Inside Dara
“รำลึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา ปี 2503”

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เผยแพร่วีดิทัศน์ชุดที่ 2 “รำลึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ.2503” โดยมีประธานาธิบดีดไวท์ ดี. ไอเซนฮาวร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พร้อมคำปราศรัยประวัติศาสตร์ที่สะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสหรัฐฯ

เฟซบุ๊ก U.S. Embassy Bangkok ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้นำเสนอวิดีโอคลิปบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งมิตรภาพระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสหรัฐอเมริกา ชุดที่ 2 “รำลึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2503” โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2503 ประธานาธิบดีดไวท์ ดี. ไอเซนฮาวร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นครหลวงของสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และคำปราศรัยของประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ต่างเน้นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา

“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติสูงยิ่งที่มีโอกาสมารับเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศนี้ ประวัติสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศทั้งสองของเรานั้นแจ่มใสมาก และข้าพระพุทธเจ้ามีความปลื้มปีติเป็นพิเศษที่ได้มารับเสด็จใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในฐานะองค์พระประมุขแห่งประเทศนั้น ข้าพระพุทธเจ้ามีความมั่นใจว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะทรงประสบควา มพร้อมใจของประชาชนที่จะต้อนรับเสด็จด้วยความปีติยินดีในทุกส่วนของประเทศนี้ และที่จะแสดงความไมตรีจิตกับประเทศดีงามของพระองค์ท่านในภาคเอเชียอาคเนย์ด้วย ดังนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอกราบทูลถวายการต้อนรับเสด็จแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอีกครั้งหนึ่ง และหวังว่าคงจะทรงพระเกษมสำราญพระราชหฤทัยระหว่างที่ประทับอยู่ในประเทศของเรา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ” ประธานาธิบดี ดไวท์ ดี. ไอเซนฮาวร์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 34 กล่าว

“ขอบคุณมากท่านประธานาธิบดีและขอบคุณสำหรับสำหรับถ้อยคำอันจับใจของท่าน และสำหรับการต้อนรับอันน่าตื่นเต้นที่ท่านได้จัดให้แก่เราด้วย ท่านประธานาธิบดี เราทั้งหมดมีความซาบซึ้งที่ท่านได้จัดให้การเยือนครั้งนี้มีสัมฤทธิผล ข้าพเจ้านำความไมตรีจิตและความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยมายังท่าน ผู้แทนคนหนึ่งของชาติอเมริกัน ข้าพเจ้าเกิดในประเทศนี้ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า สหรัฐฯ เป็นครึ่งหนึ่งของมาตุภูมิของข้าพเจ้า การเยี่ยมครั้งนี้มีลักษณะคล้ายกับการเดินทางมาเพื่ออารมณ์ถาวร ฉะนั้นข้าพเจ้าขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง ท่านประธานาธิบดี” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตรัสตอบ