เนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลง คนเยอะขึ้น และฝนตกบ้างไม่ตกบ้าง แต่ยืนยันรัฐบาลจริงจังกับแก้ปัญหา ซึ่งจะทำคนเดียวไม่ได้ทุกคนต้องช่วยกัน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นทุกปี ตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาปี 57-62 ภาพรวมจากข้อเท็จจริงภัยแล้งถือว่าลดลง ในปี 61 ไม่มีประกาศพื้นที่ภัยแล้ง แต่ในปี 63 สถานการณ์หนัก เนื่องจากน้ำต้นทุนน้อยลง ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ รวมทั้งมีความเสี่ยงเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค น้ำทำการเกษตร น้ำในภาคอุตสาหกรรม และน้ำเค็มรุก ซึ่งอย่างน้อยต้องมีน้ำอุปโภคบริโภคใช้ และดูแลในช่วงที่เกษตรกรไม่มีรายได้

“ยืนยันไม่ใช่รัฐบาลห้ามปลูกพืชโน่นนี่ เพราะมีคนบิดเบือนว่านายกฯ ห้ามทำนา ผมจะห้ามได้อย่างไร แต่เป็นเพราะลม ฟ้า อากาศ และเข้าใจดีว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ จึงไม่ต้องการให้กระดูกสันหลังโค้งงอเพราะเสียหายอีก ขณะเดียวกันทุกคนต้องปรับตัว ไม่เช่นนั้นรัฐบาลก็ไม่สามารถทำอะไรให้ทุกคนพอใจได้หมด ที่ผ่านมาการสร้างแก้มลิงก็กระทบพื้นที่ราษฎร จึงต้องระบายออกไปหมดนั่นคือปัญหา โดยการแก้ไขต้องทำแบบยั่งยืนและมีแผนเป็นระยะ แต่เชื่อว่ามันต้องทำได้”

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ขณะนี้เรามีศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ ซึ่งมี 3 ระดับ คือระดับ 1 สถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง มากกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ ระดับ 2 ภาวะรุนแรง (หรือคาดว่าจะรุนแรง) ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าร้อยละ 30 และระดับ 3 ภาวะวิกฤติ (หรือคาดว่าจะเกิดวิกฤติ) ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งจะมีขั้นตอนการดำเนินการติดตาม วิเคราะห์ ควบคุม สั่งการ และอำนวยการแก้ไขปัญหาจนกว่าวิกฤติจะผ่านพ้นไป

“เราต้องเร่งดำเนินการแก้ไข โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ควบคุมการระบายน้ำและจัดสรรน้ำให้เพียงพอ โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน และขอให้ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต้องหามาตรการชดเชยและเยียวยา” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงหนึ่งตัวแทนเกษตรกรจาก จ.ชัยนาท บอกกับนายกฯ ว่า ในช่วงที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้ไม่มีรายได้ก็ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์แทน อีกทั้งต้องการให้ภาครัฐจ้างแรงงานเกษตรกรลอกคูคลองช่วยให้มีรายได้ช่วง 3-4 เดือนนี้ นอกจากนั้นยังนำเสนอรูปแบบแก้ปัญหาข้าวล้นตลาด ซึ่งได้ลงมือปฏิบัติที่ จ.ชัยนาท คือข้าวที่ปลูกใน จ.ชัยนาท บริโภคด้วยคนชัยนาท ซึ่งนายกฯ กล่าวชื่นชมว่า ดี ผลิตตามความต้องการของคนในพื้นที่ ไม่ล้นออกมาข้างนอก ตรงนี้เป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของรัฐบาล

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ถามเกษตรกรด้วยว่า “รัฐบาลไหนให้เครื่องจักรไปทำเกษตรแปลงใหญ่ ผมนี่แหละเป็นคนสั่งให้เครื่องจักร และให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้เพิ่มเติมอีก อดทนกับผมหน่อย ผมพยายามทำ ทำเพื่ออนาคต นี่คือแผนที่ยั่งยืน”

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า น้ำทั้งหมดมาจากฝน จึงอยู่ที่การกักเก็บจะทำได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งที่ผ่านมาทำไม่ได้เพราะติดประชาชน ทั้งที่มีการศึกษาได้เตรียมความพร้อมทั้งหมดแล้ว ทุกอย่างไม่มีอะไรได้หรือเสียไปทั้งหมดอยู่ที่ความคุ้มค่า จึงอยู่ที่ประชาชนและเอ็นจีโอ ขณะที่ทุกฝ่ายก็ต้องร่วมมือกันจะรักษาป่าได้มากแค่ไหนหรือจะปลูกเพิ่มอย่างไร

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า วันนี้ตนเห็นหน้าเกษตรกรก็เห็นใจ แต่ก็ยังมีรอยยิ้ม ยืนยันรัฐบาลไม่ทิ้งประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร และกำลังพิจารณาว่าทำอย่างไรให้มีสินทรัพย์ เช่น วัวหรือควาย ที่ขายเมื่อไหร่ก็มีเงิน อย่างไรก็ตามขอให้เห็นใจพี่น้องเกษตรกรของไทย เราต้องมีกระดูกสันหลังที่แข็งแรงและไม่ยากจนในวันหน้า รัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งประชาชนโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม อย่าไปหลงเชื่อคนที่บอกว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้ทำอะไรเลย เราทำงานมาอย่างมหาศาล ถึงแม้เราจะยังแก้ปัญหาน้ำไม่ได้แต่ก็สามารถจับต้องได้บางพื้นที่ก็เกิดแล้ว แต่บางพื้นที่ยอมรับว่ายังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากแผนงานต้องทยอยทำ

“น้ำเป็นเรื่องใหญ่น้ำเปรียบเสมือนเส้นโลหิตที่หล่อเลี้ยงให้กับร่างกาย ดังนั้นหากเส้นเลือดไปไม่ถึงน้ำก็ไปไม่ถึงเช่นเดียวกัน ต้องสงสารและเห็นใจเกษตรกร เพราะนี่คือประเทศไทย ที่เราต้องมีกระดูกสันหลังที่มั่นคงและแข็งแรง ไม่ยากจนอีกต่อไป อนาคตเราต้องมีอาชีพเกษตรกรรมที่มั่นคง” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว ก่อนกำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่

สีจิ้นผิงเยือนเมียนมา ทุ่มทุนหนุนซูจี – ชาวพม่าต้านเขื่อนนัดชุมนุม

วันที่ 17 มกราคม 2563 - 20:45 น. สีจิ้นผิงเยือนเมียนมา – วันที่ 17 ม.ค. เอเอฟพี รายงานว่า นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เดินทางถึงกรุงเนปิดอว์ ตามหมายเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการ หลังประกาศเริ่มยุคใหม่ในการสานสัมพันธ์เมียนมา พร้อม สนับสนุนรัฐบาลของนางออง ซาน ซู จี ปกป้องสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย ผลประโยชน์ และศักดิ์ศรีของชาติ รวมถึงผลักดันข้อตกลงโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ

นายสีมีกำหนดลงนามในข้อตกลงโครงสร้างพื้นฐาน บนเส้นทาง หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ของจีน พร้อมแผนการค้าระดับโลกที่จีนให้คำมั่นจะเปลี่ยนโฉมหน้าของพม่า พร้อมพบปะหากับนางซูจี จากนั้นพบหารือ พลเอกอาวุโส มิน ออง หล่าย ผบ.ทบ.เมียนมา วันที่ 18 ม.ค.

นายออง ฮตู รมช.พาณิชย์เมียนมากล่าวว่า นายสีจะลงนามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ฉบับ สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้าผิว พื้นที่ 1,700 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีโครงการท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญ ตั้งอยู่บนเกาะรามรี นอกชายฝั่งในรัฐยะไข่

ก่อนที่ประธานาธิบดีจะเยือนพม่า นางซูจีเดินทางไปรัฐคะฉิ่น พรมแดนติดกับจีน ที่ตั้งโครงการเขื่อนไฟฟ้าขนาด 6,000 เมกะวัตต์ มูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่รัฐบาลจีนสนับสนุน แต่ถูกระงับลงในปี 2554 หลังเผชิญเสียงวิจารณ์ทั่วประเทศ และนักเคลื่อนไหวจะออกมาชุมนุมประท้วงที่นครย่างกุ้งวันที่ 18 ม.ค. เพื่อต่อต้านการฟื้นโครงเขื่อนไฟฟ้า

การเยือนของประธานาธิบดีสีแสดงถึงความสำคัญของความสัมพันธ์กับเมียนมา ซึ่งตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์และอยู่ในตำแหน่งแนวหน้าในการแข่งขันด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างเช่น อินเดียและญี่ปุ่น

เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์รายงานว่า ในปี 2563 ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและสามชาติอาเซียนครบ 70 ปี ได้แก่ เมียนมา เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งนายซู หลี่ผิง ผู้เชี่ยวชาญสถาบันสังคมวิทยาของจีนตั้งข้อสังเกตว่านายสีเลือกที่จะเยือนเมียนมาเป็นการเยือนต่างประเทศทริปแรกของปี 2563 มากกว่าอีก 2 ประเทศ เนื่องจากเวียดนามและอินโดนีเซียไม่เห็นด้วยกับจีนในประเด็นทะเลจีนใต้

ปี 2563 เป็นปีที่สำคัญสำหรับเมียนมา ซึ่งจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพ.ย. ดังนั้นการเยือนของนายสีจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนางซู จี

ด้วยแรงกดดันจากต่างชาติและในประเทศ เมียนมาตัดงบประมาณสำหรับท่าเรือน้ำลึกราว 2 แสนล้านบาท เหลือราว 3.9 หมื่นล้านบาท ในปี 2561 เพื่อลดโอกาสติดกับดักหนี้จีน

ทั้งนี้ จีนเป็นคู่ค้าและลงทุนอันดับหนึ่งของเมียนมา ตลอดจนเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุด เมียนมาเป็นหนี้จีนราว 1.2 แสนล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของหนี้ต่างประเทศทั้งหมดของเมียนมา


ผู้นำสูงสุดอิหร่านลั่นให้แยกแยะ บินตกขมขื่นกับศึกล้างแค้น – สหรัฐเพิ่งบอก11ทหารเจ็บ

เอเอฟพี รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ม.ค. อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี วัย 80 ปี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน นำละหมาด ที่มัสยิดโมซัลลา กรุงเตหะรานของอิหร่าน เป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี พร้อมเอ่ยถึงโศกนาฏกรรมที่อิหร่านพลาดยิงขีปนาวุธสอยเครื่องบินยูเครนตก ใกล้สนามบินกรุงเตหะราน เมื่อวันที่ 8 ม.ค. คร่าชีวิตเหยื่อ 176 ราย ที่ทำให้ชาวอิหร่านลุกฮือประท้วงรัฐบาล ว่า อุบัติเหตุดังกล่าวเป็นโศกนาฏกรรมที่ขมขื่น แต่ไม่ควรให้ใครนำเหตุการณ์นี้มาบดบังการสละชีพของนายพลกาซิม สุไลมานี ผู้นำกองกำลังคุดส์ที่ถูกสหรัฐอเมริกาลอบสังหาร

“เหตุเครื่องบินตกเป็นอุบัติเหตุที่ข่มขืนและเผาหัวใจของเรา แต่บางคนพยายามจะใช้เรื่องนี้มาทำให้เราลืมผู้สละชีพที่ยิ่งใหญ่ของพลตรีอาซิม สุไลมานี ศัตรูของเราดีใจที่เกิดเหตุนี้ ขณะที่เราเสียใจ เพราะพวกนั้นคิดว่าได้เรื่องที่จะโจมตีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติและกองกำลังทหารแล้ว” อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี กล่าว ระหว่างร่วมพิธีนำละหมาดเป็นครั้งแรก นับจากเดือนก.พ.2555 ที่มีวาระครบรอบ 33 ปี เหตุการณ์ปฏิวัติอิสลาม

การร่วมนำละหมาดวันศุกร์ของอยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับจากเดือนก.พ.2555 ที่คาเมเนอีนำละหมาดเนื่องในครบรอบ 33 ปี เหตุการณ์ปฏิวัติอิสลาม คาดว่าเพื่อลดกระแสความไม่พอใจของประชาชนจากเหตุการณ์ดังกล่าว

นายเมห์ดี คาลาจี แห่งสถาบันนโยบายตะวันออกใกล้ กรุงวอชิงตัน วิเคราะห์ว่า การเป็นผู้นำละหมาดวันศุกร์ถือเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์ที่สงวนสำหรับมีผู้อำนาจสูงสุดของอิหร่านที่ปรารถนาส่งสาระสำคัญ

อิหร่านแถลงยอมรับเมื่อวันที่ 11 ม.ค. ว่าการยิงเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุที่ไม่เจตนา ระหว่างอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐสองแห่งในอิรัก เพื่อตอบโต้สหรัฐที่สังหารนายพลกาซิม สุไลมานี ผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษอิหร่านในต่างแดน หรือ กองกำด้านรัฐมนตรี 5 ประเทศ ที่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินถูกยิงตก ได้แก่ อัฟกานิสถาน อังกฤษ แคนาดา สวีเดน และยูเครน ประชุมร่วมกันที่กรุงลอนดอน เรียกร้องให้อิหร่านต้องจ่ายเงินชดเชยครอบครัวผู้เสียชีวิต และความร่วมมือเต็มรูปแบบจากอิหร่านในการสอบสวนระหว่างประเทศที่โปร่งใส เนื่องจากประชาคมระหว่างประเทศกำลังรออิหร่านจนกว่าจะให้คำตอบลังคุดส์


ฝุ่น PM 2.5 ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์และการก่ออาชญากรรม

วันที่ 18 มกราคม 2563 - 00:34 น.ในอนาคตเจ้าหน้าที่ตำรวจและองค์กรป้องกันอาชญากรรมต่าง ๆ อาจต้องคอยจับตามองปัญหามลพิษทางอากาศ โดยหากเมืองใดมีระดับฝุ่นควันพิษรุนแรงมากที่สุด ที่นั่นอาจเป็นพื้นที่ที่มีการก่ออาชญากรรมเพิ่มขึ้น

สิ่งนี้อาจฟังดูเหมือนเรื่องราวจากภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ แต่เมื่อลองพิจารณาจากงานวิจัยหลายชิ้น ที่ชี้ว่ามลพิษทางอากาศเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่ผิดพลาด อาการทางจิตเวช ผลการเรียนอันย่ำแย่ และอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้นอาจไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยแม้แต่น้อย

ปัจจุบันพลเมืองโลกกว่าครึ่งหนึ่งใช้ชีวิตท่ามกลางเมืองใหญ่ ซึ่งจะต้องเผชิญกับฝุ่นควันจากการเดินทาง องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ชี้ว่าผู้คน 9 ใน 10 กำลังหายใจนำอากาศ อันเป็นพิษเข้าสู่ร่างกายเป็นประจำ และทุก ๆ ปี ประชากรโลกกว่า 7 ล้านคน เสียชีวิตด้วยเหตุนี้

นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม “ทัชมาฮาล” ในอินเดีย ท่ามกลางฝุ่นควัน เมื่อเดือน พ.ย. 2019

ฝุ่นบั่นทอนสติปัญญา

เซฟี รอท นักวิจัยจากวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (LSE) ตระหนักถึงภัยร้ายที่ฝุ่นควันส่งผลต่อร่างกายมนุษย์เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในปี 2011 เขาเริ่มสงสัยว่าหรือแท้ที่จริงแล้วมลพิษทางอากาศอาจเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเรามากกว่าที่คิด

เพื่อพิสูจน์สมมติฐานประการแรกของตัวเองว่าฝุ่นบั่นทอนสติปัญญาของมนุษย์หรือไม่ รอททำการ ทดลองโดยให้นักเรียนที่เรียนระดับเดียวกัน ทำข้อสอบชุดเดียวกันในสถานที่เดิมเป็นเวลาหลายวัน พร้อมทั้งตรวจวัดระดับของฝุ่นควันในแต่ละครั้ง

สุดท้ายเขาพบว่าผลสอบของนักเรียนนั้นแตกต่างกันอย่างมาก โดยในวันที่มีฝุ่นหนาแน่นมากที่สุด เด็กนักเรียนจะทำคะแนนได้น้อยที่สุด และในทางตรงกันข้าม ในวันที่อากาศปลอดโปร่ง นักเรียนก็สามารถทำข้อสอบได้ดีขึ้น

รอทยังติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาว 8 – 10 ปี ให้หลังอีกด้วย โดยเขาพบว่าเด็กที่ทำคะแนน ได้น้อยในวันที่มีมลพิษทางอากาศสูงนั้น มีแนวโน้มจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีอันดับต่ำ และได้รับเงินเดือนน้อย เพราะผลสอบเมื่อวันฝุ่นฟุ้งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาในอนาคต

“เพราะฉะนั้นแล้ว ต่อให้มันเป็นผลกระทบระยะสั้นจากมลพิษทางอากาศ แต่ถ้าเกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญ ของชีวิต มันก็สามารถส่งผลต่อเนื่องไปถึงอนาคตในระยะยาวด้วยเช่นกัน” รอทกล่าว

ไม่เพียงเฉพาะงานวิจัยของรอทเท่านั้นที่ให้ผลดังกล่าว แต่ในปี 2016 ก็มีงานวิจัยชิ้นอื่นที่ชี้เช่นกันว่า มลพิษทางอากาศมีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของคน

อย่างไรก็ดี สำหรับรอทเอง ล่าสุดในปี 2018 เขาและทีมงานได้วิเคราะห์สถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใน เขตเลือกตั้งในกรุงลอนดอนกว่า 600 เขต ในช่วงเวลา 2 ปี และพบว่าเหตุร้ายเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่า ในวันที่อากาศเป็นพิษ ไม่ว่าจะเป็นในชุมชนแออัดหรือเขตที่เจริญแล้วก็ตาม

มวลฝุ่นพิษสามารถเคลื่อนตัวไปตามกระแสลมไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงลอนดอน ไม่เกี่ยงว่าสถานะทางสังคมของคนในพื้นที่จะเป็นอย่างไร

“พวกเราติดตามเจ้าก้อนมลพิษนี้เป็นรายวัน เพื่อดูว่าเหตุอาชญากรรมเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง” นักวิจัยอธิบาย “เราพบว่าทุกแห่งหนที่มวลฝุ่นควันไปเยี่ยมเยียน อัตราการก่ออาชญากรรมก็สูงขึ้นตามไปด้วย”

นอกจากนี้ แม้ว่าระดับฝุ่นควันจะ

ยังอยู่ในเกณฑ์ “ดี” ตามมาตรฐานของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ (United States Environmental Protection Agency) แต่มันก็ยังเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับอัตราการเกิดอาชญากรรมที่สูงขึ้น

เกเรเพราะมลพิษ

งานวิจัยอีกหนึ่งชิ้นเมื่อปี 2018 เผยข้อมูลที่น่ากังวลมากยิ่งขึ้น แจ็คสัน ลู จากสถาบันเทคโนโลยี แมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานาน กว่า 9 ปี ครอบคลุมพื้นที่เมือง 9,000 แห่ง ในสหรัฐฯ

ผลวิจัยพบว่ามลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมร้ายแรง 6 ประเภท ได้แก่ ฆาตกรรม ข่มขืน โจรกรรม ลักขโมยยานพาหนะ และทำร้ายร่างกาย โดยเมืองที่มีระดับฝุ่นควันสูงมากที่สุด ต่างก็มีอัตราการเกิดเหตุอาชญากรรมสูงที่สุดด้วยเช่นกัน

ศิลปะบนกำแพงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เรียกร้องอากาศบริสุทธิ์ “Clean Air Now” ของประเทศโรม เมื่อปี 2017

ยิ่งไปกว่านั้น พฤติกรรมเกกมะเหรกเกเรต่าง ๆ เช่น การคดโกง การโดดเรียน ลักขโมย ทำลายข้าวของ หรือใช้ยาเสพติด ยังเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปริมาณฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ที่หนาแน่นด้วย โดยงานวิจัยของเดียนา โยนัน จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย (University of Southern California) ได้ศึกษาผลกระทบดังกล่าวจากวัยรุ่น 682 คน ที่ต้องสูดมลพิษยาวนานกว่า 12 ปี

เดียนากล่าวเพิ่มเติมว่า ผลวิจัยของเธอชี้ให้เห็นสิ่งที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่ง เพราะพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกในช่วงวัยรุ่นนั้นมักจะเป็นตัวกำหนดอนาคตในวัยผู้ใหญ่อีกทอดหนึ่ง วัยรุ่นที่เกเรนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการเรียน ซึ่งอาจทำให้เผชิญภาวะว่างงาน หรือหันไปพึ่งพิงยาเสพติดในอนาคต ดังนั้นการช่วยเหลือและป้องกันตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงสำคัญอย่างมาก

ฝุ่นทำร้ายจิตใจ

นอกจากผลกระทบเบื้องต้นแล้ว กายภาพสมองของมนุษย์เองก็ยังหลีกหนีไม่พ้นเงื้อมมือของมลพิษ ทางอากาศเช่นกัน เนื่องจากเมื่อเราหายใจนำฝุ่นควันเข้าร่างกาย ปริมาณออกซิเจน หรือ “อากาศคุณภาพเยี่ยม” ที่จะเดินทางไปเลี้ยงสมองก็น้อยลงตามไปด้วยนั่นเอง รวมทั้งทำให้ปวดศีรษะ จมูกและคอก็สามารถเกิดการระคายเคืองเช่นกัน

“มลพิษทางอากาศทำลายสมองส่วนหน้า (prefrontal cortex)” โยนันกล่าว สมองส่วนนี้ทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการใช้เหตุผล การวางแผน ความจำ และการยับยั้งชั่งใจ แต่ฝุ่นไปกระตุ้นให้สมองอักเสบ และสร้างความเสียหายให้เซลล์ประสาท

โรคทางจิตเวชก็เป็นอีกหนึ่งผลกระทบจากมลพิษเช่นกัน โดยงานวิจัยของคิงส์ คอลเลจ ลอนดอน (King’s College London) เมื่อเดือนมีนาคม 2019 พบว่า วัยรุ่นที่เผชิญวิกฤตฝุ่นเสี่ยงจะมีอาการทางจิต เช่น ได้ยินเสียงแว่ว หรือหวาดระแวง เป็นต้น ซึ่งก็สอดคล้องกับผลการศึกษาอีกหลายชิ้นที่ชี้ว่า มลพิษทางอากาศเกี่ยวโยงกับสุขภาพจิตของมนุษย์ด้วย

กำจัดฝุ่น ยังเป็นไปได้

แม้ว่าอีกหลายประเทศยังต้องรอรัฐบาลออกมาตรการลดปัญหามลพิษทางอากาศที่รัดกุมกว่านี้ แต่ก็มีหลายประเทศที่กำลังจัดการฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รัฐแคลิฟอร์เนียร์ สหรัฐอเมริกา ที่มีระดับมลพิษและอัตราการเกิดอาชญากรรมลดลงหลังจากรัฐบาลนำมาตรการที่เข้มงวดมาบังคับใช้

ขณะเดียวกัน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ก็มีมาตรการ “เขตปลอดมลพิษขั้นสูงสุด” โดยรถยนต์ทุกประเภทที่เข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าว ต้องเสียเงิน 12.5 ปอนด์ หรือราว 500 บาทต่อวัน นอกเหนือไปจากค่าเข้า “เขตแออัด” ที่ต้องจ่าย 11.5 ปอนด์ต่อวัน ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 – 18.00 น.

นอกจากนี้ในกรุงลอนดอนยังมี “รถเมล์สีเขียว” ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าวิ่งให้บริการแล้วกว่า 200 คัน และจะทยอยนำมาแทนที่รถที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงให้หมดภายในปีนี้ด้วย

“เขตปลอดมลพิษขั้นสูงสุด” และรถเมล์พลังงานไฟฟ้า ของกรุงลอนดอน ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควัน

“หลายประเทศกำลังแก้ปัญหามลพิษทางอากาศได้ดีแล้วครับ เพียงแต่ว่าเราต้องทำมากกว่านี้อีก” รอท กล่าว “ไม่ใช่แค่รัฐบาลเท่านั้น แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนอย่างเราด้วย เวลานึกว่าจะซื้อของใช้อะไร เดินทางยังไง มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหมดครับ พวกเราต้องตระหนักถึงผลกระทบให้มากกว่านี้”

รอทยังคงเชื่อมั่นว่ามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาที่สามารถจัดการได้ หากรณรงค์ชักชวนให้ทุกคนใส่ใจ และคอยติดตามระดับฝุ่นควันด้วยตัวเองให้ติดเป็นนิสัย และสามารถหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ออกกำลังกายในที่สาธารณะ หรือเดินทางท่องเที่ยวในวันนั้นได้ เพื่อให้สุขภาพร่างกาย สมองปลอดโปร่ง และมีพฤติกรรมที่น่าพึงพอใจอยู่เสมอ


4 งูเห่าส้มระทึก! อนาคตใหม่แจ้ง กกต. ยังเป็นสมาชิก ลุ้นส่งศาล รธน.ตีความหลุด ส.ส.?

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) รายงานการเพิ่มลดจำนวนสมาชิกของพรรคการเมืองในไตรมาสสุดท้ายของปี 62 คือตั้งแต่ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.62 ซึ่งในส่วนของพรรคอนาคตใหม่ได้เอกสารรายงานเพิ่มลดของสมาชิกมาเป็นทางไปรษณีย์ ประทับตราวันที่ 15 ม.ค. ที่เป็นวันสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดส่งแล้ว และพบว่าไม่มีการแจ้งการลดลงของจำนวนสมาชิก

โดย ส.ส. ทั้ง 4 คน คือ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี และพ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี ที่พรรคอนาคตใหม่ระบุว่า พรรคมีมติขับพ้นสมาชิกพรรค ขณะนี้ยังมีชื่อเป็นสมาชิกด้านพรรคท้องถิ่นไทย มีการแจ้งเอกสารรายงานการเพิ่มลดสมาชิกของพรรคในไตรมาสสุดท้ายของปี 62 มาแล้วโดยมีสมาชิกเพิ่มขึ้น ซึ่งมีชื่อของน.ส.กวินนาถ และนายจารึก เป็นสมาชิกพรรคพรรคอยู่

ทั้งนี้ ทางสำนักงาน กกต. จะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ และรอการรายงานเรื่องมติขับ 4 ส.ส.ที่ทางพรรคอนาคตใหม่ระบุว่า ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบองค์ประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกพรรค และประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคทั้งหมด ที่มีมติขับในวันที่ 16 ธ.ค. และ 17 ธ.ค. ว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ และจะมีการแจ้ง กกต.ในสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 101 (9) กำหนดให้ ส.ส. ที่พรรคมีมติขับพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคต้องหาพรรคการเมืองใหม่สังกัดภายใน 30 วัน นับแต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ของพรรคมีมติขับด้วยคะแนน 3 ใน 4 ซึ่งกรณีของ 4 ส.ส. ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหาร และส.ส.พรรคอนาคตใหม่มีมติขับวันที่ 17 ธ.ค. ระยะเวลาที่ต้องหาพรรคการเมืองสังกัด 30 วัน ได้ครบไปแล้วคือวันที่ 16 ม.ค

จึงต้องรอดูว่า ในสัปดาห์หน้าหากพรรคอนาคตใหม่ แจ้งกกต.ว่าองค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส. ของพรรคและมติขับ 4 ส.ส.ถูกต้อง ก็ต้องมีการพิจารณาว่าจะต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าการที่ น.ส.ศรีนวล และพ.ต.ท.ฐนภัทร ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด ภายในวันที่ 16 ม.ค. เนื่องจากยังไม่ได้รับหลักฐานการถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่จะถือว่าทั้ง 2 คนสิ้นสภาพการเป็นส.ส.แล้วหรือไม่

หรือหากพรรคอนาคตใหม่รายงานว่า องค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และส.ส.ของพรรค ไม่ครบถ้วน ทำให้มติขับ 4 ส.ส. ไม่ถูกต้อง จะทำให้น.ส.กวินนาถและนายจารึกที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไทยแล้ว กลายเป็นสมาชิกพรรคการเมืองซ้ำซ้อน 2 พรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองต้องลบชื่อออกจากทั้ง 2 พรรค และมีผลทำให้ต้องสิ้นสภาพการเป็นส.ส.หรือไม่

หลายหน่วยงานทั่วไทย ร่วมจัดกิจกรรมแก่น้องๆ หนูๆ ในวันเด็กแห่งชาติ 2563

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นายมังกรประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้พบหารือกับนางกนิษฐา เพอร์ไรดา นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้เกี่ยวกับผลการดำเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมาและแผนกิจกรรมที่สมาคมจะทำในปี 2563 ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนสมาคมฯ สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจด้านการกงสุล เช่น การรณรงค์การมีส่วนร่วมของชุมชนไทยใน U.S. Cencus 2020 การพัฒนาชุมชนไทยและการคุ้มครองคนไทยผู้ตกทุกข์ได้ยาก เป็นต้น