Inside Dara
อิ่มบุญใหญ่'กระแต-น้ำตาล'ชดช้อยฟ้อนรำขันดอกล้านนาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แม้ร่างกายจะเป็นอย่างไร แต่บุญใหญ่ครั้งนี้ต้องมาด้วยตัวเอง สำหรับนักร้องสายเหนืออันดับหนึ่ง “กระแต อาร์สยาม” (แตร บุญยะเลี้ยง) หลังออกจากโรงพยาบาลมาพักรักษาตัวที่บ้านไม่ทันจะหายดี ก็ขอเดินทางขึ้นเหนือ เพื่อมาร่วมเป็นประธานกิตติมศักดิ์ และเจ้าภาพหลักฝ่ายฆราวาสในบุญกฐินสามัคคี รวมทั้งสิ้น 1,764,341 บาท เพื่อสร้างถนนขึ้นสักการะเจดีย์พระธาตุดอยแก้ว ปี 2562 ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุดอยแก้วชัยมงคล บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และยังได้ร่วมฟ้อนขันดอกล้านนา ในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมเชิญชวนพี่น้องแฟนเพลงอนุโมทนาบุญใหญ่ร่วมกัน

กระแต อาร์สยาม กล่าวว่า “สำหรับงานกฐินบุญใหญ่ สร้างถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยแก้วชัยมงคลในครั้งนี้ ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนพี่น้องกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านมากๆ นะคะ ที่ทั้งร่วมสมทบทุน และมาร่วมบุญด้วยกัน ก็ขออนุโมทนา ขอให้ทุกท่านร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีโดยพลัน มีกินมีใช้ไม่ขัดสน ชีวิตมีแต่ความราบรื่น เงินทองไหลมาเทมา ประสบผลสำเร็จตามสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ เทอญ”

แม้ร่างกายจะเป็นอย่างไร แต่บุญใหญ่ครั้งนี้ต้องมาด้วยตัวเอง สำหรับนักร้องสายเหนืออันดับหนึ่ง “กระแต อาร์สยาม” (แตร บุญยะเลี้ยง) หลังออกจากโรงพยาบาลมาพักรักษาตัวที่บ้านไม่ทันจะหายดี ก็ขอเดินทางขึ้นเหนือ เพื่อมาร่วมเป็นประธานกิตติมศักดิ์ และเจ้าภาพหลักฝ่ายฆราวาสในบุญกฐินสามัคคี รวมทั้งสิ้น 1,764,341 บาท เพื่อสร้างถนนขึ้นสักการะเจดีย์พระธาตุดอยแก้ว ปี 2562 ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุดอยแก้วชัยมงคล บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และยังได้ร่วมฟ้อนขันดอกล้านนา ในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมเชิญชวนพี่น้องแฟนเพลงอนุโมทนาบุญใหญ่ร่วมกัน

กระแต อาร์สยาม กล่าวว่า “สำหรับงานกฐินบุญใหญ่ สร้างถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยแก้วชัยมงคลในครั้งนี้ ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนพี่น้องกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านมากๆ นะคะ ที่ทั้งร่วมสมทบทุน และมาร่วมบุญด้วยกัน ก็ขออนุโมทนา ขอให้ทุกท่านร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีโดยพลัน มีกินมีใช้ไม่ขัดสน ชีวิตมีแต่ความราบรื่น เงินทองไหลมาเทมา ประสบผลสำเร็จตามสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ เทอญ”