Inside Dara
‘น้องเจน’ นศ.สาขาการโรงแรม DPU ฝ่าวิฤตฝึกงานช่วงโควิด-19

เป้าหมายของการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย นอกจากใบปริญญาที่รับประกันความรู้ความสามารถทางวิชาการที่มีจากการเรียนแล้ว การได้ประกอบอาชีพที่ดีในองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาใฝ่ฝันและต้องการทำหลังสำเร็จการศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education; Co-op) คือ ระบบการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการเรียนของนักศึกษาในห้องเรียนกับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและมีหลักการ ในระยะเวลา 16 สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ วิชาชีพ การพัฒนาตนเองในแง่ทักษะและประสบการณ์ ก่อนก้าวไปสู่การประกอบอาชีพที่แท้จริง

เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่พึงประสงค์ และเพื่อประโยชน์ของสถานบันการศึกษาในการสร้างแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหนึ่งในสถานบันการศึกษาที่จัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการด้านที่พักและท่องเที่ยวอย่างยาวนานและต่อเนื่อง

“นางสาวสิริวรรณ ยี่จอหอ” หรือ “น้องเจน” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เธอเลือกฝึกงานที่โรงแรมรอยัลปริ๊นส์เซส หลานหลวง เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติ โดยได้รับเลือกให้ปฏิบัติงานด้านเอกสาร (Administration) ประจำแผนกอาหารและเครื่องดื่ม เริ่มฝึกตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2562 – 22 มีนาคม 2563 ตลอดระยะเวลา 4 เดือนของการฝึกปฏิบัติที่โรงแรม เธอจะไปถึงโรงแรมก่อนเวลาเริ่มงานในทุกวัน แต่งกายด้วยเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย พร้อมกับการเก็บผมไม่ให้หลุดลุ่ยและดูสะอาด ก่อนเริ่มงานจะเช็คอีเมล์และไลน์กลุ่มเพื่อดูข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมและแผนกอื่นๆ เช็คการสำรองห้องประชุมต่างๆ และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกต้อนรับ แผนกจัดเลี้ยง รับมอบหมายงานอื่นๆ จากหัวหน้างาน และออกไปเป็นแรงเสริมให้กับบางแผนกเมื่อต้องการกำลังคนเพิ่ม

นางสาวสิริวรรณ เล่าให้ฟังว่า มีความสุขทุกวันที่ได้ไปทำงานที่โรงแรม เพราะนอกจากความสัมพันธ์และอัธยาศัยไมตรีที่ดีของหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานแล้ว น้องเจนยังได้นำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนมาใช้จริงในโรงแรม ไม่ว่าจะเป็น กลยุทธ์ SWOT ระบบคอมพิวเตอร์ Opera การจัดโต๊ะอาหาร รูปแบบห้องประชุม การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม การสร้างสรรค์และออกแบบเมนูอาหาร และแพ็คเก็จงานแต่งงาน การฝึกปฏิบัติภายในโรงแรมของน้องเจนเป็นไปด้วยความราบรื่น แต่ก็สวนทางกับวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว จนมีผู้ติดเชื้อลามมาถึงประเทศไทยเมื่อ 31 มกราคม 2563

นางสาวสิริวรรณ ให้เหตุผลว่า นอกจากเหตุการณ์ในประเทศจะไม่ดีขึ้น สถานการณ์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างก็พากันแย่ลงระยะห่างทางสังคมถูกนำมาเป็นบริบทในการป้องกันการติดเชื้อ ทำให้ธุรกิจบริการหลายแห่งประสบปัญหา โรงแรมที่น้องเจนฝึกอยู่ก็เช่นเดียวกัน ลูกค้าต่างทยอยยกเลิกห้องพัก ห้องอาหาร และห้องประชุม โรงแรมขาดรายได้แต่ค่าใช้จ่ายกลับเท่าเดิม

น้องเจน กล่าวอีกว่า แผนกอาหารและเครื่องดื่มที่น้องเจนฝึกปฏิบัติอยู่ จัดการประชุมเพื่อร่วมกันคิดและหาทางป้องกันปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น ระหว่างนั้น น้องเจนพลันคิดถึง “เบนโตะ (ชุดข้าวกล่อง)” ของห้องอาหารญี่ปุ่น ที่วางขายในบริเวณโรงแรม ว่าบริการนี้ไม่ควรถูกจำกัดพื้นที่เฉพาะ แต่ควรดัดแปลงและจำหน่ายให้ถึงมือลูกค้าภายนอกโรงแรม เหมือนกับบริการ Food delivery ที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ น้องเจนจึงนำเสนอ “Bento Delivery” เพื่อให้หัวหน้าและที่ประชุมพิจารณา ไอเดียนี้ถูกนำไปพิจารณาต่อในระดับโรงแรมและภายหลังนำมาใช้จริงในทุกห้องอาหารของโรงแรม มีฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้ผลิตโปสเตอร์ โบรชัวร์ และทำโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ ส่วนตัวน้องเจนในฐานะเจ้าของไอเดียก็ได้เป็นผู้บรรจุอาหารลงกล่องจัดจำหน่ายร่วมกับพี่ๆ พนักงาน สร้างความประทับใจแก่ทุกคนและความทรงจำที่ดีแก่น้องเจน

“เคยคิดว่าอยากสมัครทำงานเป็น Sales โรงแรม ไม่ก็ธุรกิจบริการด้านความงามทันทีที่เรียนจบ แต่เมื่อสถานการณ์ไม่อำนวย ก็คิดว่าจะใช้เวลาที่มีตอนนี้กับการเรียนออนไลน์ เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมและสร้างความพร้อมไปพลางๆ ก่อน รอเวลาที่โควิดคลี่คลายและทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติ ก็จะกลับไปเดินทางตามความฝันที่ตั้งไว้ต่อไป” น้องเจน กล่าวทิ้งท้าย